Studijoms.lt

Referatai, konspektai

LR Valstybės Kontrolės organizacinė struktūra

Autorius: Giedrė

Turinys

Įvadas 3

Organizacinio valdymo struktūrų rūšys 4

1. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. 4

2. Linijinė organizacijos struktūra. 5

3. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. 6

4. Projektinė valdymo struktūra. 7

5. Matricinė valdymo struktūra. 7

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės valdymo struktūra 9

Išvados 11

Literatūros sąrašas 12

Įvadas

Organizacinė struktūra – tai organizacijos veiklų padalijimo, sugrupavimo bei santykių tarp vadovų ir darbuotojų, tarp atskirų vadovų bei tarp darbuotojų koordinavimo būdas.

Organizacinė valdymo struktūra nėra sukuriama kartą visam gyvenimui – ji kinta, keičiantis valdymo darbų sudėčiai bei turiniui, atsirandant naujiems šio pobūdžio darbams.

Valdymo sandara turi labai didelę įtaką įmonės veiklai: ji gali skatinti įmonės plėtrą ir ją stabdyti. Įmonės sandara turi būti tokia, kad leistų įgyvendinti veiklos strategiją. Paprastai kintant strategijai, tenka keisti ir organizacinę valdymo sandarą. Patirtis liudija, kad kas 5-7 metai subręsta sąlygos, verčiančios peržiūrėti valdymo sandarą. Prastinant ją, panaikinant nereikalingus skyrius ar grandis, galima patobulinti valdymą, padaryti jį veiksmingesnį.

Svarbiausias organizavimo darbas – įmonės personalo suskaidymas į organizacinius vienetus (elementus) ir tų elementų hierarchiškas išdėstymas. Svarbiausia tokio skaidymo priežastis – darbo pasidalijimas. Jis sąlygoja didesnį darbo našumą, nes darbai supaprastėja, lengviau ir greičiau atliekami. Darbo pasidalijimą rodo organizacijos struktūra. Pagal klasikinę organizavimo teoriją įmonės struktūra kuriama iš viršaus žemyn. Tai panašu į planavimo procesą.

Savo darbe aš pamėginsiu išsiaiškinti, kokia valdymo struktūra yra LR Valstybės kontrolėje, tačiau pirmiausia pradėsiu nuo teorinės dalies, įvardindamas OVS rūšis, bei jas aprašydamas. Tai turėtų man palengvinti analizuojant Valstybės kontrolės OVS.

Taigi, mano darbo tikslas: ištirti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės organizacinę struktūrą.

Uždaviniai:

1. Apžvelgti OVS rūšis, bei jas aprašyti.

2. Ištirti LR Valstybės kontrolės OVS.
Organizacinio valdymo struktūrų rūšys

Organizacinė struktūra reikia organizacijos veiklų padalijimo, sugrupavimo bei santykių tarp vadovų ir darbuotojų, tarp atskirų vadovų bei tarp darbuotojų koordinavimo būdą. Organizacijos struktūrines grandis galima formaliai sudaryti trimis būdais: pagal funkcijas, pagal produktą/rinką, arba pagal matricinę formą (Stoner James A.F., 2006, p.323). Tačiau kiti autoriai pateikia platesnį spektrą valdymo struktūrų rūšių. Pavyzdžiui knygoje „Viešojo sektoriaus institucijų administravimas“ išskiriami tokie tipai: funkcinis, linijinis, linijinis-funkcinis, projekcinis ir matricinis (Puškorius S., 2002, p.15).

1. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra.

Funkcinė organizacijos struktūra yra tokia struktūra, kurioje pagrindinis vadovas vadovauja funkciniams vadovams, atliekantiems pareigas pagal savo kompetenciją, o vykdytojai gauna nurodymus ir atsiskaito visiems funkciniams vadovams (Puškorius S., 2002, p.15). Funkcinis valdymas pasižymi didesne kompetencija, todėl gali būti veiksmingesnis, tačiau kyla sunkumų derinant funkcinių vadovų sprendimus. Vykdytojai ne visada sugeba pasirinkti teisingus prioritetus, todėl valdymo rezultatai gali būti ir blogesni (Puškorius S., 2002, p.17).

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->