Studijoms.lt

Referatai, konspektai

NATO moksleivio akimis

Autorius: Mindaugas

1949 metų balandžio 4 diena. Žmonių atmintyje dar gyvi baisūs Antrojo pasaulinio karo vaizdai, jų ausyse dar tebeskamba kraupus karo pabūklų aidas. Tuo tarpu pasaulį jau apgaubė naujos grėsmės skraistė – tai Šaltasis karas. Pirmasis apie šią grėsmę viešai prieš trejus metus Fultone prakalbo V. Čerčilis . “ Nuo Šteteno prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos ant žemyno nusileido geležinė uždanga”- tarsi baisus griausmas nuskambėjo žymiojo politiko žodžiai. Iš tiesų, ne tik Europa , bet ir visas pasaulis pasidalino į dvi dalis : vienoje klestėjo laisvė, demokratija ir teisingumas, kitoje – despotija , prievarta ir vergija. Tokiomis aplinkybėmis 1949metų balandžio 4-ąją dvylikos valstybių atstovai Vašingtone pasirašo sutartį, kuria įkuria Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją- NATO. Šios organizacijos tikslas – ginti laisvę bei demokratiją ir atsispirti Blogio imperijos Rytuose grėsmei.

Tikriausiai mano kartai sunku suvokti, koks didelis pavojus buvo iškilęs visai žmonijai dėl dviejų skirtingų ideologijų ir vertybių priešpriešos Šaltojo karo metu. Nusileidus “ geležinei uždangai”, pasaulį apėmė beprotiškos ginklavimosi varžybos , kurios , atrodo, turėjo tik vieną logišką pabaigą- branduolinį karą. Buvo akimirkų ( Kubos krizė 1962m.) , kai atrodė , kad pasaulis jau pasmerktas pražūčiai. Sunku net įsivaizduoti, ką tokiomis akimirkomis išgyveno žmonės! Nuolatinę baimę? Neviltį ? Kaip jaučiasi žmogus gyvenantis, tik ta diena ir nežinantis , kas bus rytoj ? Kaip jaučiasi žmogus , kai bet kurią akimirką jo gyvenimas gali subyrėti kaip kortų namelis? … Įdomu, ką tuo metu žmonės sapnuodavo?… Gal Hirosimą , Nagasakį?… Laimei, nei aš, nei būsimosios kartos atsakymų į šiuos klausimus niekada nebesužinosime.

1989 metais griuvo Berlyno siena. Netrukus subyrėjo sovietų Blogio imperija. Šie įvykiai parodė , kad žmogaus laisvės troškimas yra stipresnis už bet kokius barjerus ir geležines vergijos grandines. Taipogi tai reiškė Šaltojo karo pabaigą. Tad koks gi buvo NATO vaidmuo Šaltojo karo metais? Kaip NATO įtakojo sėkmingą karo baigtį? Aš esu įsitikinęs, kad būtent ši tarptautinė organizacija nulėmė Vakarų civilizacijos pergalę. Tik pasibaigus Antrajam pasauliniui karui , nusilpusios ir išvargusios Vakarų Europos valstybės buvo lengvas grobis grėsmingai Rytų meškai, apsiginklavusiai kūju ir pjautuvu . Vakarų Europos valstybėms liko vienintelė išeitis- vienytis . O vienybė yra didžiulė jėga.Kartais ji net daro stebuklus…. Mes , lietuviai, sausio 13-ąją beginkliai apgynę savo laisvę nuo priešo tankų ir ginklų , tai tikrai turėtume suprasti. Taigi susivienijusios Vakarų Europos valstybės, dar pasitelkusios JAV bei Kanadą, tapo didele jėga – NATO. Toks demokratinių Vakarų valstybių solidarumas ir bendradarbiavimas negalėjo neišgąsdinti net ir labai agresyviai nusiteikusio priešo Rytuose. Tiesa, SSRS , atsakydama į NATO gimimą, įkūrė savo vadovaujamą karinį bloką- VSO . Tačiau argi galėjo prievarta ir grasinimais sukurta valstybių sąjunga pasipriešinti laisva valia įsteigtai NATO? Ar galėjo smurtu paremta, prigimtines žmogaus laisves varžanti ideologija nugalėti NATO skleidžiamas amžinąsias tautos ir žmogaus vertybes? Į šiuos klausimus aiškiai atsakė Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybės, po keturis dešimtmečius trukusios kovos nugalėjusios Blogio imperiją. Ši pergalė buvo svarbi ne tik NATO narėms. Tai buvo didžiulis laimėjimas laisvės siekiančioms tautoms, taip pat ir mums, lietuviams. Ši didi NATO pergalė padėjo pamatus dabartinei Europai : stabiliai, tolerantiškai, siekiančiai taikos ir saugumo.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->