Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pavasaris kaime

Autorius: Aurelija

Kovo mėnesį atšyla orai, pradeda tirpti sniegas. Miške prasiskleidžia mėlynos žibutes , karklų šakelės pasipuošia švelniais kačiukais čiurena upokšniai , jų pakrantėse žydi geltonos purienos .

Kaimo žmonėms labai patinka pavasaris , nes jų didžiuliai laukai , pievos , sodai lyg atgyja . Iš po sniego pradeda lįsti pirmasis nusilpęs pavasarinės gėlės daigelis .
Kaimuose pavasarį neretai matome po šlapia lauką stypčiojantį gandrą ir gaudantį varles .Neretai išgirstame aukštai žydroje padangėje čirenančius vieversėlius , prie namų ant sprogstančios šakelės švilpaujančius varnėnus .

Kiekvieną rytą atsikėlę einame į lauko virtuvėlę . Eidami juntame ryto rasos dvelksmą ir šaltuma .Ji lyg savo šaltais ilgais pirštais glosto basas kojas .

Tik kaime visa gamta atgyja nulijus pirmam , šiltam lietučiui , nudundėjus pirmam griaustiniui . Sužaliuoja pievos , miškai , sode pražysta vyšnios ir obelys . kai dirvos pradžiūna , žemdirbiai išeina į laukus – sėja javus , sodina bulves .

Pavasaris kaime -tai pats nuostabiausias metų laikas .

Rašykite komentarą

-->