Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvos mokeščių sistema

Autorius: Povilas

Įvairūs mokėjimai į valstybės biudžetą, kuris ir sudaro valstybės ekonominio gyvenimo pagrindą. Įstatyminiais aktais nustatyta įvairių mokesčių rūsių visuma ir sudaro valstybės mokesčių sistemą, o apmokestinimo samprata tai valstybės mokesčių įplaukos iš namų ūkio ir įmonių pajamų ir išlaidų. Pvz. pajamų mokestis apima asmeninių firmų bendrą pajamų mokestį, pelno mokestį, o išlaidų mokesčiai tai PVM, akcizo, mokesčiai.

Tiesioginės išlaidos + pridėtinės išlaidos = savikaina + pelnas = kaina + akcizas + PVM

PVM yra rezervas kainai mažinti.

Dabartinė mokesčių sistema sukurta po nepriklausomybės atkūrimo 1990- 1996 metais, ir kasmet vis papildoma reikalingais įstatymais. Iš esmės mokesčių sistema atitinka Europos Sąjungos valstybių sistemas bet ypatumų priderintų mums.

1998 atliktas auditas (atliko ES finansininkų ir buhalterių taryba) įvertino teigiamai mūsuose sukurtą mokesčių sistemą ir atvirkščiai neigiamai įvertino statistikos įstatymai. Paprastai mokesčių turinį nusako jo elementai, kurie yra:

1. mokėtojai (subjektas)

2. objektas

Tai įstatymu priklausantis apmokestinimo objektas, pvz. turtas, prekės, pajamos, pelnas.

3. šaltinis

pvz. Darbo užmokestis, pelnas, palūkanos, renta.

4. apmokestinimo vieta

5. mokesčio tarifas (kvota, norma)

6. mokesčio lengvatos
Europos šalys ir Lietuva naudoja 3 mokesčių surinkimo būdus:

1. rejestrinis (kadastrinis)

2. kol savininkas gaus pajamas

3. mokesčio surinkimas sutinkamai su deklaracija
Personalinės įmonės ir Ūkinės bendrijos moka pajamų mokestį, o Akcinės bendrovės – pelno mokestį.

Kadastriniai mokesčiai renkami sutinkamai su apmokestinimo objekto aprašu ir įkainojimu. Tai teisinę galią turintis apskaitos dokumentas. 2001 09 14 Šiame dokumente, kaip taisyklė pateikiami tipinių objektų sąrašai, pvz. žemės mokesčio išoriniai požymiai yra: sklypo dydis, gyvulių skaičius, žemės derlingumas, nuotolis nuo kitų miestų, kiti objektą apibudinantys rekvizitai.

Antrasis mokesčių surinkimo būdas: pvz. juridinio asmens buhalterija. Mokestį išskaičiuoja iš pajamas gaunančio mokesčio subjekto ir perveda į biudžetą.

Trečias mokesčių surinkimo būdas: kai mokesčių inspekcijos atsižvelgdamos į deklaracijoje pateikto apmokestinamo objekto dydį sutinkamai su veikiančiomis normomis ir taisyklėmis nustato mokesčio sumą.

Priklausomai nuo valdymo organų, kurie renka mokesčius, jie skirstomi į valstybinius ir vietinius, be to pagal Lietuvos įstatymus funkcionuoja ir tarptautiniai mokesčiai, pvz. tranzito.

Lietuvoje, kaip ir ES šalyse naudojama mišri mokesčių sistema:

Valstybiniai mokesčiai

Tiesioginiai Netiesioginiai Kiti mokesčiai

Pelno (juridinių asmenų) PVM Socialinio draudimo

Pajamų (fizinių asmenų) Akcizo mokestis Ligonių kasos

Žemės mokestis Muito mokestis

Gamtos ištekliu

Aplinkos teršimo

Valstybinio kapitalo naudojimą

Paveldo apdovanojamą turtą

Kiti tiesioginiai mokesčiai
Žemės mokestį moka visi ūkio subjektai (ir namų), kurie nuomoja žemę iš valstybės.

Gamtos išteklių mokestį moka visos įmonės, ūkio subjektai, kurie naudoja gamtos turtus.

Valstybės kapitalo panaudojimo mokestį moka tos firmos, kurios nuomoja valstybinę techniką ir kt.

Vietiniai mokesčiai

Tiesioginiai Netiesioginiai

Pelno (juridinių asmenų) PVM

Pajamų (fizinių asmenų) Muito mokestis

Žemės mokestis

Savivaldybių gyvenamųjų namų nuomos mokestis

Įvairios vietinės rinkliavos

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rašykite komentarą

-->