Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Nefertitė

Autorius: Eimantas

Nefertitė, Egipto karalienė (1372-1350 m. prieš mūsų erą), faraono Echnatono (Amenhotepo IV) žmona. Pasak istorijų, pasiekusių mūsų laikus iš Egipto laikų, Nefertitė buvo laikoma pačia gražiausia to meto moterimi, turėjusia didelę įtaką savo vyrui faraonui Echnatonui. Iki šių laikų yra išlikęs nežinomo senovės skulptoriaus Nefertitės atvaizdas.

Apie Nefertitės kilmę tiksliai nėra žinoma, manoma, kad ji buvo Egipto armijos karininko Ay (po Echnatono mirties tapusio faraonu, taip pat gali būti, kad jis buvo faraono Echnatono įtėvis, pagal tai, kad jis pats save vadino “Dievo tėvas”, tačiau tiksliau nėra žinoma) dukra. Kiti mano, kad Nefertitė buvo Egipto karalienės Tijos dukra, arba kad ji buvo faraono Echnatono pusseserė. Tačiau pagal tai, kad apie ją niekur nėra užsiminta, kad būtų buvusi faraonų (ar kitos šalies valdovų) kilmės, galima tiksliai sakyti, kad ji nėra tiesioginė kokio nors tų laikų valdovo palikuonė.

Jei ji buvo Ay’aus dukra, tai tikrai žinoma, kad jos motina nebuvo jo žinoma žmona, manoma, kad tokiu atveju galbūt jos motina mirė jauna, ir galbūt tėvas pasiėme ją auginti pas save.

Nefertitė ir Echnatonas turėjo šešias dukras, tačiau kadangi Echnatonas turėjo dar dvi žmonas, nėra tiksliai žinoma, kiek jų buvo jo ir Nefertitės. Taip pat Echnatonas buvo vedęs ir anksčiau (Kiją), o vėliau jis dar vedė savo (ir Nefertitės?) dukrą Merytaten.

Nėra jokių abejonių, kad Nefertitė buvo faraono labai mylima, ir turejo jam didelę įtaką. Iki šių laikų mus yra pasiekę žinios, kad faraonas kartais viešai pabučiuodavo Nefertitę, arba pasisodindavo ją ant kelių, o tais laikais moterys nebuvo labai gerbiamos, o juo labiau visišką galią turinčių valdovų. Nefertitės atvaizdas buvo išpjaustytas Echnatono sarkofage, tais laikais buvo priimta, kad DEIVĖS atvaizdas sarkofage saugo mirusiojo mumiją, taigi dar kartą galime įsitikinti, kaip stipriai Nefertitė buvo mylima savo vyro faraono.

Ji prisidėjo prie vyro darytos religinės revoliucijos. Po jos pasivadino Nefer Neferu Aton. Jos skulptūros, portretai, 1912 m. rasti al Amarnoje, laikomi vieni iš tobuliausių senovės Egipto meno kūrinių.

Apie Nefertitės mirtį nėra žinoma, prieš pat faraono mirtį ji dingsta iš istorinių dokumentų. Prieš faraono mirtį buvo rašoma, kad jo žmona “neteko faraono palankumo”, bet, turbūt, tai buvo rašoma apie vieną jo žmonų Kiją. Tokiu atveju, Nefertitė turbūt mirė, būdama apie 30 metų amžiaus. Tačiau po Nefertitės “dingimo” iš istorinių dokumentų, užsimenama, kad Echnatonui šalį padėjo valdyti regentas, gali buti, kad būtent Nefertitė pradėjo valdyti Egiptą su Echnatonu oficialiai.

Kiti mano, kad iš tikrųjų buvo du regentai, padėję Echnatonui valdyti – pati Nefertitė ir Echnatono sūnus Smenkharas (Smenkhkare). Pati Nefertitė tokiu atveju valdė Neferneferuatono vardu (panašiai kaip jos vyras, pasikeitęs vardą iš Amenhotepo į Echnatoną naujojo dievo Atono garbei).

Kai kurie istorikai mano, kad Nefertitė kurį laiką valdė ir po Echnatono mirties viena, arba kartu su savo vyriausia dukra (ir kita faraono Echnatono žmona) Merytaten. Vėlgi, net ir tokiu atveju niekur nėra užsimenama, kaip ir kada Nefertitės gyvenimas baigėsi.

Britų archeologė skelbiasi atradusi karalienės Nefertitės mumiją

Didžiosios Britanijos archeologė Džoana Fletčer neseniai paskelbė, kad jos dvylikos metų moksliniai tyrinėjimai leidžia spėti suradus Egipto karalienės Nefertitės palaikus. Jei ši archeologė teisi, tai būtų vienas didžiausių pastarojo šimtmečio archeologinių pasiekimų.

Puslapiai: 1 2

Rašykite komentarą

-->