Studijoms.lt

Referatai, konspektai

rašinys

Karalius ir gudrutis

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Kartą važiuoja karalius per girią ir pamato kažkoks jaunikaitis guli ir svajoja , o karalius privažiuoja arčiau ir klausia:
– Kas tu esi ?

Skaityti visą »

Motiejaus Valančiaus biografija

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Motiejus Valančius – vienas iš žymiausių devynioliktojo amžiaus antrosios pusės lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjų, istorikas, rašytojas didaktas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio organizatorius, nelegalios lietuvių spaudos kūrėjas ir aukšto rango katalikų bažnyčios dvasininkas.

Skaityti visą »

Lapino paveikslas V. Krėvės “Skerdžiuje”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Senasis Lapinas, -V. Krėvės apsakymo „Skerdžiuje“ pagrindinis veikėjas. Kurdamas jo paveikslą, rašytojas norėjo parodyti senojo kaimo žmogaus gyvenimo būdą, tikėjimus, gamtos grožį, pažadinti pasigėrėjimą gamta, žmogumi. . .

Skaityti visą »

Likimas miško ir žmogaus

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Antanas Baranauskas Anykščių šilelyje” parodė, kokį atspindį žmogaus sieloje paliko krašto gamtos grožis. Poemoje objektyviai atsispindi kai kurie esminiai ano meto Lietuvos tikrovės reiškiniai. Anykščių šilelis” – tai kūrinys, vaizduojąs ne išimtinai gamtą.

Skaityti visą »

Žmogus ir gamta

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Toks juokingai mažytis šio beribio, protu neaprėpiamo pasaulio sutvėrimas – žmogus… Jis gimsta iš niekingos kelio dulkelės, kad savo pranašumu nustebintų didžiausius galiūnus – deja, niekingas jis lieka visą savo gyvenimą ir nepajėgia pasinaudoti net maža dalele to didžiojo jam suteikto stebuklo – proto.

Skaityti visą »

Tau priklauso visas pasaulis

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Einu atidaryti Girdžiu kažkas skambina į duris Tai va, iš to nieko, taip ir gimsta mintis. ,,O kaip norėtųsi su draugais pakvailioti. “ Na, žinote, atsipalaiduoti. Ogi nieko. Gi, visada ta pati rutina.

Skaityti visą »

Vytautės Žilinskaitės kūrinio ,,Kumeliuko kerštas,, pasaulis

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

V. Žilinskaitės kūrinys, , Kumeliuko kerštas’’ yra literatūrinė pasaka, nes pasakojama apie gyvūnus, kurie gali kalbėti, o literatūrinė todėl, kad turi autorių.

Skaityti visą »

Jono Biliūno gyvenimas

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Įteisinęs epikos formoje savistabos principą ir nuoširdumo tonaciją kaip svarbiausią rišamąją medžiagą, J.Biliūnas pranašingomis gairėmis nužymėjo tolesnę novelės raidą XX a.

Skaityti visą »

Meilės tema Igno Šeiniaus romane “Kuprelis”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Igno Šeiniaus romanas “Kuprelis” – tai dar vienas puikus lietuvių literatūros kūrinys. Šį romaną autorius išleido ne Lietuvoje. I.Šeinius impresionizmo rašytojas. Šios epochos bruožai ypač išryškėja “Kuprelyje”. Romane susipina daug temų, tačiau pati ryškiausia yra meilės tema.

Skaityti visą »

Ašaros pro juoką Balio Sruogos ,,Dievų miške”

Kategorija: Lietuvių kalba, rašinys |

Skausminga Lietuvos istorija, kurioje gausu vergijos, baudžiavos ir tremčių, lėmė, kad nemenką dalį lietuvių literatūros sudaro kūriniai apie skaudžią patirtį, apie tremtyje praleistas dienas, patirtą nepriteklių, kančias ir kankinimus.

Skaityti visą »