Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Lietuvių kalba

Vaikystės pasaulis B. Radzevičiaus romane “Priešaušrio vieškeliai”

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Broniaus Radzevičiaus romanas “Priešaušrio vieškeliai” yra vienas iš originaliausių ir reikšmingiausių kūrinių lietuvių literatūroje. Romanas yra savitas ne vien savo pasakojimo forma, kada charakteriai atskirai sukuriami, o pavaizduoti atskirų įvykių, aplinkos detalių dėka, bet yra įdomūs ir patys veikėjai, jų gyvenimai, mintys.

Skaityti visą »

Kuprelio meilė

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Kuprelis – neeilinė asmenybė. Jo jautri siela sugeba pajusti menkiausią žolelės šnarėjimą, mažiausio paukštelio skundą… Ir štai šią trapią sielą paliečia meilė Gundei.

Skaityti visą »

Žiniasklaida (purvasklaida)

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Visame pasaulyje žiniasklaida yra pripažinta kaip ketvirtoji valdžia smarkiai įtakojanti visuomenės nuomonę. Efektyvus ryšių su visuomene specialistų darbas su žiniasklaida užtikrina viešumą masinės informacijos priemonėse.

Skaityti visą »

Menininkas ir visuomenė

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Nėra problemos, nėra pasaulyje kitos tokios problemos, tokios skausmingos, kaip toji, kuri iškyla dėl meniškos kūrybos ir jos poveikio žmogui.

Skaityti visą »

Paukščių pamėgdžiojimai

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Čyru vyru pavasaris! Saulutei kiek aukščiau į dangaus kalną pasilypėjus, pasklinda aplinkui paukščių klegesys.

Skaityti visą »

Sunkesnės rašybos žodžiai

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Sunkesnės rašybos žodžiai

Skaityti visą »

Jono Basanavičiaus biografija

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Kultūrinę ir politinę veiklą J.Basanavičius pradėjo Maskvoje. Tyrinėjo Lietuvos istoriją, lietuvių kultūrą, rūpinosi liaudies švietimu. 1874 m. parengė lietuvių elementorių, bet negavo leidimo jį spausdinti

Skaityti visą »

Literatūros modernėjimo kryptys

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Neoromantizmas yra pirmoji lietuvių literatūros kryptis, siekusi naujesnio, problemiškesnio kūrybos suvokimo. Simbolizmas daug ką paveldėjo iš romantizmo, o ypač pasaulio vaizdą ir pasaulio jutimą, pastangą simboliais išreikšti pasaulio paslaptį.

Skaityti visą »

Algirdas Landsbergis

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Studijavęs lituanistiką Kauno universitete 1941-1943 m., anglistiką ir romanistiką Mainco universitete, lyginamąjį literatūros mokslą Kolumbijos universitete, buvo aktyvus pokarinio modernistinio žurnalo „Žvilgsniai” dalyvis, Pavergtųjų Europos tautų seimo redaktorius, „Amerikos balso” ir „Laisvosios Europos” radijo stočių bendradarbis, Farlėj Dikinsono universiteto istorijos profesorius, lietuvių literatūros kūrinių į anglų kalbą vertėjas ir pristatytojas.

Skaityti visą »

Lietuvos himnas

Kategorija: konspektas, Lietuvių kalba |

Lietuvos Himną parašė ir jam muziką sukūrė dr. Vincas Kudirka. Iš tikrųjų tai buvo eilėraštis, pavadintas “Tautiška giesmė”, išspausdintas V. Kudirkos redaguojame “Varpe” 1898 metais.

Skaityti visą »
Puslapiai:12345678»...Paskutinis »