Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mokyklinės brandos įvertinimas

Autorius: Lina

Mokyklinės brandos įvertinimas

Mokyklai subrendusius reikia laikyti vaikus, kurių morfofunkcinis, psiachinis ir socialinis išsivystymo lygis leidžia pradėti sistemingai mokytis ir auklėtis mokykloje.

Mokyklinės branda gali būti per ankstyva arba per vėlyva. Įvairių autorių duomeninmis, mokyklai subrendusių šešerių metų vaikų būna 49 – 74 %, šešerių ir pusės metų – 57 – 91%, septynerių metų – 82 – 97%, aštuonerių metų – 95 – 99% vaikų. Mokyklai nesubrendę vaikai neretai būna ir biologiškai nesubrendę, jie dažniau serga įvairiomis lėtinėmis ligomis, pasižymi neuro loginės sferos sutrikimais, esti menkiau fiziškai išsivystę. Dauguma mokyklai nesubrendusių vaikų nepajėgia įsisąmoninti mokymo programos, blogai mokosi, sunkiai įpranta mokytis mokykloje, neretai tampa nepaklusniais, sunkiai auklėjamais vaikais arba, jei dirba daugiau ir įtemtai, dar labiau sutrikdo sveikatą, išryškėja jų funkciniai sutrikimai, suserga viena iš lėtinių ligų. Nustatant mokyklinę brandą būtina surinkti duomenis apie socialinę padėtį, ivertinti biologinę brandą, vaiko fizinį išsivystymą, sveikatą ir atlikti vaiko protinį išsivystymą atskleidziančius tyrimus.

Norėdama ištirti vienos septynmetės mergaitės mokyklinę brandą, pirmiausia atėjau pas ją ir jos mamą. Mane jos gerai pažįsta, todėl prisistatinėti nereikėjo. Mamos pradėjau klausinėti apie vaiko socialinę padėtį, šeimos gyvenimo būdą, vaiko sveikatą.

Paklausus ar vaikas šeimoje prižiūrimas, mama atsakė, kad duoda šilumos mergaitei tiek, kiek įmanoma. Tėvai abu dirba, bet finansinė situacija nėra labai gerai, kadangi yra iš viso 4 vaikai ir juos visus reikia aprupinti, paruošti mokyklai ir t.t. tačiau vaikas yra aprenktas šiltai, paruoštas mokyklai. Moniką myli ir tėvai ir brolis ir sesrys. Tai galiu patvirtinti ir aš pati, kadangi esu ne kartą buvusi pas juos, gerai pažįstu visą šeimą, mačiau jų bendravimą, manau, kad šeimos mikroklimatas labai geras, šiltas. Toliau klausinėjau apie higienines bei sanitarines salygas. Šiuo klausimu taip pat šeima gali pasigirti, kadangi yra labai tvarkingi, kasdien plauna kambarius, valo dulkes, kiekvienas pavalgęs plauna indus, prieš valgį visi, tame tarpe ir septynmetė Monika, plauna rankas. Visi yra išmokinti laikytis švaros. Taigi higienines bei sanitarines salygas įvertinčiau kaip puikias.

Toliau klausinėjau vien apie Moniką (A – aš, B – Monikos mama, C – monika):

A. Ar Monika yra kaprizingas vaikas, ar dažnai spiriojasi?

B. Na ji gana dažnai parodo savo „ožiukus“

C. Būna užeina man taip, kad būnu labai pikta ir užsispyrusi.

A. Ar ji yra verksminga? Ar dažnai verkia? Dėl ko?

B. Verkia tai gana dažnai ir dėl visokiausių niekų. Ji gali smarkiai griūti, užsigauti – neverks, bet kai jau ko nors negauna, tai tada prasideda isterijos.

C. Aha, verkiu tai dažnai, nes mama man niekad beveik nenuperka ko aš noriu…

A. Ar nesutrikęs Monikos Miegas?

B. Ne, tikrai nesutrikęs. Eina miegoti apie 22 valandą ir galėtų išmiegoti iki kokios 12 valandos. Labai mėgsta miegoti.

C. Miegoti tai labai mėgstu, kažkada buvau ir į mokyklą pavėlavus, nes per ilgai užsimiegojau ir tingėjau lipti iš lovos.

A. Ar Monika turi gerą apetitą?

B. Na, nelabai. Kad eitų valgyti reikiaprašyti valandą kokią, arba kelti salygas („Kol nepavalgysi, neisi į kiemą“ ir t.t.).

C. Valgyti mėgstu saldainius ir obuolius. Ir vaisius.

Iš šių atsakymų manau, kad vaiko socialinė padėtis, šeimos gyvenimo būdas ir vaiko sveikata yra gan gera.

Vaiko biologinė branda yra gera, kadangi Monika turi nebevieną pastovų dantį, jos ūgis ir svoris yra normalus (nesenai tikrinosi sveikatą pas gydytojus).

Vėliau sužinojusi visus šiuos dalykus, pradėjau tirti Monikos protinį išsivystymą.

Darbo tikslas. Atlikti ir įvertinti 1. Jirazeko modifikuotą A. Kerno

testą, Ozereckio testą, garso tarimo, orientacijos testus.

Darbo priemonės. Pusiau sulenktas standartinio formato popieriaus lapas, dvi 8×14 dydžio ir viena standaus vatmano popieriaus kortelė. Žirklės, kurių ilgis 12 cm ir kerpamosios dalies 7 cm, su buku galu, kortelės garsams tikrinti, paveikslėlis.

Darbo eiga. Paruošiamas standartinis popieriaus lapas, sulenkiamas pusiau, jo kampe įrašomas vaiko vardas, pavardė, amžius, tyrimo vieta ir data. Vienoje 8 x 14 dydžio kortelėje įrašoma 1 cm aukščio rai¬dėmis frazė “Eiva kartu”, kitoje 8 x 14 dydžio kortelėje iš 10 taškų išdės¬toma penkiakampė figūra taip, kad tarp taškų horizontaliai ir vertikaliai būtų 1 cm nuotolis. Standaus vatmano popieriaus kortelėje nupiešiame ryškų 5 cm skersmens ratą, o aplink jį išorinėje ir vidinėje pusėje 2 mm atstumu dar po du mažiau ryškius ratus. Pasiruo¬šiame korteles, kurių kiekvienoje įrašomas žodis, turintis vieną iš garsų r, l, s, š, z, ž arba c.

Taigi pirmiausia paprašiau Monikos nupiešti žmogų. Ji nupiešė mergaitę su kojomis, rankomis, ant rankų po 5 pirštus, kūną pavaizdavo kaip trikampį ir pasakė, kad tai mergaitės suknelė. Galvoje taip patnieko netrūko, nebent ausų nepavaizdavo, tačiau yra ilgi plaukai. Yra akys, nosis, lūpos, plaukai.


Tada padaviau jai kortelę, kurioje buvo parašyta Eiva kartu ir paprašiau jos nukopijuotį tą užrašą. Ji viską padarė tiksliai, be klaidų.

Tada padaviau jai kortelę, kur buvo pavaizduota penkiakampė figūra iš 10 taškiukų. Ji vieną kartą pažiūrėjo į tą kortelę, gerai įsižiūrėjo ir pradėjo kopijuoti, net neatitraukdama dėmesio nuo savojo lapo. Viską padarė teisingai, gražiai.

Visos šios 3 užduotys sudaro J. Jirazeko modifikuotą Kerno testą. Kiekviena užduotis yra vertinama balais nuo vieno iki penkių (1 – labai gerai, 5 – blogai). Taigi už pirmąją užduotį skyriau jai 2 balus, kadangi trūko kelių dalių, nors ir nelabai reikšmingų, piešinys labai panašus į žmogų. Už antrąją ir trečiąją užduotis skyriau po 1 balą, nes buvo atliktos be priekaištų. Sumoje tai yra 4 balai ir tai reiškia, kad mergaitė yra mokyklai subrendus ir pasirengus.

Kita užduotis, kurią pateikiau pirmokei, buvo skirta nustatyti, ar pakankamai gerai yra išsivysčius jos motorika. Pateikiau jai kortelę, kurioje buvo nubrėžtas 5 cm skersmens ryškus apskritimas. Aplink jį ir jo viduje dar po 2 apskritimus tarp kurių apytiksliai 2 mm atstumas ir jie nėra tokie ryškūs. Žirklėmis įkirpau iki ryškiojo apskritimo ir padaviau jai žirkles ir tą kortelę su apskritimais. Paprašiau iškirpti tik ryškųjį apskritimą ir neperkirpti kitų šalia esančių. Kadangi ji yra dešiniarankė, tai speciallių žirklių neprireikė. Kai tik Monika pradėjo kirpti, nuėmiau laiką. Visą apskritimą ji iškirpo per apytiksliai 26 sekundes. Ji neįkirpo nei vieno nereikalingo apskritimo ir užduotį atliko per mažiau nei minutę. Taigi jos motorika yra gerai išsivysčiusi.

Trečia užduotis yra skirta ištirti vaiko kalbos brandą bei garsų tarimą. Kadangi Monika skaityti dar gerai nemoka, tai aš jai sakiau žodžius (kuriuose buvo garsai r, l, s, š, z, ž ir kiekvienas iš garsų buvo ir žodžio pradžioje ir viduryje). Iš viso buvo 12 žodžių:

Zylė Lizdas Lietus Kalba Saulė Pasaulis Šernas Pašaras Ranka Parašas

Žolė Bažnyčia

+ + + + + + + + + + + +

Visus žodžius ji ištarė puikiai, taigi jos garsų tarimas yra tobulas.

Tada daviau jai 4 paveikslėlius ir paprašiau, kad papasakotų kas juose pavaizduota. Išgirdau būtent tokius atsakymus, kokių ir norėjau, tikėjausi išgirst:

1.

Monikos ats.: „Vaikutis miega“.


2. Monikos ats.: „Eina mergaitė“.

3. Monikos ats.: „Mergaitė renka gėlytes ir žvėriukai žiūri“.

4. Monikos ats.: „Vilkas miega“.


Visi šie atsakymai buvo geri, suprantami, todėl Monikos kalba yra subrendusi.


Paskutinė užduotis, pagal kurią vertiname vaiko tinkamumą mokyklai yra orientacijos įvertinimas. Aš vertinau bendrąją, laiko, erdvės orientacijas. Norint tai padaryti, reikia užduoti štai tokius (ar panašius) klausimus:

Bendroji orientacija:

1. koks tavo vardas?

2. kokia pavardė?

3. kiek tau metų?

4. koks tavo namų adresas?

5. kokia yra tavo šeimos sudėtis?

6. kokias žinai transporto priemones?

Laiko orientacija:

1. koks dabar metų laikas?

2. kodėl taip manai?

3. koks metų laikas bus po to?

4. kokia šiandien savaitės diena?

5. kokia savaitės diena buvo vakar?

6. kokia bus rytoj?

7. kas ilgiau: valanda ar diena?

8. kas ilgiau: diena ar savaitė?

9. koks dabar mėnuo?

Erdvinė orientacija:

1. kas aukštesnis: spinta ar stalas?

2. kas platesnis: stalas ar kėdė?

3. kas platesnis: knyga ar maža užrašų knygutė?

4. kas aukštesnis: mama ar brolis?

į bendrosios orientacijos klausimus, gavau štai tokuius atsakymus:

1. Monika

2. Vaižmužytė

3. 7

4. Tiškevičiaus 10 butas 7.

5. Brolis, sesė, mama, tete, sesė.

6. Fura, opelis, traukinys, autobusas, dviratis.


Sunkiausia jai buvo vardinti transporto priemones. Fura pasakė, nes ankščiau jos tėtis dirbo tolimųjų reisų vairuotoju ir namuose dažnai skambėdavo žodis fura, furistas, Opelis – nes jie turi mašiną Opel Kadet ir visi vadina Opeliu.taip pat ir ji. Kai jau nieko nebepasakė, tada aš pradėjau klausinėti kaip tu važiuoji į kaimą, su kuo? Atsakė, kad su autobusu arba traukiniu. Tada paklausiau kaip vadinasi toks daiktas su 2 ratais arba 3 ir ji pasakė, kad dviratis. Tada paaiškinau, kad tai taip pat transporto priemonės. Taigi jos bendroji orientacija yra gana gera.

Į laiko orientacijos klausimus, gavau štai tokius atsakymus:

1. Žiema

2. Nes sninga.

3. Pavasaris, nes visada taip būna.

4. Nežinau.

5. Nežinau

6. Rytoj į mokyklą, tai pirmadienis.

7. Diena.

8. Savaitė.

9. Nežinau.

Į šešis iš devynių klausimus, Monika atsakė teisingai, tačiau trys buvo neteisingi. Ji nežino savaitės dienų.žino tik kad į mokyklą reikia eiti nuo pirmadienio iki penktadienio ir po to būna savaitgalis. Taigi jos laiko orientacija nėra gera, tačiau nėra labai prasta.

Į ervinės orientacijos klausimus ji atsakė taip:

1. Spinta

2. Stalas

3. Knyga

4. Brolis

Į šiuos klausimus atsakė gerai, jokių problemų nebuvo. Dar kartais taip piktai pažiūrėdavo į mane lyg klausdama „Ko čia uždavinėji kvailus klausimus?“. Taigi jos erdvinė orientacija puiki.

Išvados: gerai koordinuoja pirštų judesius, išsivysčiusi motorika, koncentruoja dėmesį, gerai išsivysčiusi kalba bei kitos aukštosios nervinės funkcijos, puikiai taria garsus, turi gerą bendrąją orientaciją, puikią erdvinę orientaciją, tik šiek tiek sunkiau sekasi orientuotis laike. Manau, mokyklai ji subrendus, jos morfofunkcinis, psichinis ir socialinis išsivystymo lygis leidžia pradėti sistemingai mokytis ir auklėtis mokykloje.

Rašykite komentarą

-->