Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mokesčiai

Autorius: Ruslanas

Kiekviena valstybė, veikdama per parlamentą ir valdymo organus, atlieka daug įvairių funkcijų- apsaugos, gamybinės ir komercinės veiklos, vystymo (švietimo, mokslo, meno, visuomenės rekreacijos) ir administracines funkcijas. Šių funkcijų vykdymui reikia didelių finansinių išteklių, kurių svarbiausias, nuo seniausių laikų žinomas šaltinis yra mokesčiai. Valdžia jokio produkto nesukuria, ir valstybė be mokesčių gyvuoti negalėtų.

1990m. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kartu formuojasi, nors ir nuolat keičiama bei kritikuojama, šalies mokesčių sistema. Per nepriklausomybės metus mokesčių klausimais priimta nemažai įstatymų, daugybė nutarimų ir mėginama jais reguliuoti krašto ekonominius bei socialinius procesus.

Užsienio valstybių mokesčių sistemos formavosi daugelį dešimtmečių. Lietuvos valstybės mokesčių sistema dar tik kuriama, ir būsimajam ar jau dabartiniam verslininkui bei vadybininkui, administratoriui norint nestabilioje veiklos bei finansų rinkų ir konkurencinėje aplinkoje priimti kvalifikuotus sprendimus, svarbu šiuos sudėtingus finansinius santykius pažinti, suvokti, analizuoti. Apmokestinimo klausimais susistemintų bei specialiai parengtų mokymo procesui darbų tiek užsienio kalbomis, tiek gimtąja kalba stokojama. Tai ir paskatino autorę imtis šio darbo.

Kuriant ir tobulinant Lietuvos valstybės mokesčių sistemą bei sprendžiant finansinės politikos problemas, tikslinga išsiaiškinti užsienio šalių teorinę ir praktinę apmokestinimo patirtį.

Tikslas:

Šio darbo tikslas- atskleisti apmokestinimo teorinius pagrindus bei pateikti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių mokesčių sistemas, jų formavimosi dėsningumus, harmonizavimo aspektus.

Darbas skiriamas socialinių mokslų studijų krypčių studentams bei magistrantams, taip pat įmonių ir organizacijų darbuotojams.
Apmokestinimo teoriniai pagrindai
Pagrindinės sąvokos
Valstybė Valstybės funkcijos Finansiniai ištekliai Mokestiniai ištekliai Mokesčiai Mokesčių politika Mokesčių sistema Mokesčių funkcijos Mokesčių teorijos Nacionalinis biudžetas Apmokestinimas, jo principai, riba. Apmokestinimo instrumentarijus Mokesčio subjektas, objektas, šaltinis, tarifas Apmokestinimo vienetas, lengvatos Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Prolibirali mokesčių sistema. Mokesčių sistemos potencialas. Kvalifikaciniai diagnostiniai rodikliai. Mokesčių rūšys

Mokesčiai Mokesčių sistema, Valstybės mokestis, Vietiniai mokesčiai, Mokesčio instrumentarijus, Mokestiniai ištekliai Apmokestinamoji vertė, Mokesčių administravimas, Gyventoju pajamų mokestis, Pelno mokestis, Pridėtinės vertės mokestis, Akcizai Muitai, Socialinio draudimo mokestis, Įmokos į Garantinį fondą Sveikatos draudimas, Transporto priemokų mokestis, Konsulinis mokestis, Rinkliavos Paveldimo turto mokestis Įmonių nekilnojamojo turto mokestis, Prekyviečių mokestis, Žemės ir žemės nuomos mokestis, Mokesčiai už gamtos išteklius, Prekių apyvartos mokestis, Cukraus mokestis, Azartinių lošimų mokestis, Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ( PNO)
Mokesčių reikšmė ir būtinumas
VALSTYBĖS FUNKCIJOS

Apsauga Gamybos ir komercijos Vystymo Administracinės
Išorinė apsauga Valstybinė veikla Švietimas Teismai ir valdymas
Vidaus apsauga Objektų privatizavimas Mokslas, menas Mokesčių rinkimas
Socialinė apsauga Mokesčiai Visuomenės rekreacija
Valiuta, jos matai

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->