Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Muitinės dokumentai

Autorius: Irmantas


TURINYS


1. Muitinė ir jos veikla ……………………………………………………….. 2

2. Prekių deklaravimas ir dokumentų įforminimas …………………………… 3

2.1. Bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys ……………… 7

2.2. Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinys ……………… 8

2.3. Bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys ……………… 9

2.4. Prekių deklaravimas elektroniniu būdu ……………………………… 10


3. Prekių muitinis tikrinimas …………………………………………………. 11


1. MUITINĖ IR JOS VEIKLA

Lietuvos Respublikos muitinė – Lietuvos Respublikos valstybės institucija, atsakinga už jos kompetencijai priskirtų įstatymų bei kitų su importu, eksportu ir tranzitu susijusių teisės aktų įgyvendinimą, importo ir eksporto muitų bei mokesčių surinkimą.

Metodai, kuriais Lietuvos muitinė vadovaujasi vykdydama savo funkcijas, įtakoja visuomenės gyvenimo kokybę, nacionalinės pramonės gyvybingumą, politinį stabilumą ir bendrą ekonomikos pažangą. Nors skirtingose šalyse egzistuoja svarbūs skirtumai tarp muitinių administracijų funkcijų, vis dėlto yra nemažai ir panašumų. Paprastai rinkos ekonomikos šalyse vyriausybės skiria tokias funkcijas savo šalių muitinių administracijoms:

– Biudžeto politikos administravimas, surenkant muitus ir mokesčius;

– Prekybos politikos administravimas, taikant tam tikrų prekių įvežimo apribojimą, siekiant apsaugoti nacionalinę ekonomiką;

– Socialinės apsaugos administravimas, kontroliuojant nelegalų judėjimą tokių medžiagų kaip narkotikai ir cheminiai prekursoriai, toksinės ir pavojingos medžiagos, ginklai, retos augalų ir gyvūnų rūšys, kultūros paveldo kūriniai ir t.t.

Muitinė yra susijusi ir su prekybos procesu. Dėl vis augančios pasaulinės prekybos apimties ir tranzito greičio reikalaujama atitinkamai efektyvių muitinės procedūrų. Muitinė užima išskirtinę vietą, siekiant palengvinti pasaulinę prekybą.

Svarbi užsienio ekonominės politikos sudėtinė dalis yra muitų politika. Tai valstybės priimta ekonominių priemonių sistema užsienio prekybos tikslams siekti. Pasaulyje muitų politika apibrėžiama dvejomis įstatymų grupėmis:

1. įstatymai, reglamentuojantys prekių ir kitų gėrybių, kurios vežamos per šalies valstybinę sieną, apmuitinimo tvarką, metodologiją, juridinių bei fizinių asmenų veiksmus ir kitus su muitų politika susijusius aspektus;

2. įstatymai, reglamentuojantys muitinių veiklą, teises ir pareigas, muitinės kontrolės tvarką, organizavimą ir kitus su šia veikla susijusius klausimus.

Antrosios grupės įstatymais reguliuojami klausimai paprastai yra kiekvienos šalies vidaus reikalas, o pirmosios – problemos dažnai yra tarptautinių susitarimų objektas ir gali būti reguliuojamas dvišalėmis arba daugiašalėmis tarptautinėmis sutartimis. Dažniausias šių sutarčių objektas buvo muitų tarifai. Po integracijos į Europos Sąjungą muitinė, taikydama muitus ir kitus jos administruojamus mokesčius, bendrosios žemės ūkio politikos priemones bei muitinės kompetencijai priskirtus importo, eksporto ir tranzito draudimus bei apribojimus, vadovaudamasi Bendrojo muitų tarifo reglamentu naudoja Lietuvos Respublikos integruotą tarifą, kurį sudaro Europos Bendrijos integruoto tarifo (TARIC) duomenys, papildyti Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytais duomenimis apie muitinės administruojamus mokesčius ir (arba) muitinės kompetencijai priskirtus importo, eksporto ir tranzito draudimus bei apribojimus.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->