Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos testas

Autorius: Rūta

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos testas

1. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

1872 metais Londone Sevilo gatvės namuose Nr. 7 arti Berlington Gardeno namuose kuriuose 1816 metais mirė Šeridanas gyveno Filijas Fogas nuostabiausias “Reformų klubo” narys. Visi jį laikė labai nesuprantamu ir keistu žmogumi nors jis rodos taip elgėsi kad kuo mažiausiai būtų kitų matomas.

Apie Filiją Fogą paveldėjusį didžiojo Anglijos oratoriaus vietą tiek tebuvo žinoma kad jis žmogus labai malonus ir didelis anglų aukštosios visuomenės džentelmenas.

Žmonės sakė kad jis panašus į Baironą žinoma tik iš veido nes Fogas turėjo sveikiausias kojas bet į Baironą su ūsais ir žandenomis į Baironą drąsuolį kuris nesendamas būtų galėjęs tūkstantį metų išgyventi žemėje. […]

Sunku būtų rasti žmogų tylesnį už jį jis beveik visai nekalbėjo ir savo tylėjimu darėsi dar paslaptingesnis. Bet jis nesislėpė ir visi matė kaip jis gyvena tik jo gyvenimas buvo sutvarkytas taip taisyklingai ir vienodai jog kas dieną pasikartodavo vis tas pats todėl dažnas spėjo kad Fogas nesąs tas kas jis atrodė. […]

Pusvalandžiui praėjus ėmė rinktis klubo nariai ir spiestis prie židinio kur degė akmens anglys. Tai buvo paprasti Filijo Fogo partneriai kurie kaip ir jis labai mėgo vistą čia buvo inžinierius Endrius Stiuartas bankininkai Džonas Selivanas ir Samuelis Falentinas alaus fabriko savininkas Tomas Flanaganas ir Gotjeras Ralfas vienas iš Anglijos Banko administratorių visi žmonės turtingi ir žinomi net šiame klube tarp kurio narių buvo nemaža pramonės ir finansų didžiūnų.

Kas girdėti ponia Ralfai? paklausė Tomas Flanaganas. Ar dar nesusekėte vagies?
Susek kad geras! atsiliepė Endrius Stiuartas. Bankas matyt turės atsakyti savo pinigais!

O aš manau tarė Gotjeras Ralfas kad mes vagį sučiupsime. Policijos agentai žmonės labai patyrę jau išsiuntinėti į visus Amerikos ir Europos uostus kur laivai išeina ir ateina ir vagiui bus labai sunku išsisukti iš jų nagų.

Vadinasi žinomi vagies požymiai? paklausė Endrius Stiuartas.

Pirmiausia jis ne vagis! rimtai atsakė Gotjeras Ralfas.

Kaip ne vagis? Žmogus pavogė 55 tūkstančius svarų sterlingų banko bilietais ir tamsta sakai kad ne vagis!

Ne ne vagis atkartojo Ralfas.

Tai kas gi jis? Gal pramonininkas? tarė Džonas Selivanas.

“Morning Kronikl” tvirtina kad jis esąs džentelmenas.

Paskutinius žodžius buvo pasakęs Filijas Fogas kuris sėdėjo taip apsikrovęs laikraščiais jog beveik viena galva jo tebuvo matyti. Čia Filijas Fogas pasisveikino su savo draugais.

Pagal Ž. Verną

2. Įrašykite praleistas raides, parašykite drauge arba skyrium (sujunkite arba ne).

Nepagr_sti nuog_stavimai, sutr_š_s r_stgalis, grum_tas grim_tąs s_kury, kažin kokiuose sp_stuose, gri_vančios g_nybos sienos, už gerą mokym_s_, įgr_susi p_esė, jie buvo tr_se, kur gi tas įsimylėj_lis, ne daug paci_entų, ne koks skl_stymas, b_linama staltiesė, vyriaus_jai dukter_i, dr_si_jų karžygių rūd_jantys kardai, vis dėl to reikia t_sėti pažadą, b_auri pas_kmė, ne jau gi jis gavo kelet_ dvej_tų, širdžiai aps_lus, _dinga _da.

3. Paaiškinkite rašybą.

Žąslai → ________________________________________________.

Idėjiškas → ________________________________________________.

Nudžiūvėlis → ________________________________________________.

Vys → ________________________________________________.

Mąslus → ________________________________________________.

Draskomas → ________________________________________________.

Dvi septintąsias → ________________________________________________.

Pelijanti → ________________________________________________.

4. Paaiškinkite skyrybą.

Byra dirvoj –1 byrės ir jaujoj.

1 → __________________________________________________.

Kai kurie mano draugai,2 būtent:2 Algis, Kostas, Martynas,2 labai domisi krepšiniu.

2 → __________________________________________________.

Žiemą, vasarą, pavasarį, rudenį –3 visada čia ošia medžiai.

3 → __________________________________________________.

Pavasarį,4 tai yra gegužės mėnesį,4 važiuosime prie jūros.

4 → __________________________________________________.

Tie nusikvatojo,5 lyg jis būtų kokią kvailystę pasakęs.

5 → __________________________________________________.

Paskui vėl čiumpa dalgį ir stipriais mostais,6 it geležiniais,6 švytuoja, švytuoja.

6 → __________________________________________________.

Liežuvį,7 kaip ji kad sako,7 turiu gerą.

7 → __________________________________________________.

Ir vienąkart,8 pavasari,8 tu vėl atjosi drąsiai.

8 → __________________________________________________.

Rašykite komentarą

-->