Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Mitologija

Autorius: Valdas

Pigmalionas – sen. graikų mitinis personažas – Kipro karalius ir skulptorius, pamilęs savo sukurtą Galatėjos skulptūrą, kuri deivės Afroditės valia tapusi moterimi ir Pigmaliono žmona.

Narcizas – sen. graikų mitologijos personažas – jaunuolis, pamilęs savo atvaizdą šaltinyje, nuo tos meilės sunykęs ir dievų paverstas gėle.

Erotas – sen. graikų meilės dievas, laikomas Afroditės ir Arėjo sūnumi. Nuogas, dažnai su sparnais, su lanku ir strėle Erotas pataiko žmonėms į širdį ir priverčia žmones įsimylėti, taip Erotas kankina ir savo motiną Afroditę, kol ši supyksta ir nubaudžia piktadarį.


Demetra – sen. graikų žemdirbystės ir derlingumo deivė. Visame graikiškame pasaulyje garbinta kaip Motina deivė. Mitas pasakoja, kad Hadas pagrobęs Demetros dukterį Persefonę; kasmet rudenį, kai Demetra išvyksta ieškoti savo dukters, žemė apsinuogina.

Persefonė – sen. graikų žemės derlingumo ir požemio karalystės deivė, Demetros ir Dzeuso duktė, Hado žmona.

Midas – Frygijos karalius; pasak mitų, buvęs nemokša ir savimi pasitikintis, todėl dievų Pano ir Apolono muzikavimo varžybose pirmenybę atidavęs Panui ir už tai Apolono buvęs apdovanotas asilo ausimis.

Europa – pasak mito, buvo Finikijos karaliaus Argenoro duktė. Dzeusas, pasivertęs jaučiu, prisiartino prie jos ir, užsimetęs ant nugaros, nusigabeno į Kretos salą, kur su ja susituokė. Pagal jos vardą žemynas imtas vadinti Europa.

Niobė – sen. graikų mitologijos personažas – Dzeuso sūnaus Tantalo duktė; dievams išžudžius jos vaikus, ji suakmenėjo iš sielvarto ir buvo pasmerkta amžinai lieti ašaras.

Orfėjas – sen. graikų mitologijos personažas – dainininkas, kurio dainavimas sužavėdavęs žmones ir dievus, nuramindavęs įsisiautėjusias gamtos jėgas.

Euridikė – sen. graikų miško deivė ( nimfa ); dievai leidę jos vyrui poetui ir dainiui Orfėjui po mirties parsivesti ją iš požemio karalystės atgal į žemę, bet liepė vedant neatsigręžti; Orfėjas atsigręžęs ir jos netekęs.

Persėjas – sen. graikų mitologijos herojus, nukirtęs galvą gargonai Medūzai, išvadavęs jūrų pabaisai skirtą Andromedą.

Tesėjas – sen. graikų mitų herojus – Atėnų karalius, suvienijęs Atiką, atlikęs žygdarbių ( dalyvavo argonautų žygyje, nužudė plėšiką Prokrustą, pabaisą Minotaurą, nudobė Maratono jautį ).

Pegasas – sen. graikų mitologijos personažas – sparnuotas žirgas, kanapos smūgiu kalne davęs pradžią Hipokrenės šaltiniui, kurio vanduo teikęs įkvėpimą poetams.

Pandora – pirmoji moteris, kurią kaip keršto įrankį Hefaistui ir Atėnei įsakė sukurti Dzeusas.

Dzeusas – vyriausiasis dievas, žmonių ir dievų karalius, vaizduojamas svaidantis žaibus arba sėdintis savo dviračiame vežimaityje, valgo ambroziją ir nektarą.

Hera – Dzeuso žmona. Turi Didžiosios deivės požymių; moterų, santuokos ir šeimos globėja. Vaizduojama šalia Dzeuso, prie jos yra gegutė, dažnai vaizduojama pikta ir pavydi.

Poseidonas – vandenų ir jūrų dievas, vaizduojamas su trišakiu, svaidantis žaibus.

Hadas – požemio valdovas, vaizduojamas kaip nebūtis.

Hestija – namų židinio ir valstybės deivė, retai minima literatūroje.

Arėjas – karo dievas ( silpnesnis už savo seserį, karo deivę Atėnę ).

Apolonas – grožio ir menų dievas. Šviesiaplaukis, garbanotais plaukais, apsuptas mūzų, vaizduojamas su kitara arba liutne.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->