Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Menas

Autorius: Konradas

Menas – kas tai? Menas žmogų lydi visą gyvenimą – nuo pat gimimo iki mirties. Visa žmogaus aplinka, buitis ir būtis, kasdienybė ir laisvalaikis vienaip ar kitaip susijusi su menu. Menu galėčiau pavadinti gražią ir jausmingą muziką, gyvenimo kelius atskleidžiančią literatūrą, ekstravagantišką architektūrą, dramatiškumo pilną teatrą,- kitaip viską, kas gražu.

Manau, kad kiekvienas žmogus kurią grožį. Jam neužtenka pavalgyti, šiltai apsirengti ir turėti pastogę. Žmogui maža gamtos sukurto grožio.
Jis linkęs savaip išreikšti tikrovę, mintis, jausmus, sudėtingą vidinį žmogaus pasaulį.

Grožio kūrimas – pamėgdžiojimo aktas. Menas – gamtos mėgdžiojimas. Apie grožį sprendžiama pagal tai, ar meno kūrinys panašus į objektą. Turi būti glaudus ryšys tarp tikrovės ir meno. Juk gamta ir žmogus yra pirmieji meno modeliai.

Menas, kaip ir žmogus, yra gražus ir tobulas tik tuomet, kada jis yra paprastas ir suprantamas. Grožio elementas yra paprastumas, jis turi būti aiškus, bei nuosekliai pasakomas.

Perskaičius Oskaro Vaildo ištrauką iš romano ” Doriano Grėjaus portretas”, supratau, kiek daug meno kūrinys buvo svarbus žmogui.

Taigi menas – žmogaus tobulėjimo kelias, savo minčių išreiškimas.

Aš žmogų pavadinčiau keleiviu, kuris keliaudamas gyvenimo keliais bei kryžkeliais įgyja jūras marias naujų žinių, minčių, išgyvenimų. o vėliau jis tampa Mokytoju, nes menu įdiegia gėrį, grožį, ir, aišku, žmoniškumą.

Rašykite komentarą

-->