Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Laisve

Autorius: Laimonas

T U R I N Y S

ĮVADAS……………………………………………………………………………. 2

Laisvės samprata……………………………………………………………….. 3


Laisvės realumo faktai……………………………………………………….. 5

Asmens išsilaisvinimas……………………………………………………….. 6

Lietuvių mąstytojai apie laisvę……………………………………………. 7

Vidinė laisvė………………………………………………………………………. 8

Išvados………………………………………………………………………………. 9

Literatūra………………………………………………………………………….. 10

Laisvė yra visų vertybių versmė:

nėra nieko žmogiškai vertinga,

kas nėra laisvai pasiekta.

(Juozas Girnius)

Įvadas


Kasdieniame gyvenime laisvę suprantame įvairiai: kaip valios laisvę, sąžinės laisvę, kūrybos laisvę. Paprastai žmogus save laiko laisvu tada, kai jam niekas netrukdo daryti tai, ką jis nori, ir niekas neverčia daryti to, ko nenori. Tačiau ar tai išreiškia laisvės esmę? Į šį klausimą atsakymo ieškoma jau seniai. Dar prieš kelis šimtus metų M. Montenis rašė: „Mano laisvės troškimas toks didelis, kad jei man kas uždraustų aplankyti Indijos kampelį, aš pasijusčiau labai nuskriaustas“. Pilnavertės laisvės požiūriu, šis M. Montenio laisvės troškimas visai neatrodo didelis. Tai normalus ir doras troškimas. Tai kultūros lygio troškimas, siekiąs patenkinti tiktai vieną normalų poreikį.

Visiškai teisūs tie, kurie tvirtina, kad laisvė nėra nei chaosas, nei anarchija, nei savivalė, o protingas bei išmintingas pasirinkimas, pagrįstas žinojimu ir supratimu, kas yra dorovinga ir kas — ne. Laisvė, lygiai kaip teisingumas ir taika, yra vienas didžiųjų žmonijos idealų, sudarančių kultūros idealo visumą.

Viena aišku, kad laisvė negali likti be vertybių. Antraip — laisvė arba pervertinama, žmonės tampa laisvės fanatikais, kurie vėl griebiasi prievartos, arba atsiduoda savo malonumų tenkinimui.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->