Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mokesčiai, kuriuos moka verslininkas

Autorius: Valerijus

Mokesčiai – vienas seniausių taikomų finansinių institutų atsiradęs kartu su valstybe. Pagrindinė mokesčių paskirtis – užtikrinti valstybės gyvavimui reikalingų pinigų išteklių sukaupimą. Lietuvoje mokesčiais yra surenkama daugiausia valstybės pajamų.Todėl yra labai svarbu sukurti darnią ir veiksmingą, įstatymų pagrįsta mokesčių sistemą. Šiame referate susipažinsime su visais mokesčiais ir penkis iš jų aptarsime smulkiau. Sužinosime, kada, kiek ir nuo ko priklauso mokesčių dydžiai.

MOKESČIAI
Akcizai

Cukraus mokestis

Fizinis pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokestis

Juridinių asmenų pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Konsulinis mokestis

Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą

Baltojo cukraus virškvočio mokestis

Įmokos į Garantinį fondą

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Kvotinio cukraus gamybos mokestis

Azartinių lošimų mokestis

Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

Mokestis už aplinkos teršimą

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą

Papildomas cukraus gamybos mokestis

Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis

Pelno mokestis

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Prekių apyvartos mokestis

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Valstybės rinkliava

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Žemės mokestis

Žyminis mokestis

Konsulinis mokestis
Konsulinis mokestis įvestas 1994 m. birželio 23 d. įstatymui vietoj konsulinės rinkliavos. Šis mokestis, skirtingai nuo daugelio kitų, yra individualiai atlygintino pobūdžio, t. y. Jo ėmimas siejamas su atitinkamų paslaugų, teikiamų valstybės institucijų, apmokėjimu.

Konsulinį mokestį moka užsienio ir LR juridiniai asmenys, užsienio valstybių ir LR piliečiai, asmenys be pilietybės už LR užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento, LR diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų užsienyje jiems teikiamas konsulines paslaugas, atliekamus notarinius veiksmus ar išduodamus juridinę galią turinčius dokumentus.

Tuo pačiu konsulinio mokesčio objektas yra atitinkamų valstybės institucijų teikiamos konsulinės paslaugos, atliekami notariniai veiksmai, juridinę galią turinčius dokumentų išdavimas. Pagal įstatymą konsulinis mokestis imamas už tokių dokumentų išdavimą kaip:

• Pasas

• Vizos

• Pilietybės dokumento išdavimą

• Civilinės būklės aktų įforminimą ir dokumentų išdavimą

• Dokumentų legalizavimą

• Atliekamus notarinius veiksmus ir konsulines paslaugas globos, rūpybos, teisės į palikimą bei kitais turtiniais klausimais

• Kitas konsulines paslaugas, nustatytas valstybiniais susitarimuose, LR įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose

Be to, yra atvejų, kuomet už atitinkamų dokumentų išdavimą ar kitų veiksmų atlikimą konsulinis mokesti neimamas. Pavyzdžiui šis mokestis nėra imamas už:

• Vizų išdavimą užsieniečiams, turintiems diplomatinius pasus

• Vizų įforminimą vaikams iki 16 metų amžiaus

• Vizų išdavimas užsieniečiams, vykstantiems į šeimos nario ar artimo giminaičio laidotuves (kai pateikiama patvirtinta telegrama)

• Dokumentus, susijusius su alimentų išieškojimu

• Pareikalavimą

• Legalizavimą

Konsulinis mokestis yra mokamas pagal mokesčių tarifus, nustatytus Vyriausybės nutarimu. Tarifai (su nedidelėmis išimtimis) nustatomi tvirta pinigų suma (eurais) už atitinkamas paslaugas, pavyzdžiui:

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->