Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Netaisyklinga jaunimo kalba

Autorius: Vilmantas

Gimtoji kalba sudaro neatskiriamą kiekvieno žmogaus gyvenimo dalį. Mano nuomone, kiekvienas save gerbiantis žmogus privalo rūpintis savo kalba, ją tobulinti…
Mūsų visuomenė yra mažai išprususi, vartoja daug svetimybių iš Vakarų, žargonus, tarmybes, kurių dėka mūsų gimtoji kalba skursta ir gali net po kelių dešimčių metų visai išnykti. O ją labiausiai skurdina jaunimas- tai mes. Juk niekam ne paslaptis, kad jaunuoliai per amžių amžius kraipydavo savo gimtąją kalbą. Norėčiau visus supažindinti su savo darbu, tai ,,Netaisyklinga kalba jaunimo tarpe“. Jame gausu palyginimų, netaisyklingai vartojamų žodžių, jų ištaisymas ir pan. Turbūt visiems be galo įdomu kodėl pasirinkau šią temą….Pasirinkau šią temą, kadangi visa tai yra man artima ir nuolat sutinkama. Esu pati studentė, mano nuomone, rašant šį darbą tai buvo vienas iš privalumų, nes pati esu jauna ir nuolat supa jaunų žmonių būrys.

Darbo tikslas – supažindinti savo grupės draugus su netaisyklinga kalba, kuri juos supa kiekvieną dieną. Taip pat, paviešinti jų daromas klaidas, jas ištaisyti bei skatinti vartoti tik taisyklingus kalbos kultūros žodžius ar sakinius. Nebuvo lengva rašyti šį darbą, nes pati taip pat darau be galo daug kalbos kultūros klaidų, bet rėmiausi lietuvių kalbos kultūros mylėtojų knygomis, kuriose gausu paaiškinimų kaip taisyklingai kalbėti lietuviškai.

,,Nėra tokios menkos tautos,
nėra tokio niekingo žemės užkampio,
kur nebūtų vartojama sava kalba”. M. Daukša

,,Kalba yra didžiausias mūsų tėvų palikimas”. J. Balčikonis

,,Lietuviai tol Žemėje išliks gyvi, kol kalbės lietuviškai”. Vydūnas

Kalbos kultūra mūsų gyvenime

Gyvenime vienaip ar kitaip susiduriame su kalbos kultūra: tenka apie ją girdėti mokykloje, kolegijose, universitetuose, darbe ir net gatvėje. Daugelis net nesusimąsto kas yra ta kalbos kultūra ir kokia jos reikšmė. Kalbos kultūra- tai kalbos taisyklingumas, o ji labai svarbi yra bendrinei kalbai. Bendrinė kalba-tai visai tautai bendra viešojo bendravimo kalba, kurios gausu raštuose, leidžiamojoje periodinėje spaudoje, televizijoje. Be šios bendrinės kalbos neįsivaizduojame mokyklos, valstybinių ir kitų viešojo bendravimo įstaigų. Kalba, jos kultūra svarbi ir kiekvienai asmenybei. Ji padeda kiekvienam kalbančiajam padeda sėkmingiau pasinaudoti visomis trimis kalbos funkcijomis: informacine, emocine ir apeliacine. Visi žinome, kad mūsų kalba sena, garbinga, artima savo promotei- indoeuropiečių prokalbei. Apie ją, kaip apie vieną seniausių, kalbama didžiausiuose pasaulio universitetuose. Bet kyla klausimas, kodėl kalbos kultūros knygose daug kalbama apie klaidas. Juk pati kalbos kultūra- tai norminis, pavyzdingas kalbos vartojimas, o ne klaidos.
Pirmuosius kalbos kultūros pagrindus mums davė mūsų tėvai, darželio auklėtojos, mokytojai, o dabar jau ir dėstytojai. Kaip sakoma: „Gyveni ir mokaisi“, o mokytis reikia visą gyvenimą. Tačiau dažnai patys nesugebame, o gal ir nenorime branginti savo kalbos, teršiame ją kitų kalbų žodžiais, posakiais, kurie nedera, netinka, yra svetimi. Tai darome mes, jaunuoliai, mūsų draugai, šeimos nariai, pažįstami… Bendrinė lietuvių kalba turi daug nespręstinų problemų. Viena iš jų –Vakarų kalbų naujųjų skolinių vartojimas jaunų žmonių tarpe. Ne vienas suvokiame per didelį svetimų žodžių antplūdį ir matome, kad kyla realus pavojus ir mūsų kultūros, mūsų kalbos savitumui. Pastebėtina, kad ir lietuvių kalbos fonetika, tartis įgauna angliškų ypatybių, kinta jų sintaksė, įsigali net tam tikra žodžių tvarka sakinyje. Lietuvių kalboje Vakarų naujųjų skolinių gausa siaurina mūsų žodyną, jo plėtą, kenkia jos žodingumui ir savitumui. Yra net realus pavojus, kad mūsų gimtoji lietuvių kalba gali išvis išnykti. Skolinių gausa jaunimo tarpe.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rašykite komentarą

-->