Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Paukščių pamėgdžiojimai

Autorius: Steponas

Čyru vyru pavasaris! Saulutei kiek aukščiau į dangaus kalną pasilypėjus, pasklinda aplinkui paukščių klegesys.

Pirmasis pavasario mėnuo:
Grįžta: Šnekučiai, varnos, geniai, pempės, gandrai kielės, garniai.

ŠNEKUTIS:
Siu gint, siu gint, siu gint. (Betygala)

Čir čim, čir čim.

Vyvo, vyvo! (Saločiai)

Grįžau, grįžau, grįžau,

Buvau, buvau, buvau,

Teisybė-čia čia čia

Išlėksiu, išlėksiu, išlėksiu,

Eik, eik, eik! (Aukštadvaris)

Aš vyrs, aš vyrs!

Varna:
Ark ark! (Šėduva)

Kvarkt, kvarkt.

Imkt žagres art, art, art! (Deltuva)

Varrgas, vargas…(Sidabravas)

Bus kito ora,

Duokit man sūrio. (Marijampolė)

Varna vasarą: Gauna, gauna!

Žiemą: Kalokšt, kad būt!..(Tauragnai)
Kra kra pavasaris!

Tėvas duonos nebeturi,

Močia vaikų nebepeni,

Kra kra kra. (Rokiškis)

Varna, pamačiusi murziną vaiką, šaukia:

-Mano vaiks,

Mano vaiks!

Pamačiusi švarų:

-Varškė, varškė! (Viekšniai)

Genys:
Čiaku, čiaku

Viršum medžių kirsiu šaką!

***
Tak… tak… taku,

Medį plaku!

Kaip paplaksiu,

Kirmėlėlių rasiu.

Pempės:
Sveiki gyvi,

Sveiki gyvi,

Sveiki gyvi, vaikučiai! (Kalvarija)

Klyvi klyvi!

Mano vaikai visi gyvi.

Visi vaikšto po pelkynus

Ir nenori kepti blynus. (Daugailiai)

Klyvis vis vis vis

Kas iš manęs pasidyvys vis vis vis?

Kiaušinėlius dėsiu,

Vaikelius perėsiu,

Mažučius, gražučius, kuoduotus. (Lauksodis)

Kyvis, kyvis, kyvis, kyvis.

Kas iš manęs pasidyvys?

Kiaušinėlius dėsiu,

Vaikelius perėsiu.

Kad ir dyvys – nenudyvys,

Aš visus mylėsiu,

Aš visus mylėsiu. (Kupiškis)

Gandras:
Ka ka,

Kalendra,

Kelk akėčias! (Kuršėnai)

Varlės, varlės, lįskit iš balos –

Aš jus surysiu, surysiu. (Marijampolė)

Klė, klė, klė,

Man varlė!
Kielė:
Paspyriau ledą – nuėjo po puta. (Vilkija)

Aš kielė,

Mano kojos kaip piestos.

Aš tą sniegą sulesiu,

O ledus išspardysiu. (Panevėžys)

Paspirsiu ledą,

Paspirsiu ledą

Kaip niekį,

Kaip niekį. (Raseiniai)

Antrasis pavasario mėnuo:

Grįžta: Karveliai, balandžiai.

Mirsiu, bra, nebūsiu,

Mirsiu, bra, nebūsiu…

Antrasis guodžia pirmąjį:

Nemirk, bra, būūk,

Nemirk, bra, būūk!

Ateis vyrams durnybė,

Barstys grūdus po laukus –

Bus man ir tau,

Buus, buus…
Va kur, va kur

Ir tau, ir man

Užteks grūdų,

Užteks grūdų.

Brukū, brukū!

Pritūpęs prašau, –

Neduoda žmonės žirnių, ir tiek. (Žemaitkiemis)

Pagiry buvau –

Daug žirnių radau,

Pasibaidžiau –

Žirnius palikau.
Žalių uogų radau,

Negardžių uogų radau,

Tfū, tfū, tfū, tfū, tfū! (Merkinė)

Trečias pavasario menuo:

Grįžta: Gegutės, lakštingalos, volungės.

Gegutė:
Ku – ku – kū – neturiu vaikų.
Lakštingala:
Kinkyk, kinkyk, kinkyk,

Važiuok, važiuok, važiuok,

Vadelėk, vadelėk, vadelėk,

Tprrrrrrrr! Tprrrrrrrr! Tprrrrrrrr! (Biržai)

Jurgiuk, Jurgiuk, Jurgiuk,

Kinkyk, kinkyk, kinkyk,

Važiuok, važiuok, važiuok,

Sustok, sustok, sustok,

Trrrr! (Lauksodis)

Paplak, paplak dalgelę,

Kinkyk, kinkyk kumelę! (Krinčinas)

– Jurgut, Jurgut!

Kur važuoji, kur važiuoji?

– Į turgų, į turgų!

– Ką pirksi, ką pirksi?

– Žirgą, žirgą!

– Kokį, kokį?

– Šėmą, šėmą!

– A-a, a-a, taip, taip! (Vilkaviškis)

Volungė:
– Duok, Dieve, lytaus, duok, Dieve, lytaus!

Volungė prieš lietų rėkia:

Ką virė, ką virė? (Viekšniai)

Volungė prieš šienapjūtę rėkia:

Suk po pievą!

***

Neganyk po pievą,

Pasakysiu Dievui!

***

Volungė, drausdama ganyt įžėlusias pievas, švilpauja:

Ieva, Ieva,

Neganyk po pievą!

Pasakysiu Adomui –

Bus nosis raudona. (Ariogala)

Medžiaga rinkta iš:

Senovinis kalendorius mažiesiems „Pavasarėlis“ – 17, 20, 21, 24, 30, 51, 57, 65, 118, 153, 155 psl.

Libertas Klimka, Ričardas Kazlauskas, Živilė Lazdauskaistė „Po tėviškės dangum“ 92 psl.

Rašykite komentarą

-->