Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lucijus Anėjus Seneka Apie sielos ramybę

Autorius: Lina


LUCIJUS ANĖJUS SENEKA

APIE

SIELOS RAMYBĘ

I. Apie laimingą gyvenimą.

I.1. Tikslo siekimas:

II.1.1. Reikia numatyti sieksimą tikslą.

II.1.2. Reikia nuspręsti ko siekti ir kaip.

II.1.3. Turime tvirtai užsibrėžti nesekti tarsi avių banda paskui kitus ir žengti ten, kur reikia, o ne ten kur kiti eina.


I.2. Kai kalbame apie laimingą gyvenimą negalima sakyti kaip balsavimuose:


II.2.1. “Atrodo dauguma šioje pusėje”. Vadinasi šita pusė blogesnė.

II.2.2. Žmonija dar nesitvarko taip, kad dauguma būtų už gėrį.

II.2.3. Liaudies pritarimas – blogio įrodymas.

I.3. Laimingas gyvenimas turi atitikti prigimtį. Tai yra kai:

II.3.1. Žmogus yra sveiko proto ir sugeba tą sveikatą išlaikyti:

II.3.2. Kai jis stiprus ir veržlus.

II.3.3. Kai stebėtinai ištvermingas, viskam pasiruošęs, savo kūnu ir tuo kas su juo susiję.

II.3.4. Kai stropiai tvarko visas gėrybes visai jomis nesižavėdamas.

II.3.5 Moka naudotis likimo dovanomis, netapdamas jų vergu.

1 intarpas.

‘‘ Laimingas tas žmogus, kuriam neegzistuoja joks gėris ir blogis, išskyrus dvasios gerį ir blogį, kuris yra garbingas, tenkinanasi tobulomis savybėmis, kurio likimo išdaigos nei išaukština nei palaužia kuris nežino už paties sau duotą gėrį, kuriam tikrasis malonumas yra malonumų niekinimas’’

Būtų labai sunku netgi įsivaizduoti tokį žmogų, kurį A.Seneka vadina laimingu, juk kiekvienam laimė yra skirtingas dalykas. Kažkam laimę suteikia pavasaris, kažkam automobilių gausmas, kažkam gal netgi skausmas… Kad ir pavyzdžiui kitokio tikėjimo žmogus (kurio religijoje nėra tokio dalyko kaip dvasia), taip išeitų, kad tokie žmonės net ir negali būti laimingi?! Sunkiausiai suprantama frazė: ‘‘tikrasis malonumas yra malonumų niekinimas…’’ mano supratimu pats teiginys sau prieštarauja. Kaip gali būti didžiausias malonumas niekinti malonumus iš kurių gaunamos teigiamos emocijos, jausmai, nuotaikos? Juk ir pačių malonumų yra įvairiausių : dvasinių, fizinių, emocinių… Malonumai būtini gyvenime, tačiau nereikia tapti nuo jų priklausomu. Turėkime gyvenime malonumų, bet tegu jie būna saikingi ir patys būkime jų šeimininkais.


I.4. Du priešingi dalykai : dorybė ir malonumas.

II.4.1. Dorybė – tai didystė, aukštuma, karalienė, pergalė, stiprybė.

II.4.2. Malonumas – purvas, vergovė, silpnybė, nepastovumas.

I.5. Aukščiausias gėris yra :

II.5.1. Nepalaužiama sielos tvirtybė.

II.5.2. Įžvalgumas.

II.5.3. Iškilnumas.

II.5.4. Sveikata.

II.5.5. Laisvė.

II.5.6. Darna.

II.5.7. Grožis.

I.6. Išmintingas vyras turėdamas daugiau lėšų turi daugiau galimybių tobulinti savo dvasią.

II.6.1. Skurdžiui būdinga viena dorybės rūšis : nepasiduoti klaidoms ir priespaudai.

II.6.2 Turtuoliui plačiai atsiveria vartai į susivaldymą, geradarystę, uolumą, mokėjimą tvarkytis, didžiadvasiškumą.

II.6.3 Išminčius niekada neniekins didelių turtų – likimo dovanos.

II.6.4. Išmintingam vyrui turtai tarnauja, kvailį – valdo.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->