Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pasaulio kalbos

Autorius: Gabrielė

Įvadas

Pasaulyje yra per 3000 kalbų,kurios pagal kilmę grupuojamos į daugelį kalbų šeimų.

Kiekviena šeima apima iš vienos kalbos vadinama prokalbe,kilusios ir dėl skirtingos raidos nutolusias kalbas.

Didžiausia iš šeimų-indoeuropiečių kalbos.16-19 a.(europiečių kolonizacijos laikais)jos išplito visuose žemynuose.

Indoeuropiečių kalbų šeimą sudaro keliolika jos šakų,iš kurių dabar didžiausia yra indoiranėnų kalbos.

Baltų kalbų šaka tuo tarpu viena iš mažiausių:lietuviškai ir latviškai tik apie 5 mln. žmonių.

Tačiau pasaulyje yra ir tokių kalbų,kuriomis šneka vos keli tūkstančiai ar net keli šimtai žmonių.

Genetinė kalbų giminystė

Mūsų kalba priklauso kalbų šeimai,kuri paprastai vadinama indoeuropiečių kalbų šeima(ji taip vadinama todėl, kad ją sudaro Indijoje ir Europoje vartojamos kalbos).Indoeuropiečių kalbos žinomos jau 3500 metų.Pagaliau jos labiausiai paplitusios geografine prasme:indoeuropiečių kalbomis kalba beveik pusantro milijardo žmonių-maždaug pusė Žemės gyventojų.

Iš tų kalbų,kurios labiausiai genetiškai susijusios su musų [danų]kalba,vusų pirma pasirinktina gotų kalba ,buvo vartojama maždaug nuo 200-ųjų iki 500-ųjų metų didelėje Europos dalyje-nuo Ispanijos vakaruose iki Krymo rytuose,-į kurią 4 šimtmetyje buvo išversta Biblija.

Kalbų šeimos

Visame pasaulyje nustatyta daugybė kalbų šeimų.Yra skirtingo giminystės laipsnio šeimų.Joms pavadinti vartojami įvairūs terminai,kuriuos[danų kalboje]nustatė Raskas.Labai didelė kalbų šeima,pavizdžiui,indoeuropiečių,vadinama tiesiog kalbų šeima.Šeima skirstoma į kalbų klases,jos-į kalbų grupes,o grupės-į kalbų šakas.

Trumpa šeimų apžvalga:

I.Indoeuropiečių kalbų šeima

1. Germanų kalbų klasė

A.Rytų germanų kalbų grupė

a.Gotų šaka.Ją sudaro keletas kalbų.

b.Skandinavų šaka.Seniausia šios šakos kalba yra senoji skandinavų kalba,išlikusi runų įrašuose;tai yra seniausia ir archajiškiausia iš visų germanų kalbų.Vėlesnės kalbos skyla į dvi atšakas:vakarų skandinavų(islandų,Farerų salų,norvegų kalbos)ir rytų skandinavų(švedų,danų).Nuo 1530 iki 1814 metų danų kalba buvo oficialioji ir bendrinė kalba Norvegijoje;norvegų valstybės kalba arba knygų kalba,yra danų kalba,kiek paspalvinta norvegų kalbos elementais.1938 matais kaip kompromisas buvo priimta trečia bendrinė kalba “samnorsk”,arba “bendroji norvegų.

B.Vakarų germanų kalbų grupė

a.Anglų-frizų šaka.Anglų kalba,į Angliją patekusi kartu su emigrantais iš žemyno ir paplitusi Britanijos imperijoje bei Jungtinėse valstijose;frizų kalba,kuria kalbama išilgai Šiaurės Olandijos ir bokietijos vakarų pakrantės.
b.Nyderlandų-vokiečių šaka.tai nyderlandų kalba,kuriai priklauso dvi rašytinės kalbos-olandų ir flamandų(Olandijoje ir Belgijoje),bei badinamųjų burų kalba afrikansas(Pietų Afrikoje);taip pat vokiečių žemaičių ir vokiečių aukštaičių kalbos.

Germanų kalbos sudaro indoeuropiečių kalbų klasę,kuriomis kalba daugiausia žmonių-daugiau negu 400 milijonų.Dauguma jų kalba anglų kalba,kuri,po kinų kalbos,yra labiausiai paplitusi pasaulyje.

2.Keltų kalbų grupė

A.Gėlų kalbų grupė.Tai airių kalba,Škotijos gėlų kalba,patekusi į Škotiją V amžiuje kartusu airių imigrantais;dabar išnykusi meniečių kalba,vagtota

Meno saloje.

B.Britų kalbų grupė

a.Žemyno britų šaka:galų kalba,išlikusi įrašuose;išnyko,užkariavus Galiją ir įsiviešpatavus Romos Imperijai.

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->