Studijoms.lt

Referatai, konspektai

referatas

“Dievų miško” trumpas aprašymas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

B.Sruogos grožinėje prozoje svarbiausias kūrinys – Dievų miškas. Tai memuarinis veikalas apie Stuthofo koncentracijos stovyklą.

Skaityti visą »

Džordžas Bušas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

41 – asis JAV prezidentas Džordžas Bušas gimė 1924 metų birželio 12 d. Miltono mieste. Tėvas – žymus respublikonų partijos veikėjas. 1952 – 1963 m. Konektikuto valstijos atstovaujantis senatorius JAV kongrese.

Skaityti visą »

Indoeuropiečių tauta – baltai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Romėnų istorikas Tacitas (52-117 m. po Kr.) mini vardą – “Aestii”. Tacitas rašė, kad “Aestii”(aisčiai) javus ir kitus žemės vaisius augina rūpestingiau negu germanai; jūros krante renką gintarą… Mokslininkai įrodinėja, kad aisčius galima tapatinti su baltais.

Skaityti visą »

Daukantas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Simonas Daukantas gimė tais metais, kai Rusija, Prūsija, ir Austrija antrą kartą pasidalijo Lenkiją ir Lietuvą, tuo laiku, kai Gardine vyko Lenkijos ir Lietuvos Respublikos paskutinis seimas, tą mėnesį, kai Respublika prarado savarankiškumą, o kai mažajam Simonui suėjo dveji – ir valstybingumą.

Skaityti visą »

Šeima ir jos sudėtis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą; šeimos nariai dažnai gyvena viename name. JAV šis apibrėžimas apima daug įvairių būdų.

Skaityti visą »

“Žiburys”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

1913 m. liepos 13 d. Seinuose įvyko “Žiburio” draugijos jaunimo kuopos susirinkimas. Jame dalyvavo per 100 lietuvių jaunuolių. Pristatytas paskutinio susirinkimo protokolas. Kun. S. Tijūnaitis skaitė paskaitą apie meilę Tėvynei.

Skaityti visą »

Kazys Boruta (The writer)

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kazys Boruta was a narrator of rebel spiritual nature, anticonformist in his life and works. A writer of expressionist, energetic verse, author of innovative folklore novels.

Skaityti visą »

Vinco Mykolaičio Putino gyvenimo vingiai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pradėjęs rašyti eilėraščius Maironio herojiškų šūksnių sintakse, V.Mykolaitis-Putinas ir savo pirmose knygose „Raudoni žiedai” (1917), „Raštai” (1921) išlaikė platų retorinį mastą, valingą sakinių jėgą, griežtą ritminių konstrukcijų simetriją.

Skaityti visą »

Juozas Tumas Vaižgantas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Baigęs Daugpilio realinę mokyklą, 1888 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, apsisprendęs darbuotis savo krašte. Uolus K.Jauniaus paskaitų klausytojas stropiai mokėsi lietuvių literatūrinės kalbos. Paskirtas 1894 m. vikaru į Mintaują, pateko į „Varpo” bendradarbių aplinką, kuri skatino jį imtis literatūrinės kūrybos

Skaityti visą »

Jono Aisčio gyvenimo kelias

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Studijuodamas nuo 1927 m. lituanistiką Kauno universitete, išleido lyrikos rinkinius – „Eilėraščiai (1932), „Imago mortis” (1934), „Intymios giesmės” (1935). Eilėraščių knyga „Užgesę chimeros akys” (1937) pažymėta Valstybine literatūros premija.

Skaityti visą »