Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Marketingo pagrindai

Autorius: Rūta


Narketingo aplinka- tai visuma jėgų veikiančių už įmonės ribų ir turinčių (galinčių turėti) teigiamą ar neigiamą poveikį įmonės marketingo veiklai. Marketingo aplinka sudaro mikroaplinka ir makroaplinka.

Mikroaplinka- tai veiksniai, kurie tiesiogiai įtakoja įmonę, tačiau gali neturėti jokio poveikio įmonės konkurentams. Ją sudaro tokie elementai:

• Vartotojai

• Tiekėjai

• Tarpininkai

• Konkurentai

• Kantaktinės

auditorijos

Vartotojai gali būti individualūs namų ūkiai, organizacijos. Atliekant vartotojų analizę reikia praeiti tokius etapus:

1. tikslinis rinkos nustatymas

2. vartotojų motyvacijos išaiškinimas

3. vartotojų nepatenkintų poreikių nustatytmas

Tikslinė rinka- rinkos dalis, į kurią įmonė nukreipia savo jėgas.

Tarpininkai gali būti:

• prekybiniai

• marketingo

Prekybiniai- kurie perima prekes ir užsiima realizavimu.

Kontaktinės auditorijos- susiklosčiusios grupės:

1. finansinių sluoksnių

2. žiniasklaidos

3. savo darbuotojų ir tarnautojų

4. plačiosios visuomenės

5. vietinės

6. valdžios organų

Rašykite komentarą

-->