Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Nobelio 2002m. ekonomikos mokslų premijos laureatai

Autorius: Edvardas

Nobelio 2002m. ekonomikos mokslų premijos laureatai

2002 m. ekonomikos mokslų premija,kuri sudarė 1,6 miliono dolerių, Alfredui Nobeliui atminti paskirta dviem mokslininkams – Prinstono universiteto profesoriui Daniel Kahneman „už psichologijos tyrinėjimų apžvalgų, ypač susijusių su žmogaus vertinimu ir sprendimų priėmimu neapibrėžties sąlygomis, integravimą į ekonomikos mokslą“ ir George Mason universiteto (Arlingtonas) profesoriui Vernon L. Smith „už laboratorinių eksperimentų kaip empirinės ekonominės analizės priemonės, ypač tyrinėjant alternatyvius rinkos mechanizmus, kūrimą“. Ekonomikos mokslų premiją Alfredui Nobeliui atminti skiria Švedijos karališkosios mokslų akademijos Ekonomikos mokslų premijos komitetas.


Neįprasta tai, kad premija atiteko ekonomistui ir psichologui. Istorijoje ekonomikos premojos laureatai jau buvo ne ekonomistai, pvz.: matematikas Džonas Našas(John Nash). Bet, kad ekonomikos premija būtų įteigta psichologui, tai jau netikėtas žingsnis.

Daug ekonominių tyrinëjimų tradiciškai buvo pagrįsta homo oeconomicus prielaida, t. y. asmeniniu suinteresuotumu ir racionalių sprendimų prėmimo geba. Taip pat buvo plačiai laikomasi nuomonės, kad ekonomika – neeksperimentinis mokslas, greičiau pasikliaujantis realaus pasaulio ekonomikų stebëjimu negu kontroliuojamais laboratoriniais eksperimentais. Tačiau šiuo metu daugėja tyrinėjimų, skirtų pagrindinėms ekonominėms prielaidoms apibrėžti ir patikrinti; be to, atliekant ekonominius tyrinėjimus vis labiau pasikliaujama duomenimis, surinktais laboratorijoje, užuot stebėjus ekonomiką. Tokių tyrinëjimų pagrindas – dvi skirtingos, bet šiuo metu suartėjusios sritys: žmogaus vertinimo ir sprendimų priėmimo analizė, atliekama pažinimo psichologų, ir ekonominės teorijos teiginių empirinis patikrinimas, atliekamas ekonomistų eksperimentatorių.

Šiuolaikiniai tyrinėjimai ties ekonomikos ir psichologijos susikirtimo linija parodė, kad tokios sąvokos kaip ribotas racionalumas, ribotas asmeninis suinteresuotumas ir ribota savikontrolė yra svarbūs įvairių ekonominių reiškinių veiksniai. Psichologijos įžvalgos turėjo ypač stiprų poveikį dabartinei finansų ekonomikos plėtrai. Kodėl gi tuomet reikėjo tiek daug laiko, kad šios idėjos būtų pripažintos atliekant ekonominius tyrinėjimus? Vienas iš paaiškinimų yra tas, kad eksperimentiniai metodai tik neseniai „prasiskverbė“ į ekonomikos mokslą. Tyrinėjant kainų sudarymo ir rinkos institucijų ryšį, vis daugiau ekonomistų eksperimentinius metodus pradėjo laikyti privaloma tyrinėjimo priemone. Šiandien nauja ekonomistų karta yra dviejų, anksčiau buvusi atskirų eksperimentinės ekonomikos ir ekonominės psichologijos mokslinio tyrinėjimo tradicijų nuoseklaus susijungimo katalizatorius. Daniel Kahneman ir Vernon L. Smith – pagrindiniai šių tradicijų atstovai, savo darbais daug prisidėję prie nuodugnaus ekonominių tyrinëjimų atnaujinimo.

65 metų Prinstono universiteto profesorius mano ,kad pelnas, kurį investitoriai užsidirbo fondų biržoje, priklauso ne tik nuo rizikos, bet ir nuo klaidų, kurias žmonės padaro laukdami, ir nuo reakcijos į naują informaciją.

Vernon L. Smith, Džordžo Meisono universiteto profesorius, premiją gavo visų pirma už naujų testų sukūrimą, alternatyvių rinkos modelių laboratorijos sąlygomis — nepaprastai naudingą mechanizmą, kuris gali būti naudojamas, pavyzdžiui, sprendžiant rinkos liberalizaciją ir valstybinio monopolio privatizavimą.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->