Studijoms.lt

Referatai, konspektai

netiesiniai reiskiniai

Autorius: Kazys

Vilniaus Universitetas

Fizikos fakultetas

Kvantinės elektronikos katedra

TREČIOS EILĖS NETIESIŠKUMO ĮTAKA DIDELĖS GALIOS FEMTOSEKUNDINIŲ ŠVIESOS

PAKETŲ ANTROSIOS HARMONIKOS ŽADINIMUI


Fizikos programos pagrindinių studijų

baigiamasis darbas

Katedros vedėjas: prof. habil. dr. Algis

Piskarskas


Studentė:

Vadovas:dr. Eugenijus Gaižauskas

Recenzentas: doc. Gintaras Valiulis

Vilnius, 2003

Turinys


Įvadas…………………………………………………………….

……………………………………………3

1. Didelės galios femtosekundinių šviesos paketų sklidimas

medžiaga…………..4

1. Tiesinė ir netiesinė dielektriko

poliarizacija……………………………………….4

2. Sutrumpintos kvazioptikos

lygtys……………………………………………………..5

3. Fazinio sinchronizmo svarba ir jo

realizavimas…………………………………..5

2. Antrosios harmonikos

žadinimas………………………………………………………

…. 7

1. Fazinio sinchronizmo

tipai………………………………………………………..

……..7

2. Fazinio nederinimo

įtaka………………………………………………………..

………10

3. Trečios eilės netiesiškumo

įtaka……………………………………………………..14

4. Bangos pluoštų susifokusavimas ir

išsifokusavimas………………………….17

3. Kompiuterinio modeliavimo

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rašykite komentarą

-->