Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvos geografija

Autorius: Justė

,,Koks gražus, mažytis mūsų kraštas, kaip lašelis tyro gintaro…” rašė apie savo tėviškę lietuvių poetė Salomėja Nėris.
Lietuvos vakaruose banguoja Baltijos jūra, rytuose ir pietuose žalumynuose paskendę tyvuliuoja ežerai, ežerėliai. Per visą kraštą melsvomis juostomis vingiuoja daugybė sraunių upių, upelių.

Lietuvos gamta labai graži ir įvairi, ypač graži Rytų Lietuva, kurią vadiname Lietuvos Šveicarija. Lietuvos reljefą įvairina upės, ežerai, upių slėniai. Lygumos sudaro apie 60%, o aukštumos 40%. Vidurinės Lietuvos aukštis virš jūros lygio yra apie 100m.Tačiau paviršius tebesiformuoja ir dabar, upės keičia savo vagas, ežerai užauga ir pelkėja, dėl ūkinės veiklos stiprėja vėjo erozija. Žmogus kasa naudingas iškasenas tiesia kelius, atlieka statybinius darbus.

Šiandieninė Lietuvos teritorija susiformavo gan sudėtingomis politinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. Lietuvių tautai teko apsigyventi mažame, gražiame, bet labai pavojingame žemės kampelyje, kurio mums pavydi mūsų kaimynai.

Geopolitikas K. Pakštas rašė: kad ne dėl vieno pasaulio uosto tiek nesivaržoma kaip dėl Klaipėdos ir nė dėl vienos pasaulio sostinės kaip dėl Vilniaus. Jeigu Šveicarija pasižymi aukštais kalnais, Suomija ežerais ir miškais, tai Lietuva savo pavojingumu čia gyventi tokiai mažai tautai. Lietuva būdama pietinė Baltijos regiono šalis, kartu yra ir vidurio regiono šalis. Lietuvai svarbų vaidmenį sudaro Klaipėdos neužšąlantis uostas. Per Lietuva eina keliai jungiantis Rytų ir Vakarų Europos, Šiaurės ir Pietų Europos centrus.1989m. Prancūzijos nacionalinis geografijos institutas nustatė, jog Lietuvoje 22km. nuo Vilniaus į šiaurę yra Europos centras. Vargu ar Europoje galima rasti valstybę, kurios geopolitinė padėtis yra tokia lemtinga jos nacionaliniam egzistavimui.

Lietuva – nedidelė, tačiau tūkstantmetes valstybingumo tradicijas turinti Vidurio Europos šalis prie Baltijos jūros. Regioniniu požiūriu Lietuva dažniausiai apibūdinama kaip Baltijos valstybė.

Teritorijos dydžiu (65 302 km2) Lietuva yra labai artima Airijai ir Latvijai. Lietuva yra kiek didesnė, nei Šveicarija, Danija, Belgija ar Olandija, tačiau šiek tiek mažesnė nei Austrija. Lyginant su JAV valstijomis, Lietuva labiausiai panaši į Vakarų Virginiją.

XVI amžiuje Lietuvos valstybės plotas siekė > 700 000 km2.

Dabartinės Lietuvos teritorijos kraštinės koordinatės: šiaurėje – 56°27′ šiaurės platumos, pietuose – 53°54′ šiaurės platumos, vakaruose – 20°56′ rytų ilgumos, rytuose – 26°51′ rytų ilgumos. Iš rytų į vakarus Lietuva driekiasi 373 km, todėl Saulė virš Lietuvos “rieda” net 23 minutes 20 sekundžių. Iš šiaurės į pietus Lietuvos teritorija nutįsta 276 km. Nuo Lietuvos geografinio vidurio iki Žemės pusiaujo yra net 6129 km, o iki Šiaurės ašigalio – tik 3873 km. Be to, mes
esame apie 1500 km ryčiau pradinio Grinvičo meridiano. Dėl Žemės sukimosi mūsų geografinėje platumoje mes skriejame 965 km per valandą greičiu …
Mūsų šalis ribojasi su penkiomis kaimyninėmis valstybėmis. Šiaurėje driekiasi 588 km ilgio siena su Latvija, rytuose ir pietuose – 660 km siena su Baltarusija. Pietvakariuose Lietuva ribojasi su Lenkija (sienos ilgis – 103 km) ir Rusijos Federacija (273 km). Daugiau kaip ¾ Lietuvos sienų driekiasi upėmis ir ežerais. Baltijos jūroje Lietuvos ekonominė zona (apie 6400 km2) pasiekia Švedijos vandenis.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->