Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvos bankas ir jo vaidmuo kredito sistemoje

Autorius: Elena

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. LIETUVOS BANKO RAIDA…………………………………………………………………………………………….4


1.1. Trumpa priešistorė……………………………………………………………………………………………………….4

1.2. Lietuvos banko įkūrimas ir veikla iki 1940 m………………………………………………………………….4

2. LIETUVOS BANKO TIKSLAS, FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI………………………………………….8

2.1. Lietuvos banko tikslas………………………………………………………………………………………………….8

2.2. Lietuvos banko funkcijos ir uždaviniai…………………………………………………………………………..8

3. LIETUVOS BANKO STRUKTŪRA, VEIKLA IR TARPTAUTINIAI RYŠIAI……………………11

3.1. Lietuvos banko organizacinė struktūra ir valdymas………………………………………………………..11

3.2. Pinigų politika…………………………………………………………………………………………………………..12

3.3. Iždo agento veikla………………………………………………………………………………………………………12

3.4. Kredito įstaigų priežiūra……………………………………………………………………………………………..12

3.5. Ryšiai su tarptautinėmis finansų organizacijomis ir centriniais bankais…………………………….12

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………….14

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rašykite komentarą

-->