Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvių liaudies dainos

Autorius: Deivydas

Lietuvių liaudies dainų yra ir įvairių. Pavyzdžiui lopšinės. Jos dainuojamos norint nuraminti verkiantį kūdikį ar jį užmigdyti. Lopšinės visada būna ramios. Karinės dainos dainuojamos karo metu ar prieš jį. Darbo dainos dainuoti galima ne tik dirbant sunkų darbą, bet ir jį baigus. Aš išvardinau tik kelias lietuvių liaudies dainos, tačiau jų sukurta daug daugiau. Tokios dainos, kurios linksmos tinkamos švenčių proga, vadinamos vestuvinėmis. Jos man labai patinka, bet apie šias dainas aš žinau nedaug. Todėl nusprendžiau gauti kuo daugiau informacijos ir galbūt sudominti jus.

Po mergvakario tuoj pat būdavo ir jaunojo sutiktuvės. Jaunasis su pulku atvykdavo rytą prieš jungtuves arba net iš vakaro tiesiai į mergvakarį. O kai kur Žemaitijoje, pairus senajam vestuvių ceremonialui, būdingas jaunojo sutiktuves darydavo dar gerokai prieš jungtuves. Sutiktuvės būdavusios gana dinamiškos: Tuo tarpu jaunuomenė, tarsi gailėdamas Petronėlės, kurią žada jaunasis išvežti, užrišo ir užkalė vartus. Jau brėkštant jaunasis su dešimčia draugais atvykęs pradėjo paukščius šaudyti.

Vietos jaunuomenė iš trobos iššokusi, lygia dalia pliaukš šaudydama atliepė, ką padariusi, šmurkšt šmurkšt sušuko į trobą, užsklandė sklasčius , užraišiojo ir užramstė duris. Atkeliavę svečiai išdraskė žiogrius, atkėlė karkles ir bruzdu įsivežė į kiemą. Atradę uždarytas ir užrakintas duris, rėmė tas laukan, iškėlė iš kažkur ir išvertė. Kiti brakš brazdino į langus, sakydamas:, , Įleiskit svečius’’.

Jaunojo sutiktuvėms būdingas abiejų pusių- jaunojo ir jaunosios-priešiškumas. Jaunosios žmonės pasirengia jėga įsiveržti į vidų. Kova vyksta ir dialogais: vieni kitus stengiasi kuo išmoningiau perkalbėti, išjuokti, klausimais ar atsakymais išvesti iš kantrybės.

Jaunojo sutiktuvių dainos įvairiai atsispindi šį vestuvių papročių momentą. Vienose ryškiau atsiveria tradicinės kaimo merginos, besiruošiančios ištekėti, natūralūs išgyvenimai, kitos daugiau alsuoja- vaidybinio veiksmo dvasia. Iš dainų dvelkia artinas aptariamai situacijai mintis. Iš dainų dvelkia nerimo nuotaika, jaudinamasis belaukiant jaunojo. Krinta į akis kai kurie būdingi vaizdai, motyvai rodantys pasiruošimą sutikti atvykstančius. Vienas iš tokių motyvų-dvaro kiemo šlavimas.

-Aisiu darželin, Rišiu šluotelį,
Skinsiu rūtelių, Šluosiu dvarelį,
:Skinsiu rutelį, :Šluosiu dvarelį,
Rišiu šluotelį, : Lauksiu svetelių. :

Rašykite komentarą

-->