Studijoms.lt

Referatai, konspektai

NSO įtaka mūsų gyvenime

Autorius: Eduardas

Kai Dievo energija sugalvojo kurti pasaulį ir žmones, Meilės energija padėjo Dievo energijai, todėl visi žmonės, sukurti Dievo, turi jausmus ir gali mylėti. Vėliau, kitos energijos, pamačiusios, ką padarė Dievo energija, sumanė sukurti kažką panašaus. Tačiau šį kartą meilės energija nepasisiūlė padėti, todėl kitų energijų sukurtos būtybės neturi jausmų.

Sukurti pirmieji žmonės viską žinojo, nes žinias perėmė iš Dievo energijos, tačiau kartos vis keitėsi ir po truputėlį žmonės išbarstė tas žinias, viską užmiršo. Dabar mes viską turime išmokti iš naujo arba prisiminti. Kadangi kitos būtybės sukurtos vėliau negu žmogus, jos taip pat gavo iš kitų energijų žinias, tačiau nieko neužmiršo, nes jos yra bejausmės ir jausmai neišsklaidė proto galių. Neturėdamos jausmų, būtybės neturi ir poreikių, kaip žmonės, todėl nežino, kur naudoti proto galias.

Viena populiariausių nuomonių apie NSO kilmę teigia, kad NSO – tai kosminiai erdvėlaiviai, atvykę pas mus iš kitų pasaulių, kuriuose egzistuoja gyvybė.

Pirmieji pranešimai apie neatpažintus skraidančius objektus pasigirdo po Antrojo Pasaulinio karo metu išbandytos atominės bombos susprogdinimo. Šis sprogimas matėsi net iš kosmoso, todėl manoma, kad jis galėjo atkreipti kitų būtybių, gyvenančių kitose planetose, dėmesį. Po šio sprogimo ir pasirodė pirmasis neatpažintas skraidantis objektas Žemės danguje. NSO atskrido į Žemę apsižvalgyti. Tuomet pamatė, kad žemėje kažkas gyvena ir susidomėjo mūsų išradimais. Tačiau po pirmojo pasirodymo daugiau niekas jų nepastebėjo ar nematė, o vėliau atsirado daug skeptikų, pradėjusių kritikuoti žmones, kurie pateikdavo kokią nors medžiagą apie regėtus objektus. Jie sakydavo taip: “Logiškai pamąsčius, kaip ateiviai gali gyventi kitose planetose, jei ten nėra deguonies, o jei ten yra koks kvėpavimo takas, kuriuo kvėpuoja tik ateiviai, o žmonės negali kvėpuoti, tai kaip tada jie gali atskristi i Žemę, jeigu čia yra deguonies ir jokio jiems prieinamo kvėpavimo tako”. Galbūt būtent dėl to jie ir netiki būtybėmis iš kitų planetų.

Vėliau neatpažintų skraidančių objektų pasirodymai danguje vis labiau dažnėjo, NASA viską slėpė, įrodinėjo, kad kitose planetose nėra gyvybės ir kad objektai danguje- tik temperatūros staigių pokyčių padariniai arba atspindžiai danguje. Tačiau kam tada amerikiečių valstybei slėpti tai, ko nėra? Juk daugelis žmonių yra matę neatpažintų skraidančių objektų avarijų, o po NASA atstovų apsilankymo viskas būdavo įslaptinta, ir daugiau žmonės nieko nebesužinodavo.

Nuo pagausėjusių NSO pasirodymų žmonės pradėjo vis labiau ir labiau bijoti neatpažintų objektų, o amerikiečiai pradėjo kurti vis daugiau filmų apie ateivius, ir žmonės po truputį įtikėjo, kad ateiviai yra blogi, grėsmę keliantys padarai. Baimės taurė pradėjo pilnėti. Žmonės, pamatę neatpažintus skraidančius objektus, pradėjo į juos šaudyti. Tačiau ateiviai atskrenda tik apsižvalgyti, įgyti naujų idėjų iš žmonių. Visi neatpažinti skraidantys objektai buvo pastebėti prie didesnių karinių bazių. Jie apžiūrinėja mūsų ginklus, skraidymo aparatus ir kitas mašinas, naudojamas kare. Tačiau jie patys nesiruošia mūsų užkariauti jėga. Jie Žemę užvaldyti gali tik tada, jeigu žmonės bus naivūs ir bailūs. Jei mes bijosime, tai būtybės iš kitų planetų pasinaudos iš žmogaus sklindančia baime ir užgrobs Žemę. Juk šiame amžiuje žmonija turi daug baimių: netekti darbo, susirgti, bijome avarijų ar katastrofų, vagysčių. Bijome net susilaužyti koją paslydę arba tokių dalykų, kurie anksčiau žmonėms nerūpėjo. Be to, nuo tos kasdieninės baimės žmonės darosi agresyvesni ir vis labiau viskuo nepatenkinti. Todėl mums reikia kuo daugiau atsisakyti baimių, nes atskris būtybės iš kitų planetų ir užgrobs, o galbūt ir visai sunaikins mūsų visų Tėvynę- Žemę. Todėl neatpažintų skraidančių objektų pasirodymai labai svarbūs mūsų išlikime, jie patys skatina mus susimąstyti, kokie mes esame iš tikrųjų, juk tos būtybės negavo meilės energijos, kai jas kūrė, ir jos neleidžia mums užsimiršti, kad vis dėlto mes turime, daugiau negu jos, ir jei mes tik apsidairytume ir pradėtume šiltai bendrauti su žmonėmis, juos gerbti, juos mylėti, tai tuomet pasaulis sugrius vien dėl paprastutės energijos- baimės energijos. Kai persipildys baimės taurė, ši energija nugalės meilės energiją, ir žmonės liks bejausmiai- tokios pačios, niekuo nesiskiriančios būtybės nuo padarų, esančių kitose planetose. Tuomet tie padarai pasinaudos Žemėje iškilusia jiems palankia sąlyga ir užvaldys Žemę.

Nuo pat žmogaus egzistavimo žmogui labai daug reiškė Mėnulis, pagal jį žmogus žinojo kelią, žinojo, kada sėti, kada nuimti derlių ir pagal jį skaičiavo dienas. Tačiau 1587 metais vienas astronomas, stebėdamas Mėnulio paviršių, pastebėjo, kad tamsiojoje Mėnulio paviršiaus pusėje sušvito keista žvaigždė. Dar vėliau kitas astronomas, stebėjęs Saulės užtemimą, Mėnulio paviršiuje įžiūrėjo daug keistų šviesos židinių, jie pasirodydavo nereguliariai ir visada iš tamsiosios Mėnulio pusės. Taip pat Mėnulio paviršiuje buvo pastebėtas naujas krateris, bet po kelių metų jis dingo. 1958 metais japonų astronomas mūsų palydovo paviršiuje aptiko juodomis raidėmis parašytus žodžius: PYAX ir IWA. Niekam nepasisekė, kaip nors paaiškinti šį reiškinį. Gali kilti klausimas: kam spėlioti, kam kalbėti apie versijas, jeigu Mėnulyje pabuvojo dešimtys įvairių automatinių aparatų, jeigu jo dulkėtame paviršiuje savo pėdsakus paliko amerikiečių astronautai? Yra atskleista slapta informacija, kaip tie astronautai bendrauja su valdymo centru. Iš tų pokalbių galima spręsti, kad šie astronautai susitiko akis į akį su kita civilizacija, buvusia Mėnulyje, ir buvo tiesiog priblokšti. Jie nufotografavo kupolus ir skliautus, aštriabriaunius stogus, aukštus apvalius statinius, panašius į raidę „T“. Nuotraukose aiškiai matyti dideli ir visiškai maži kosminiai laivai.

Tačiau yra ir kita versija, kiti žmonės, kurie gali įrodyti, kad ateiviai ir neatpažinti skraidantys objektai neegzistuoja ir niekada neegzistavo. Jie įrodinėja savo versiją.
Per Antrąjį Pasaulinį karą JAV buvo galingos valstybės. Manoma, kad ji slaptose bazėse prigamino tokių skraidančių objektų, kurie buvo apvalios ir „V“ raidės formų. Jie galėjo greitai keisti kryptį ir išvystyti labai didelį greitį. Tokius objektus amerikiečiai naudojo kaip žvalgybinius orlaivius.

„Aš per televiziją mačiau tuos žmones, kurie sakėsi matę, kaip atrodo tokie, žmonių pagaminti laivai, ir žmones, kurie juos statė, mačiau brėžinius, tačiau manęs tikrai neįtikino regėta medžiaga, todėl, kad mačiau ir kitą medžiagą, kurioje rodomas netoli Žemės judantis NSO, po kelių sekundžių į jį atlekia nepažįstamas daiktas iš Žemės pusės. NSO staigiai pasuka į šoną ir dideliu greičiu nuskrieja į priešingą pusę nuo Žemės. Nemanau, kad žmonės konstruotų skraidantį objektą, o vėliau į jį specialiai paleistų raketą, kuri sunaikintų jų kūrinį. Bet negaliu neigti ir to, kad tų amerikiečių gamintų laivų nebuvo, nes visa tai susiję su slapta informacija ir nieko negalima išsiaiškinti iki galo“.

1950-ųjų pradžioje mokslas pasuko gravitacinių tyrimų kryptimi. Buvo atliekama daug bandymų su skraidančiais diskais. Tačiau po to viskas nurimsta, laikraščiai nieko nerašo, o nemažai mokslininkų tampa keistų avarijų aukomis. Miršta Viktoras Šaubergenas (manoma, kad jis padėjo valdžiai kurti diskus ir jų veikimo planus). Jis mirties patale ištaria: “Jie iš manęs paėmė viską. Visiškai viską. Net aš sau nepriklausau”.

Šie paskutiniai Šaubergeno žodžiai pasako, kad JAV vyriausybė dėl NSO tyrimų buvo labai griežta, ir tam, kad išsaugotų slaptą informaciją, griebėsi drastiškiausių priemonių. Galima teigti, kad dėl neatpažintų skraidančių objektų buvo žudomi žmonės. Reiškia, žmogus netiesiogiai priklauso nuo NSO. Tačiau, jei NASA paskelbtų žmonėms, kad egzistuoja ateiviai, tai galėtų kilti pasaulinė panika. JAV valdžios atstovas yra pasakęs taip: “Jei staiga mūsų pasaulį užkluptų kitos rūšys iš kitų planetų, mes pamirštume mūsų šalių nežymius nesutarimus ir atrastume, kad visi esame žmonės Žemėje”.
2002-ųjų metų sezoną nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio Jungtinėje Karalystėje užfiksuota virš šimto piešinių javų laukuose. Įvairiausio dydžio ir konfigūracijų, kai kurie jų- akivaizdžiai žmonių darbo ar tai pokšto padarinys, rekvizitas meniniam filmui ar net reklaminis skelbimas. Tačiau atrasta ir tokių, kurių kilmė išlieka neaiški. Dauguma tokių paslaptingų ženklų atsiranda vos per vieną naktį. Žmonės, tyrinėję šiuos ženklus, pastebėjo, kad tose vietose, kur buvo tie piešiniai yra padidėjusi radiacija. Tai galėtų būti susiję su NSO, bet niekas to negali įrodyti.
Rengiantis šiam pranešimui, buvo atlikta apklausa ir gauti tokie rezultatai:
Iš 25 apklausoje dalyvavusių žmonių 16 asmenų tiki, kad visatoje mes esame ne vieni, ir kad NASA slepia sudužusius laivus ir jų pilotus slaptose bazėse. 9 apklaustieji yra įsitikinę, jog ateiviai neegzistuoja, o visi, matę neatpažintus skraidančius objektus, tik viską išsigalvoja, ar yra nesveikos psichikos.

Bet buvo ir tokia nuomonė:
Daugelis krikščionių sako, kad ateiviai yra šėtono išmonė. Bet ar tikrai tai tiesa? Pasakojama, kad žmonės buvo gudrūs, o šėtonas vis tobulėjo. Galiausiai jis suprato, kad žmonės jo nebebijo, ir nutarė, kad reikia sukurti už žmogų kažką aukštesnį. Ir jis sukūrė tai, ką mes vadiname NSO.

Dar keletas apklaustųjų teigė, jog kiekvieną dieną kažkur pasaulyje ateiviai kažką aplanko, o kai ką ir paima į savo erdvėlaivius. Pagrobimų istorijų, kai ateiviai žmones paima į savo skraidančias lėkštes, yra begalė. Daug jų yra išgalvotos, bet yra neginčijamų ir tikrų. Žmogus pats gali po to nieko nežinoti, todėl kad po pagrobimo jis tiesiog neatsimintų, kas įvyko, ir net nenutuoktų, kad jį buvo pagrobę.

Galbūt ateiviai žmones grobia todėl, kad nori sukryžminti skirtingas rūšis. Jie nori su mumis bendradarbiauti, nes galbūt jie nori įgauti meilės energijos. O mes juos paverčiame bandomaisiais triušiais slaptose laboratorijose ir nesiaiškinam jų kilmės, o tik galvojam, kaip jų atsikratyti, išnaikinti. Kai ko nors nežinai, atsiranda baimė, kad galbūt tu nežinai labai svarbaus dalyko ir kad gali viskas pasisukti ne ta linkme, kuria tu tikiesi. Todėl žmonės galvoja, kad ateiviai ruošiasi užkariauti Žemę ir dėl to valdžia nieko neskelbia, nes nenori kelti panikos visame pasaulyje, kaip ir sakiau- jei mes perpildysime baimės taurę, tai ateiviai pasinaudos tuo ir užvaldys pasaulį.

Rašykite komentarą

-->