Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Pasauline prekybos organizacija

Autorius: Diana

Turinys

Puslapis
Įvadas 3
1. Pasaulio prekybos organizacija (PPO) 4
2. Kuo Lietuvos narystė PPO naudinga šalies verslui 8
1. Narystės reikšmė Lietuvai 8
2. Lietuvos įsipareigojimai 8
3. Lietuvos teisės ir parama eksportuotojams 9
4. Apsauga vietos gamintojams 10
5. Tikslas – liberalizuoti pasaulio prekybą 11
3. PPO nauda 12
Išvados 16
Literatūros sąrašas 17

Įvadas

Visi susiduriame su tarptautine prekyba daugelyje vietų: be prekybos

nebūtų bananų Vienoje ar europietiškų vaistų Niujorke. Tačiau ši tema yra
kompleksiška, o derybos dėl kvotų ir muitų kelia biurokratines nuotaikas.
Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) daugelis mato kaip nepermatomą
milžiną, kurio veiklos negali paveikti niekas iš šalies. Globalizacijos
priešininkų protestai pasaulio viršūnių susitikimų metu vyksta dažnai.
Todėl Europos Parlamento nariai, kaip išrinktieji piliečių atstovai, kovoja
už didesnį skaidrumą ir didesnę įtaką vykstant PPO deryboms.
Šiuo metu ypatingas PPO dėmesys yra skiriamas penkioms sritims :
paramai besivystančioms ir pereinamojo pobūdžio ekonomikos šalims;
specializuotai eksporto rėmimo per Tarptautinį prekybos centrą programai;
regioniniams prekybos susitarimams;
bendradarbiavimui koordinuojant narių ekonominę politiką;
organizacijos narių prekybos politikos peržiūroms.

Darbo tikslas – išnagrinėti Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO)
ypatumus.
Darbo objektas:
– Pasaulinės prekybos organizacijos ypatumai
– Pasaulinės prekybos organizacijos įtaka Lietuvai,
– Pasaulinės prekybos organizacijos nauda.
Darbo metodai – mokslinės literatūros ir internetinių duomenų
analizės;

1. Pasaulio prekybos organizacija (PPO)

 2001 m. gegužės 31 d. Lietuva tapo 141-ąja Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) (World Trade Organisation – WTO) nare. Taip buvo
baigtas nuo 1995 m. trukęs Lietuvos stojimo į šią pasaulinę organizaciją
procesas. 2001 m. balandžio 24 d. LR Seimui ratifikavus Lietuvos stojimo į
PPO rezultatus bei apie tai pranešus PPO sekretoriatui, Lietuva įvykdė
visas teisines procedūras, būtinas tapti pilnateise PPO nare.
Lietuvos stojimo į šią organizaciją procesas prasidėjo 1995 m.,
kuomet, atsižvelgiant į tarptautinius politinius pokyčius regione bei į vis
intensyvėjančius ir didesnę ekonominę naudą teikiančius tarptautinius
ekonominius ir prekybinius santykius, į LR Vyriausybės programą buvo
įtrauktas sprendimas pradėti derybas dėl prisijungimo prie Bendrojo
susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. – General Agreement on
Tariffs and Trade – GATT), o vėliau, kuomet GATT pagrindu buvo įkurta PPO,
ir dėl narystės šioje organizacijoje. Didelės įtakos stojimui į PPO turėjo
ir tai, kad integracija į PPO ir Europos Sąjungą yra harmoningas procesas.
Kaip parodė dvišalis teisės patikros išorinių santykių srityje procesas,
narystė PPO yra svarbi stojant į ES – vienas pagrindinių reikalavimų
siekiant ES narystės yra PPO sutarčių nuostatų  faktinis laikymasis.
Narystė PPO suteikia Lietuvos prekybos režimui stabilumą ir patikimumą
– tai yra reikšmingi faktoriai mūsų prekybos partneriams bei

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rašykite komentarą

-->