Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Metalinės konstrukcijos

Autorius: Eugenija

TURINYS

I. Sijyno pakloto ir šalutinių sijų projektavimas 2

1.1 Sijyno komporavimas 2

1.2 Pakloto sijų skaičiavimas-1 2

1.3 Įrąžų skaičiavimas1 3

1.4 Dvitėjo parinkimas-1 4

1.5 Pakloto sijų skaičiavimas-2 5

1.6 Įrąžų skaičiavimas-2 5

1.7 Dvitėjo parinkimas-2 6

1.8 Sijos standumo tikrinimas 7

1.9 Optimalaus varianto parinkimas 8

II. Sudėtinės suvirintos sijos projektavimas 8

2.1 Sijos skaičiuojamųjų įrąžų nustatymas 8


2.2 Sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas 9

2.3 Sijos standumo tikrinimas 12

2.4 Sijos stiprumo tikrinimas 13

2.5 Sijos skerspjūvio keitimas 13

2.6 Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas 15

2.7 Sijos juostinių siūlių skaičiavimas 16

2.8 Sijos vietinių įtempimų tikrinimas 17

2.9 Sijos atraminių dalių projektavimas 17

2.10 Sijos montuojamosios suvirintos sandūros konstravimas 20

III. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas 20

3.1 Skaičiuojamasis kolonos ilgis 20

3.2 Apkrovos 21

3.3 Kolonos skaičiavimas 21

3.4 Galvenos projektavimas 25

3.5 Bazės skaičiavimas 27

3.6 Traversos skaičiavimas 29

Literatūra 32


I. Sijyno pakloto ir šalutinių sijų projektavimas

1.1 Sijyno komponavimas

Pakloto storį skaičiuosime priimant, kad paklotas tiesus. Orientacinį pakloto storį pagal laikinosios norminės apkrovos didumą randame iš lentelės. Geriausiai yra projektuoti ploną paklotą, kai pakloto sijų žingsnis nėra didelis.

Pagal duotą sijyno atramų ilgį pasirenkame atstumą tarp pakloto sijų a, kur a1 = 1.225 m, ( 16 sijų ),

kur a2 = 1.96 m, ( 10 sijų ).

Pradiniai duomenys:

Ry=230MPa; γc = 0.95;

E=2.06 MPa. γf = 1.05.

Vn- naudinga norminė apkrova. Vn= 4.7kPa.


Eil. Nr. gsn,kPa γ g, kPa

1.G/b. Plokštė t=0.1m. ρ=25kN/m3 25 1.1 2.75

2. Vn- naudinga norminė apkrova 4.7 1.2 5.64

Σ gsn= 7.20 Σg =8.39


pav.1.1

1.2 Pakloto sijų skaičiavimas-1

Pakloto sijos yra sudarytos iš valcuotų dvitėjų. Dvitėjas parenkamas pagal reikiamą atsparumo momentą. Įtempimų ekonomiškumas neturi viršyti 5%.

Skaičiuojame kai atstumas tarp pakloto sijų yra a1=1.225m.

Skaičiuojame pakloto sijų apkrovas :

Norminė :

pn = Σ gsn *a,

pn = 7.20*1.225=8.82kPa;

Skaičiuojamoji :

p = (g+v*gf )*a,

p= (2.75+5.64*1.05)*1.225=10.623kPa.


p – skaičiuojamoji apkrova,

vn – laikinoji norminė apkrova,

Σ gsn – suminė norminė grindų konstrukcijos apkrova.

a – atstumas tarp pakloto sijų,

Sg – suminė skaičiuojamoji grindų konstrukcijos apkrova,

gfv – apkrovos patikimumo koeficientas, (gfv = 1.2 ) ,

gfn – apkrovos patikimumo koeficientas, (gfn = 1.1 ) ,

gf – apkrovos patikimumo koeficientas, (gf = 1.05 ) .


1.3 Iražų skaičiavimas-1

Skaičiuojame lenkimo momentą ir skersines jėgas:


,

,


p – skaičiuojamoji apkrova,

l – atstumas tarp atraminių sijų (l = 4.70m).

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rašykite komentarą

-->