Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvos kariuomenės veikla

Autorius: Rūta

Karinės jūrų pajėgų atkūrimas Lietuvoje

1990m. balandžio 25d. buvo įkurtas Krašto apsaugos departamentas prie Lietuvos Vyriausybės, pradėjo kurtis ir pati kariuomenė. Valstybės sienos apsauga jūroje ir karinio jūrų laivyno kūrimasis taip pat neliko užmirštas. Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991m. birželio 6d. buvo suformuota Ekspertų taryba, kuriai vadovavo tuometinis Krašto apsaugos departamento prie LRV generalinis direktorius Audrius Butkevičius. Tarybai buvo iškelti tokie uždaviniai: karo laivyno ir pasienio specialistų paieška, pakrančių apsaugos pajėgų pagrindinių struktūrų, etatų, laivų diviziono, projektų sudarymas, karo laivyno vėliavos ir jūrininkų uniformos eskizų paruošimas, karo objektų perėmimas iš TSRS kariuomenės. Praėjo geras pusmetis, kol dokumentacija, struktūra ir technika buvo parengti. 1992m. vasario 7d. suorganizuota pasienio kontrolės tarnyba mažųjų laivų prieplaukoje ir Klaipėdos uosto akvatorijoje. Tądien į pirmąjį budėjimą uoste stojo patrulinis kateris ,,Vytis-1”.

1992m. birželio 16d. atsirado ir pirmasis laivas – gelbėjimo laivas ,,Vėtra”.

1992m. liepos 4d. KAM 1992m. birželio 29d. įsakymu Nr. 465, atskirajam laivų divizionui įteiktos Lietuvos karinių jūrų pajėgų vėliavos. Tai Lietuvos karinio laivyno atkūrimo data.

1992m. rugsėjo 29d. KAM įsakymu nurodyta Jungtiniam štabui išvesti iš Pakrančių apsaugos rinktinės sudėties atskirąjį laivų divizioną ir jo bazėje sukurti Karinių jūrų pajėgų flotilę. Nuo tada Lietuvos karinis laivynas tapo savarankiška Lietuvos gynybine ląstele.

Nuo 1999m. balandžio 28d. krašto apsaugos ministro įsakymu Karinėms jūrų pajėgoms vadovauja jūrų kapitonas Kęstutis Macijauskas.
Karinių jūrų pajėgų funkcijos:
• teritorinės jūros ir išimtinės ekonominės zonos kontrolė, apsauga ir gynyba;

• pakrančių ir laivybos apsauga;

• šalies vandenų prieigų, Klaipėdos uosto apsauga ir gynyba;

• laivų konvojavimas;

• evakuacijos ir gelbėjimo darbai;

• minų aptikimas ir neutralizavimas;

• paieškos ir gelbėjimo bei kitų specialiųjų užduočių vykdymas.

Karo medicinos tarnyba

1991m. vasario 22d. buvo atkurta Karo medicinos tarnyba. Karo medicinos tarnyba yra besiformuojanti Lietuvos kariuomenės dalis. Tik 1999m. ji buvo integruota į kariuomenę, todėl šiuo metu pagrindinis jos tikslas yra sukurti sistemą, kurios atskiri vienetai ir personalas galėtų užtikrinti kariams medicininę pagalbą karinių operacijų metu taikos palaikymo misijose ir civiliams stichinių nelaimių ir katastrofų atvejais. Karo medicinos tarnyba taip pat rūpinasi karo medikų rengimu ir mokymu, karių sveikatos priežiūra.
Karo medicinos tarnyba personalui pirmiausia rengia paramedikus. Tai neturintys medicininio išsilavinimo žmonės – kariai, mokantys suteikti pirmąją pagalbą ekstremaliose situacijose, išmanantys apie sužeistųjų transportavimą ir rūšiavimą, evakuaciją ir pan. Šiuo metu rengiami tik I lygio paramedikai. Planuojama rengti ir II lygio, bet dar nepatvirtinta medicinos bataliono struktūra, todėl neaišku, kur turėtų dirbti II lygio paramedikai.

Taip pat yra rengiami karo medicinos gydytojų kursai, kuriuos baigia civiliai, turintys specialų medicininį išsilavinimą. Šie kursai trunka beveik tris mėnesius. Gydytojai taip pat rengiami darbui ekstremaliomis situacijomis – jie mokomi planuoti, organizuoti ir suteikti medicininę pagalbą karinių operacijų metu, stichinių nelaimių, katastrofų atvejais.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->