Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pasiūla ir paklausa

Autorius: Mykolas

P a s i ū l a
Pasiūla – tai įvairūs konkrečios prekės kiekiai, kuriuos jos gamintojas konkrečiu metu nori ir gali parduoti, esant skirtingoms tos prekės kainoms.

Pasiūlos pokyčius lemia:

 Sąnaudos,

 Technologija,.

 Gamtinės klimato sąlygos,

 Tarpusavyje susijusių prekių kainos,

 Gamybiniai pakaitalai.

Pasiūlos dėsnis sako, kad gamintojai visada nori parduoti daugiau, kai kainos didelės, ir mažiau – kai jos nukritusios.

Pasiūlos lentelė – lentelės forma pateikti tam tikros prekės ar paslaugos kiekiai, kuriuos pardavėjai norėtų ir galėtų parduoti esant alternatyvioms kainoms (kiti veiksniai nekinta).

Variantai Kaina (P), Lt/vnt. Parduodamas prekių kiekis (q) vnt./mėn.

A 9 8

B 7 6

C 6 5

D 4 3

E 2 1

Pasiūlos kreivė.

P . A S

9
7 B

6 C
4 D

2 E

0 1 3 5 6 8 q, vnt./mėn.
Pasiūlos kreivė – tai grafinis ryšio tarp prekės kainos ir pasiūlos kiekio per tam tikrą laikotarpį vaizdas.

Rinkos pasiūla – tai visų prekės gamintojų pasiūlų suma konkrečioje rinkoje konkrečiu metu.

Rinkos pusiausvyros kaina – kiek gamintojas pagamino tik vartotojas nupirko.

Stoka – tai pirkėjų noras pirkti, o gamintojo nenoras parduoti už tą kainą.

Perteklius rodo, vartotojų nenorą pirkti už siūloma kainą.

Stygius ir perteklius informuoja ir gamintoją ir vartotoją.

Elastinga pasiūla – tai stiprus kainų pokytis (kuris smarkiai keičia gaminio pasiūlos apimtį).

Pasiūlos elastingumas rodo, kaip vienų prekių pasiūla gali daug greičiau prisitaikyti prie kainos pakitimų, negu kitų prekių pasiūla. Kai prekės pasiūla negali būti greitai pakeista, derantis prie kainos pakitimo, ir kai gamintojo parduodamos prekės kiekis nesikeičia kainai padidėjus, tai tokia pasiūla yra neelastinga. Tokia yra, pavyzdžiui, javų, galvijų, vaisių ir k.t. dalykų, kurie turi būti auginami, šeriami, nokinami, pasiūla. Kai prekės pasiūla gali greitai prisitaikyti prie kainos pokyčių ir kai menkiausios kainos padidėjimas sukelia prekės pasiūlos kiekio padidėjimą, arba atvirkščiai, kainos sumažėjimas sumažina prekių pasiūlą, tai tokios prekės pasiūla yra elastinga. Tokia daugumos įprastinio naudojimo pramoninių prekių pavyzdžiui, namų apyvokos reikmenų(muilo, kibiro, pigių baldų) pasiūla.

Neelastinga pasiūla – tai silpnas kainų poveikis.

Jei paklausa yra neelastinga , tai kainos kritimas sumažins pajamas.

Priežastys dėl kurių pasiūla yra neelastinga:

 Momentinis laiko efektas,

 Prekės neturinčios artimo pakaito,

 Sunkiai išsaugomos prekės.
Pasiūlos elastingumas priklauso nuo:

 Kai išteklius nesunkiai ir greitai galima perkelti į konkretaus produkto gamybą arba iš ten perkelti į kito produkto gamybą.

 Kiek laiko gamintojai turi prisitaikyti prie kainų pokyčio. Kuo ilgesnis tas prisitaikymo laikotarpis tuo pasiūla elastingesnė.
Paklausos elastingumas kainai priklauso nuo daugelio veiksnių:

 jei prekė yra daugiau prabangos, o ne būtinybės dalykas;

 jei prekė yra pakankamai didelė ir brangi, o ne smulki ir sudaranti tik mažą bendrųjų vartotojo išlaidų procentinę dalį;

 jei prekė turi artimų pakaitalų;

 jei yra pakankamai ilgas laikotarpis.
Pasiūlos elastingumas kainai linkęs būti aukštas:

 jei yra pakankamai ilgas laikotarpis;

 jei prekė turi artimų pakaitalų gamyboje, t.y. jei gamybiniai ištekliai lengvai gali būti perorientuoti į kitų produktų gaminimą;

 jei prekė gali būti lengvai išsaugoma.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->