Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kuršių Nerijos gamta

Autorius: Augustinas

TURINYS

Turinys 1

Įvadas 2

Kuršių nerijos istorija 3

Kuršių nerijos gamta 5

Gamtiniai ištekliai. 5

Kuršių nerijos augalija bei gyvūnija. 6

Kuršių nerijos materialinis ir dvasinis paveldas. 8

Rekreacinė infrastruktūra. 10

Išvados 12

Literatūros sąrašas 13
ĮVADAS
Kuršių nerija – 98 km sausumos juosta tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių, susiformavusi daugiau kaip prieš 5000 metų. Joje dominuoja amžini konkurentai – smėlis, jūra, miškas. Bėgant amžiams ši kova buvo labai permaininga, smarkiai varginusi čia gyvenusius žmones, tačiau būtent pustomo smėlio ir augmenijos priešprieša ilgainiui suformavo unikaliu gamtos grožiu pasižyminčią neriją, kuri istoriniuose šaltiniuose vadinama Kuršių nerija (neria curoniensis). Susiformavęs pusiasalis pietuose jungiasi su kontinentu, o šiaurėje nuo jo atskirtas siauru Klaipėdos sąsiauriu. Kuršių nerijoje yra šešios gyvenvietes: Smiltinė, Alksnynė, Juodkrantė, Pervalka, Preila, Nida. Juose gyvena apie 2800 vietos gyventojų.

Kuršių nerija yra plačiai išgarsėjusi ne tik visoje Europoje, bet ir už jos ribų. Jos gamta yra išskirtinė – apsuptas vandens mažas sausumos ruožas turi ir kopas, ir miškus, ir miestus, kurie pripažinti vieni iš geriausių kurortų. Kuršių nerijos kraštovaizdis unikalus – pustomo smėlio kopos, apaugusios įvairaus tipo augalija. Vyraujantys vakarų krypties vėjai aukštų kopų grandinę suformavo rytinėje nerijos dalyje, tuo tarpu palei jūrą driekiasi daug žemesnės smėlio kopos. Kuršių nerijos apsauga susirūpinta 1960 m. Kad būtų išsaugotas savito grožio jūros, vėjų ir žmogaus sukurtas kraštovaizdis, pasižymintis aukščiausiomis šiaurės Europoje smėlio kopomis, gyvūnija ir retieji augalai Lietuvos Ministrų taryba nutarė įsteigti Kuršių nerijos landšaftinį draustinį. O 1991 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu įkurtas Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Įrašius ją į UNESCO Pasaulinio paveldo sąrašą, ji tapo pavyzdžiu tikslingos žmogaus veiklos stabilizuojant ir saugant kraštovaizdį – šis darbas nėra baigtas iki šiol. Lietuvos žmonių tikslas – išsaugoti Nerijos gamtos ir kultūros vertybes.

DARBO OBJEKTAS: Kuršių nerija

DARBO TIKSLAS: : Pateikti informaciją apie Kuršių nerijos gamtos unikalumą.

DARBO UŽDAVINIAI:

o Aptarti Kuršių nerijos atsiradimo istoriją;

o Paanalizuoti Kuršių nerijos gyvąją ir negyvąją gamtą;

o Pateikti informacijos apie nerijos materialinį ir dvasinį paveldą;
KURŠIŲ NERIJOS ISTORIJA

Pirmieji žmonės į Kuršių neriją galėjo atklysti jau senajame akmens amžiuje (paleolite) VIII tūkstantmetyje pr. Kr. Tai buvo paskui šiaurinius elnius ir briedžius klajojantys nedideli medžiotojų būreliai. Pastovios žmonių gyvenvietės Kuršių nerijoje įsikūrė tik viduriniojo akmens amžiaus (mezolito) pradžioje IV tūkstantmetyje pr. Kr.. III tūkstantmetyje pr. Kr. (vidurinio akmens amžiaus pabaigoje) nerijoje išplito Pamario kultūra. Ji sugėrė ateivių iš vidurio Europos virvelinės bei vietinės Narvos kultūrų elementus. Jų pagrindu vėliau formavosi vakarų baltai (prūsų, jotvingių, kuršių protėviai). Keitėsi ūkio formos, šeimos struktūra, pasaulėžiūra. Nerijos gyventojai ištobulino keramiką, gintaro apdirbimą, ėmė auginti ožkas ir naudoti arklius. Nerijoje pirmą kartą pradėta dirbti žemė, auginti miežiai, kviečiai. Nauju verslu tapo druskos gavyba garinant jūros vandenį. [9]

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->