Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Paauglių užimtumas bendruomenėje

Autorius: Aušra

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS

SOCIALINIO DARBO KATEDRA
Kursinis darbas

Paauglių užimtumas bendruomenėje
Turinys
Įvadas 4
1. Paaugliai 6
1.1. Žmogaus raidos etapas paauglystė 6
1.2. Dažniausios problemos paauglystėje 6
1.3. Paauglių santykiai su aplinka 9
1.4. Paaugliai ir užimtumas 12
2. Bendruomenė. Bendruomenės samprata bei reikšmė 16
3. Bendruomenės poreikių tyrimas ir analizė 19
3.1. Tyrimo metodika 19
3.2. Tyrimo rezultatai 20

3.3. Bendruomenės poreikių tyrimo analizė 22
Išvados 23
Literatūros sąrašas 24
Priedai
Įvadas

Problemos aktualumas

Vaikų ir jaunimo užimtumas visada sudaro daug socialinių

problemų. Užsiėmimas kuo nors prasmingu, teigiama veikla skatina teigiamą

savęs vertinimą ir visokeriopą, pozityvų asmenybės tobulėjimą. Dažnai

jaunimas kalba, kad “iš neturėjimo ką veikti padarė nusižengimus”, kad

“nuobodulys veda iš proto” ir pan. Vadovaujantis šia logika, reikia bandyti

įtraukti vaikus į įvairius užsiėmimus, ir jie mažiau turės problemų su

teisėtvarka. Daugelis tyrėjų patvirtina statistinį ryšį tarp užimtumo

nebuvimo ir nusikalstamumo. L. Jūrienė pažymi – kad „nepilnamečio

neužimtumas akivaizdus padidintos kriminogeninės rizikos veiksnys (rizika

nusikalsti padidėja net 20 kartų)“ [L. Jūrienė, 1994-1995]. Taigi neužimti

vaikai padaro daugiau nusižengimų, dažniau turi problemų su policija.

Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos Prevencijos tarnybos

duomenimis, daugiau nei pusę nusikaltimų padaro neužimti vaikai, ir jų

neužimtumas yra padidintas rizikos faktorius. Tai atrodo gal nesukeltų

labai didelių problemų, bet pastaruoju metu nepilnamečių nusikalstamume yra

pastebimos augimo tendencijos: nepilnamečių padarytų nusikaltimų skaičius

padidėjo net 2,1 karto. Rimtai susirūpinti verčia, sparčiai augantis

nepilnamečių nusikalstamumas Klaipėdoje, kur per pirmąjį 2002 metų ketvirtį

išaugo net 46 procentais.????

Būtina panagrinėti priežastis, kurios skatina paauglių neužimtumą

ir verčia juos nusikalsti. Priežastys gali būti labai įvairios. Pirmiausia

tai visų žvilgsniai krypsta į šeimą, kurioje vaikas yra auklėjamas, ir tik

gerai auklėjamas jis tikrai „nepadarys nusikaltimo“. Bet negalime pamiršti

aplinkos, kurios šeima negali įtakoti ir nuo kurios yra pati priklausoma. Į

aplinkos sąvoką telpa viskas kas supa kiekvieną iš mūsų. Socialiniu aspektu

aplinka tai ir žmonės supantys vieną ar kitą individą, ir jų santykiai su

tuo individu. Labiausiai šių santykiai įtaka ir svarba išryškėja

bendruomenėje, nes tai jau daugelio šeimų ar žmonių grupė, kurią vienija

bendri interesai ar geografinis artumas [I. Leliūgienė, 1997].

Todėl yra svarbu panagrinėti paauglių užimtumą

bendruomenėje,

kuri gali būti vienas iš veiksnių padedanti ir skatinanti užsiimti tinkama

ir priimtina veikla arba skatinančiu nepilnametį nusikalsti.

Tokio pobūdžio tyrimų arba literatūrinės medžiagos nėra labai

daug. Daugiausia yra atlikta tyrimų kurie akcentuoja į tai, kad neužimtumą

skatina šeima arba bendraamžiai. Darbe yra pasitelkta įvairių autorių

atlikti tyrimai. Svarbiausias darbas yra atliktas M Barkauskaitės

longitiudinis tyrimas išdėstytas ir aptartas knygoje „Paaugliai:

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rašykite komentarą

-->