Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pelno (nuostolio) ataskaita

Autorius: Viktorija

1. Pelno (nuostolio) ataskaita
Pelno (nuostolio) finansinė ataskaita apibūdina įmonės finansinius rezultatus (pelną ar nuostolį) per tam tikrą laiką, pavyzdžiui, metus.

Lietuvos respublikos finansų ministerijos patvirtintu raštu Nr. 83 N formos B pelno (nuostolio) ataskaita turi pateikti investuotojui šią informaciją :

1. bendrąjį pelną (nuostolį). Jis apskaičiuojamas iš pardavimų atėmus prekių ir paslaugų savikainą;

2. veiklos pelną (nuostolį). Jis apskaičiuojamas iš bendrojo pelno (nuostolio) atėmus veiklos sąnaudas;

3. ataskaitinių metų pelną (nuostolį) prieš apmokestinimą;

4. grynąjį ataskaitinių metų pelną (nuostolį) paskirstymui. Jis apskaičiuojamas iš ataskaitinių metų pelno (nuostolio) prieš apmokestinimą atėmus pelno mokestį.

Pelno (nuostolio) ataskaitoje nusidėvėjimas priskiriamas gamybinėms išlaidoms, nors tai nėra tiesiogiai pinigai. Nusidėvėjimo įskaitymas į gamybines išlaidas mažina ataskaitinių metų pelną prieš apmokestinimą, kas didina įmonės grynuosius pinigų srautus.

Pelno (nuostolio) ataskaitoje palūkanų išlaidų didėjimas rodo įmonės pradinio finansinio nuosmukiu požymius, nes kreditoriams išmokėjus palūkanų išlaidas, vis mažiau lieka grynojo ataskaitinių metų pelno dividendams, investavimui ir kt.

Iš pelno (nuostolio) ataskaitos prognozuoti, kokia įmonės ateitis. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaita – tai vienas pagrindinių dokumentų, reikalingų finansiniams pranešimui visuotinam akcininkų susirinkimui parengti.

Pelno (nuostolio) ataskaitoje pardavimai ir parduotų prekių bei paslaugų savikainos straipsnis dalijamas į du savarankiškus straipsnius :

1. pardavimai ir

2. parduotų prekių bei paslaugų savikaina/

Pardavimai dažniausiai yra tas pats kas ir realizavimas, t.y. pajamos arba visas pinigų kiekis, gaunamas įmonės gamybinėje-komercinėje veikloje per tam tikrą laikotarpį.

Pardavimų pajamos turi tris kontrolines sąskaitas :

1. pardavimų diskontai;

2. pardavimų nuolaidos;

3. parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai.

Pardavimų diskontai – tai piniginė nuolaida, kai pirkėjas sumoka pinigus pardavėjui anksčiau nustatyto laiko. Diskontai registruojami neto būdu.

Sprendimai dėl nuolaidų dydžio yra priimami gerai subalansavus įvairių nuolaidų sąlygas bei išlaidas ir naudą. Pavyzdžiui, kredito sąlyga “neto 30” reiškia, kad klientas turi sumokėti per 30 dienų.

Šią kredito sąlygą papildę įrašu “2/10” nustatysime pirkėjui tai, kad jei jis sumokės per 10 dienų, prekės kaina bus sumažinta 2 procentais. Antraip pagal pilną faktūrinę kainą turi būti sumokėta per 30 dienų. Toks pakeitimas turi du privalumus:

1. pritraukia naujus klientus, kuriems nuolaida reiškia tam tikrą kainos sumažinimą;

2. sutrumpina neapmokėto realizavimo laiką dienomis.

Pardavimų nuolaidos gali būti : prekių svorio ir prekių vertės.

Prekių svorio nuolaidos yra tos, kurios suteikiamos įmonei veltui nuo prekių svorio, t.y. :

1. prisvėrimo nuolaida (ji duodama dėl tos priežasties, kad kraunant, iškraunant, vežant, sveriant prekių dalis nyksta, t.y. nusibarsto, išdulka ir pan.);

2. lekažas arba kuliažas (nuolaida, kuri duodama skystoms prekėms, kurios gali išvarvėti, , pavyzdžiui, žibalas, medus, aliejus, degutas ir kt.);

3. fusi (nuolaida, kuri duodama prekėms, kurios gali susidrumsti arba užsikrėsti nereikalingais įmaišais,
pavyzdžiui, smėliu, lapais ir kt.);

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->