Studijoms.lt

Referatai, konspektai

referatas

Šeinius “Kuprelis”

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Kupreliu jį pravardžiuodavo, nes jis turėjo dvi kupras: vieną krūtinėje, kitą nugaroje. Bet jis dėl savo pravardžiavimo nepyko. Kai kas norėdavo prie jo prisigerinti vadindavo jį Olesiu. Niekas nežinojo jo tikrosios pavardės ir metų.

Skaityti visą »

Radausko eilėraščio interpretacija

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

H. Radauskas visą laiką stengėsi nebūti toks, kaip kiti. Jis siekė, kad jo kūryba būtų originali, savita, o ne ką nors kopijuojanti. Jo eilėraščius sunku priskirti konkrečiai srovei.

Skaityti visą »

Augustas Šleicheris

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Augustas Šleicheris gimė 1821m. vasario 19d. Vokietijoje apskrities gydytojo šeimoje. Augusto vaikystė prabėgo netolimuose Zonebergo ir Koburgo miestuose, kur jis , tėvams persikėlus, 1835-1840m. lankė gimnaziją. Tėvai norėjo matyti sūnų pastorių arba sodininką. Tačiau jis dar gimnazijoje susidomėjo klasikinėmis graikų ir lotynų kalbomis, pas Zonebergo gimnazijos direktorių privačiai mokėsi arabų kalbos, gavo progos susipažinti su sanskritu, kinų kalba.

Skaityti visą »

Kuprelis Olesis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Romano architektonika grindžiama Kuprelio išpažintimi. Jis ,,savo širdį atveria” ir pasakoja apie meilę Gundei (Kunigundai). Ir Olesiui, ir Gundei meilė – jausmų stichija, nepaisanti logikos, nepavaldi išankstiniams reikalavimams, visuomenės opinijai.

Skaityti visą »

Vinco Kudirkos gyvenimo vingiai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Vincas Kudirka-žmogus, iš kurio mes galėtumėme mokytis ir mokytis. Jis- žmogus, kuris Lietuvai nusipelnė labai daug. Ne tik redagavo laikraštį “Varpas”; ragino lietuvius kovoti u tėvynę, laisvę ir kalbą; lietuvius, kurie tapo lenkų lėktomis, ragino prisiminti kas jie yra i tiesų ir būti tuo, kuo gimė.

Skaityti visą »

Renesanso epocha

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

XV – XVI a. Vakarų Europos kratų kultūrinėje raidoje yra vadinama Renesanso, arba Atgimimo, epocha. Tačiau Renesanso kultūros lopys yra XIV a. Italija. Renesansas – tai didelių pasikeitimų metas visose gyvenimo srityse, mokslo pakilimo, meno ir literatūros suklestėjimo epocha.

Skaityti visą »

Stebuklinės pasakos

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pasakos – vieni ryškiausių ir žinomiausių tautosakos kūrinių. Pasakos yra skirstomos į daugelį tipų. Vienas žinomiausių ir įdomiausių tipų yra stebuklinės pasakos, kuriose pasakojamos neįtikinamiausios istorijos.

Skaityti visą »

Kazio Binkio gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Pasirašinėjo: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas ir kt. Kazys Binkis gimė 1893m. lapkričio 4d. Gudelių kaime, Biržų apskrityje. Mokėsi Papilio pradžios mokykloje (baigė 1908m.), “Saulės” mokytojų kursuose Kaune, Biržų keturklasėje mokykloje.

Skaityti visą »

Graikų mitai

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Graikai yra labai garsi tauta. Ji garsėja savo istorija ir savo mitais. Graikų mitai buvo sukurti apie XVI – VIII a. pr. m. e. šiuose mituose atpasakojama senovė. Čia aprašomi dievai bei didvyriai, jų darbai, žygiai, taip pat ir karai.

Skaityti visą »

Juozas Balčikonis

Kategorija: Lietuvių kalba, referatas |

Juozas Balčikonis yra labai nusipelnęs lietuvių kalbos kultūrai ir norminimui. Daug nuveikė lietuvių leksikografijoje, toliau leisdamas K.Būgos pradėtą didįjį lietuvių kalbos žodyną.

Skaityti visą »