Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Netiesioginiu mokesciu vaidmuo biudzetui

Autorius: Kazys

TURINYS

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 4

ĮVADAS 5

1. MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI IR VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ 8

1.1 Apmokestinimo principai 9

1.2 Apmokestinimo riba 13

2. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ VAIDMUO LIETUVOJE 15

2.1 Mokesčių esmė 16

2.2 Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos struktūra 19

2.3 Netiesioginiai mokesčiai 25

2.3.1 Pridėtinės vertės mokestis 25

2.3.2 Akcizai 30

2.3.3 Muitai 33

3. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ SURINKIMO ANALIZĖ LIETUVOJE 37

3.1 Netiesioginių mokesčių surinkimo analizė 37

3.2 Netiesioginių mokesčių surinkimą lemiantys veiksniai 45

3.3 Veiksnių, veikiančių netiesioginių mokesčių surinkimą, analizė 47

IŠVADOS 50

LITERATŪRA 52

SANTRAUKA (anglų kalba) 55

1 PRIEDAS Senojo ir naujojo PVM įstatymų objektų palyginimas 56

2 PRIEDAS Netiesioginių mokesčių surinkimas 1995-2005 m. 57

3 PRIEDAS PVM ir akcizų santykis valstybės biudžete 58


LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė Standartinės PVM normos skirtingose Europos šalyse………………………………………………26

2 lentelė Senojo ir naujojo PVM įstatymų mokestinių laikotarpių ir terminų palyginimas………….27

3 lentelė Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra………………………………………………………………….38

4 lentelė Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra (procentais nuo bendrųjų biudžeto pajamų)……38

5 lentelė Statistiniai duomenys 1995-2005 m……………………………………………………………………….48

6 lentelė Pagrindinių veiksnių, įtakojančių netiesioginių mokesčių surinkimą, kitimas………………48

7 lentelė Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai………………………………………………………………..49

8 lentelė Bruto darbo užmokesčio prognozuojami duomenys 2003-2005 metais……………………….49

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Mokesčių tarifų ir mokestinių įplaukų priklausomybė (A. Laffero kreivė)……………………..12

2 pav. PVM dalis LR nacionalinio biudžeto mokestinėse ir nemokestinėse pajamose………………..29

3 pav. Netiesioginių mokesčių ir kitų pajamų santykis nacionaliniame biudžete……………………….39


ĮVADAS

Netiesioginiai mokesčiai, tiek iki Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES), tiek ir po to

vaidina bene didžiausią reikšmę formuojant valstybės pajamų rezervo augimo šaltinį, todėl jų harmonizavimui ir suvienodinimui ES teikiamas nemažas dėmesys, nes esant laisvam kapitalo, žmonių ir prekių judėjimui, žmonės ir įmonės rinksis palankesnes šalis verslui, tuo tarpu kitos šalys kentės nuo menkų biudžeto pajamų, o siekiant optimalumo tarptautinė prekyba, gamybos veiksnių judėjimas neturėtų vykti dėl mokesčių skirtumo.

ES pastangos suvienodinti mokesčius grindžiamos tuo, kad skirtingos mokesčių taisyklės gali būti žalingos konkurencijai. Siekiant sukurti bendrą rinką, kurią galima būtų prilyginti vidaus rinkai, yra harmonizuotas pridėtinės vertės mokestis, akcizo mokesčiai, be to visos narės turi taikyti vienodus užsienio prekybos muitų tarifus valstybėms, nesančioms sąjungoje. Mokesčių harmonizavimas turi skatinti tokią konkurenciją, kad integracija ir ekonominis augimas būtų pasiektas palaipsniui, o pajamos iš šių mokesčių pervedamos į bendrą biudžetą.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Rašykite komentarą

-->