Studijoms.lt

Referatai, konspektai

paauglystė

Autorius: Edvardas

Kas ta “paauglystės krizė”? Paauglys – tai vaikas, siekiantis būti suaugęs.

Ką reikėtų žinoti tėvams?

Tam tikri konfliktai tarp tėvų ir vaikų paauglystės laikotarpiu beveik neišvengiami. (…) Tuo metu tėvai (ir mokytojai) turėtų būti itin pakantūs. Suaugusiems reikėtų suprasti, jog tas staiga neigiamai pasikeitęs vaiko charakteris tam tikra prasme yra normalus reiškinys. Kai vaikas pradeda domėtis „gatve” ir „įtartinais” draugais, reikėtų, užuot griežtai baudus, pagalvoti, kodėl taip nutiko, įvertinti savo elgesį. Net ir labai inteligentiškose šeimose dažnai vaikams stinga dėmesio, meilės ir švelnumo. Negalima be atvangos neigti jų pažiūrų, reikėtų rasti bendrą kalbą, vėl „užsitarnauti prarastą reputaciją”. Kaip? Įvairiai – per me

Jaunimas sudaro nedidelę visuomenės dalį, bet jo svarba visuomenei yra akivaizdi. Juk tai naujoji karta, kuri kurs Žmonijos ateitį ir tęs senesnės kartos pradėtus darbus. Į klausimą, ar sunku būti jaunam, vienareikšmiškai atsakyti neįmanoma.

Jaunuolio gyvenimas nėra lengvas. Jo kelyje iškyla daug sudėtingų ir sunkiai įveikiamų problemų, kurių pasekmės kai kada gali būti

tragiškos. Visų laikmečių jaunimo problemos panašios, skiriasi tik detalės. Šios problemos yra amžinos: jaunosios ir senosios kartos tarpusavio santykiai, pinigų, laiko, asmenybės laisvės…

ilę,

Idealais dažnai laikomi ir tokie žmonės, kurie yra visiškai to neverti. Laikui bėgant jaunimas tai supranta. Iš klaidų mokomės. Aišku, būtų geriau, jeigu būtų mokomasi iš svetimų klaidų.

švelnu Ypatingai žmogui yra svarbūs draugai ir artimieji. Jaunuoliui yra reikalinga tėvų parama ir supratimas, draugų pagalba. Reikia mokėti pasirinkti tinkamus draugus, nes kartais ,,per draugus“ galima nuklysti į gyvenimo šunkelius

Jaunimas ne visada būna suprastas suaugusiųjų. Kartais jauni žmonės lieka neįvertinti tėvų, mokytojų. Jaunas žmogus nori save išreikšti, surasti savo vietą, parodyti, kad jis yra asmenybė. Jaunuoliams aktuali laiko trūkumo problema, kurios dažnai nesuvokia net mokytojai, kiekvienas savo dėstomą dalyką laikydamas svarbiausiu…

Ant jauno žmogaus pečių gula rūpestis dėl jo ateities. Jam būtina gerai mokytis ir pasirinkti tinkamą profesiją.

Jaunimas – nepatyrę žmonės. Jiems įdomu viską patirti ir išbandyti ,,savo kailiu“. Todėl jaunimo tarpe taip plinta alkoholis, narkotikai. Penkiasdešimt ,,geležinės uždangos“ ir socializmo metų mumyse taip pat paliko tam tikrą pėdsaką. Tai suklaidino mūsų požiūrį į pasaulį, į privatinę nuosavybę (ne tik !). Svarbu kuo greičiau užkirsti tam kelią, nes vėliau trauktis bus per vėlu ir nebus kur. Šios jaunimo žaizdos trukdo dvasiškai tobulėti ir siekti tikslo. O juk mes esame ateities kūrėjai.

mą, no Žiūrint iš kitos pusės, jaunimui yra lengva todėl, kad nereikia rūpintis šeima, uždirbti pinigų, rūpintis vaikais, sveikata.

Jaunystė – gražiausia gyvenimo dalis, tad labai svarbu tinkamai šį laiką išnaudoti. Todėl, anot V.Kudirkos, ,,Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus“ ir ,,… dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!”.

,,O kad senas galėtų, o jaunas žinotų“, — sako liet. l. patarlė. Seni pavydi jauniems energijos, sveikatos, jaunystės, o jauni seniems išminties… Tai amžina…

rą padėti, suprasti

Rašykite komentarą

-->