Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kristijono Donelaičio gyvenimas

Autorius: Arvydas

Kristijonas Donelaitis, grožinės lietuvių literatūros pradininkas, gimė 1714m. sausio 1 d. Lazdynėliuose, netoli Gumbines (dabar Kaliningrado sritis) laisvųjų valstiečių šeimoje. Kristijonui einant septintuosius metus, mirė tėvas. Motina liko su keturiais sūnumis ir trim dukterim.

Nuo 1732m. K.Donelaitis mokėsi Karaliaučiaus (dabar Kaliningrado) keturklasėje katedros mokykloje, gyveno beturčių bendrabutyje, 1736m. įstojo į Karaliaučiaus universiteto teologijos fakultetą. Baigęs jį, 1740m. buvo paskirtas i Stalupenus (dabar Kaliningrado srityje Nesterovo mieste) kantoriumi – vaikų choro vadovu. 1743m. rudenį atvyko Tolminkiemį (dabar Cistyje Prudi) ir pradėjo eiti pastoriaus pareigas: vizitavo mokyklas, mokė parapijiečius, krikštijo vaikus, laidojo mirusiuosius, sakė pamokslus vokiečių ir lietuvių kalbomis. 1756m. pastatydino naują armininę bažnyčią, 1760m.- mokyklą, 1764m. – pastovų našlaitėms namą ir pastatė kleboniją.

Kristijonas Donelaitis mirė 1780m. vasario 18d. Palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje.

Kūryba: paraše poemą “Metai” ir 6 pasakėčias. 1818m. K.Donelaičio “Metus” išleido Liudvikas Rėza.

Rašykite komentarą

-->