Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pinigai

Autorius: Mantas

1. Pinigai ir jų reikšmė
Prekiauti pradėta yrant pirmykštei bendruomeninei santvarkai. Jau tada vienas žmogus negalėjo visko pasigaminti, taigi iškilo būtinybė keistis darbo rezultatais. Kartu formavosi pinigų, kaip ypatingos prekės, atliekančios prekių mainuose visuotinio ekvivalento vaidmenį, poreikis. Žinoma, tokių pinigų, kokius mes naudojame dabar, nebuvo. Prekyba vyko elementarių tiesioginių mainų pagrindu. Didelis tokių mainų nepatogumas buvo tas, kad keičiantis prekėms turėjo iš karto sutapti abiejų pusių interesai, t. y. ir vienas ir kitas turėjo norėti savo prekę išmainyti į tai, ką jam siūlo jo partneris. Nepatogumai dėl visuotinės priemonės vertės nustatymo progresavo kartu su mainų mastu: norint sužinoti, kokiu santykiu keičiamos, tarkim, penkios prekės viena į kitą, reikėjo sužinoti ir įsidėmėti 10 keitimo santykių, o 200 daiktų – jau 19900 keitimo santykių.

Žmonija ieškojo patogesnių atsiskaitymo būdų. Reikėjo tokios priemonės, kuri turėtų visuotinai pripažintą vertę, būtų nesunkiai transportuojama, dalį, t. y. priemonė, kuri būtų patogi ir universali. Tam buvo naudojama daugybė daiktų, pavyzdžiui, finikiečiai atsiskaitinėdavo kriauklėmis, šiaurės gentys – kailiais ir pan. Vėliau Europoje tam tikslui buvo naudojami prieskoniai. Bet tai dar nebuvo tie daiktai, kurie atliktų visus anksčiau išvardytus reikalavimus (pavyzdžiui, prieskoniai, buvę labai vertingi Europoje, beveik neturėjo vertės Indijoje, kur jie buvo auginami, taigi ten jie negalėjo atlikti mainų tarpininko vaidmens). Geresnis problemos sprendimas mainams įgyvendinti – naudoti brangiuosius metalus (pastarieji buvo vertingi visame pasaulyje ir jų vertė nepriklausė nuo to, ar iš toli jie atgabenti).

Jei praeityje pinigų funkciją atlikdavo prekė, tai ekonomiškai išsivysčiusioje visuomenėje pinigų formos tapo žymiai tobulesnės.

Šiandien jau neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi tampa netgi ne popieriniai, o elektroniniai pinigai.
1. 1. Pinigų savybės
• Visuotinis priimtinumas, t. y. pasitikėjimas pinigais, patogumas žmonėms

• Vienarūšiškumas-. vienos vertės piniginiai ženklai yra vienodi

• Dalumas – pinigai yra skaidomi dalimis, kad būtų galima atiduoti grąžą

• Pastovumas – pinigų vertė šiandien ir rytoj maždaug ta pati

• Tvarumas – pinigai atsparūs dėvėjimuisi

• Atpažinimas – pinigai lengvai atpažįstami ir sunkiai klastojami
1. 2. Pinigų funkcijos
• Mainų priemonė- . kaip tam tikrų vertybių pakaitalas

• Vertės matas – priemonė įvairių daiktų ir paslaugų vertėms (kainai) palyginti

• Cirkuliacijos priemonė perkant ir parduodant prekes bei paslaugas, t. y. tarpininkas tarp gamybos ir vartojimo

• Vertės kaupimo priemonė, užtikrinanti prekių ir paslaugų pareikalavimą ateityje

• Būsimų mokėjimų priemonė, kaip ateities įsipareigojimų matas
1. 3. Pinigų formos (standartas)
• Taurieji metalai

• Monetos, t. y. specialūs žetonai iš tauriųjų metalų pagal svorį. Vėliau kiti metalai, nurodant nominaliąją vertę

• Popieriniai pinigai, išsivystę iš auksakalių išduodamų popierinių kvitų už auksą (monetas) ir davę pradžią banknotams bei čekiams

• Sąskaitiniai pinigai (indėliai, depozitai, kreditiniai)

1. 4. Popierinių pinigų (valiutos) padengimas etapais
• 1875 – 1914 M. – visuotinai paplitusi aukso standarto sistema

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Rašykite komentarą

-->