Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas

Autorius: Laimonas

10.1. Darbo vietą identifikuojantys duomenys

Patalpos dydis, m2 – 19,5

Darbuotojų skaičius patalpoje – 3

Darbo laiko pobūdis  – Visą darbo dieną

10.2. Bendra informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą

Darbo prie displėjaus trukmė: daugiau kaip 4 val.

Darbo kompiuteriu pobūdis: teksto tvarkymas, duomenų įvedimas, apskaitos uždaviniai, grafinių objektų tvarkymas, programavimas, paieška internete, multimedia, žaidimai.

Programinė įranga: Word, Excel, C Builder, Orcad, Mathcad, Paint, Visio.

Spausdintuvas: rašalinis spausdintuvas.

Displėjaus tipas:  17‘‘ (43cm)

Ar prie kompiuterio dirba kiti: ne

10.3. Displėjus

Teksto įskaitomumas
Ar ženklai ekrane visuomet lengvai įskaitomi?  Taip

Virpėjimas, raibuliavimas
Ar vaizdas ekrane stabilus, nevirpa?      Taip

Ekrano pozicionavimas
Ar galima nesunkiai pakeisti displėjaus poziciją, priderinant prie jūsų poreikių?  Ne

Viršutinė eilutė
Ar viršutinė displėjaus eilutė yra truputį žemiau jūsų akių? Taip

Atspindžiai
Ar ekranas apsaugotas nuo atspindžių ir atšvaitų nuo apšvietimo šaltinių, langų ar šviesių sienų?         Ne

Pozityvinis vaizdas
Ar visos jūsų naudojamos programos informacijai rodyti naudoja vadinamąjį “pozityvinį vaizdą”, t.y. tamsius simbolius šviesiame fone? Taip

10.4. Klaviatūra ir pelė

Klaviatūros vieta ant stalo
Ar prie klaviatūros yra pakankamai didelis laisvas plotas, kad užtektų vietos rankoms ir dilbiams padėti?                   Taip

Klavišų paspaudimas
Ar klaviatūra užtikrina patikimą ir ritminį klavišų paspaudimą?   Taip

Klaviatūros stabilumas
Ar klaviatūra padėta stabiliai ant stalo?   Taip

Pelės naudojimas
Ar programų darbui ir valdymui naudojama pelė?   Taip

Pelės vieta ant stalo
Ar prie pelės yra pakankamai didelis laisvas plotas, kad būtų vietos rankoms ir dilbiams padėti?    Taip

Pelės padėklas

Ar turite specialų kilimėlį pelei?   Ne

10.5. Darbo stalas ir papildoma įranga

Darbo vietos plotas
Ar darbo stalo paviršiaus plotas yra pakankamai didelis?   Ne

Darbo priemonių išdėstymas
Ar galima patogiai išdėstyti displėjų, klaviatūrą, rašymo ir kitokias priemones?   Taip

Displėjaus vietos pakeitimas
Ar galima displėjų perkelti už darbo stalo ribų?   Ne

Maitinimo laidai
Ar elektros laidai uždengti ir saugiai išvedžioti, pavyzdžiui, naudojant specialius lovelius?   Ne

Rankraščio laikiklio naudingumas
Jei neturite rankraščio laikiklio:Ar rankraščio laikiklis palengvintų Jums darbą, ženkliai sumažindamas nepatogius galvos ir akių judesius? Taip

Dokumentai
Ar Jums pateikiami įvedimui dokumentai visada lengvai įskaitomi?   Ne

Vieta kojoms
Ar pakanka vietos kojoms po stalu?      Taip

Stalo aukštis
Ar stalo aukštis atitinka Jūsų poreikius?   Taip

Galvos sukiojimas
Ar klaviatūra ir displėjus yra lengvai matomi?  Taip

10.6. Kėdė

Patogi sėdėsena
Ar Jūsų darbo kėdė patogi sėdėti?  Ne

Keičiama darbo padėtis
Ar Jūsų darbo kėdė leidžia keisti darbo padėtį?   Ne

Nugaros atrama
Ar Jūsų kėdė turi aukštą atramą nugarai, t.y., ar atrama nugarai atitinka Jūsų poreikius aukščio ir palenkimo atžvilgiu?                      Ne

Kojų atramos panaudojimas
Jei neturite atramos kojoms: Ar atrama kojoms palengvintų Jums darbą, užtikrindama patogią darbo padėtį?              Taip

10.7. Aplinka

Pakankama darbo sritis
Ar Jūsų darbo vietoje pakanka erdvės patogiai ir keičiamai laikysenai?   Ne

Viršutinio apšvietimo įrengimas
Ar viršutinio apšvietimo kryptis lygiagreti pagrindinei Jūsų žiūrėjimo krypčiai?  Taip

Displėjaus ekrano įrengimas
Ar Jūsų displėjaus ekranas pastatytas stačiu kampu langų atžvilgiu, taip pat ar žiūrėjimo į ekraną kryptis lygiagreti langų atžvilgiu?   Ne

Akinimo šaltiniai
Ar Jūsų regėjimas visais atvejais nėra akinamas?   Taip

Reguliuojamas apšvietimas
Ar Jus tenkina apšviestumo situacija darbo vietoje (šviesiomis ir tamsiomis dienomis)?   Taip

Triukšmas
Ar Jus tenkina darbo vietoje esantis triukšmo lygis?         Taip

Mikroklimatas
Ar Jus tenkina darbo vietoje esantis mikroklimatas?           Ne

Oro drėgnumas
Ar Jus tenkina darbo vietoje esančio oro drėgnumas?  Taip

Ventiliacija
Ar Jus tenkina ventiliacija darbo vietoje?   Taip

10.8. Programinė įranga

Tinkama programinė įranga
Ar Jūsų manymu naudojama programinė įranga atitinka Jūsų darbo (veiklos) poreikius?                    Taip

Patogi naudoti programinė įranga
Ar Jūsų naudojama programinė įranga gali būti apibūdinta kaip “patogi naudoti” ar “draugiška”?        Taip

Supažindinimas su programine įranga
Ar Jūs esate pakankamai parengti ar apmokyti dirbti su programine įranga?   Taip

Paaiškinimus teikianti programinė įranga
Ar naudojama programinė įranga, ypač jos pagalbos funkcijos, sukurta taip, kad ji nurodo savo galimybes ir reikalavimus?   Taip

Pagalbos funkcijos ir programos aprašymas
Ar naudojama programinė įranga, ypač jos pagalbos funkcijos, sukurta taip, kad ji nurodo komandų galimybes ir prasmę?   Taip

Skaičiavimo sparta
Ar kompiuteris pateikia informaciją ir išveda rezultatus tokia sparta, kurią pagal savo poreikius galėtumėte apibūdinti kaip tinkamą?        Taip

Atitikimas Jūsų norams
Ar programoms pateikiamos komandos ir nurodymai bei pagal tai gaunami rezultatai iš esmės atitinka Jūsų norus ir viltis?                      Taip

Sugrįžimo funkcijos
Ar galima su nedidelėmis pastangomis atstatyti situaciją, jei pateikėte klaidingą komandą ar neteisingus duomenis?   Taip

Pranešimai apie klaidas
Ar kompiuterio pateikiami pranešimai apie klaidas pakankamai aiškūs?  Taip

10.9. Sveikatos apsauga

Informacija apie sveikatos apsaugą
Ar esate informuoti apie sveikatingumo ir saugos aspektus dirbant prie displėjaus?         Taip

Pertraukėlės darbe
Ar turite galimybę darbą prie displėjaus reguliariai trumpam pertraukti arba pakeisti kitu užsiėmimu, kad išvengti kylančios perkrovos?   Taip

Regėjimo pažeidimai
Ar padirbėjus kompiuteriu nebuvo pažeistas Jūsų regėjimas?   Ne

Sveikatos sutrikimai
Ar padirbėjus kompiuteriu nebuvo sveikatos sutrikimų (pavyzdžiui, sąnarių ar elgsenos)?                     Ne

10.10. Baigiamosios pastabos (ergonominei daliai)

Baigiamosios pastabos
Ar kompiuterio aplinka sutvarkyta taip, kad sudaro sąlygas dirbti maloniai ir saugiai?   Ne

Pastabos
Netgi jei į paskutinį klausimą atsakėte “Taip”, nurodykite, ką Jūsų manymu reikėtų pagerinti? Kėdę, padidinti darbo vietos plotą, stalviršio plotą.

10.11. Darbo apiforminimas

Užduočių išsamumas
Mano darbas be įprasto užduočių atlikimo reikalauja savarankiško darbo etapų ir rezultatų planavimo, koordinavimo ir patikrinimo.    Taip

Judėjimo įvairovė
Mano darbas leidžia reguliariai keisti pozą ir atlikti kitus kūno judesius   Ne

Užduočių įvairovė
Mano darbas susijęs su reguliaria rutininių ir prasmingų užduočių kaita   Ne

Kvalifikacijos panaudojimas
Savo darbe galiu panaudoti įgytas specialybės žinias ir sukauptą patirtį   Taip

Atsiliepimai apie darbą
Aš gaunu pakankamai atsiliepimų apie darbo etapus ar jo rezultatus   Taip

Darbo pertraukos
Mano darbas prie displėjaus reguliariai pakeičiamas kitomis, su darbu kompiuteriu nesusijusiomis užduotimis   Taip

Sprendimų poreikis
Savo darbe turiu priimti sprendimus, kurie liečia mano paties darbo eigą arba kolegų darbą   Taip

Reikalavimų įvairovė
Mano darbe gausu pokyčių ir jam keliami įvairiausi reikalavimai             Taip

Informaciniai poreikiai
Mano darbo užduotims atlikti reikalinga informacija iš kitų darbo vietų, skyrių ar visos organizacijos. Taip

Trukdžiai darbui
Mano darbas pagrindinai nėra nepageidaujamu būdu trikdomas ar pertraukiamas    Ne

Laiko laisvės laipsnis
Dirbdamas esu nevaržomas laiko požiūriu  Ne

Informacijos pateikimas
Įrengtos techninės priemonės man suteikia visą informaciją, būtiną užduotims atlikti    Taip

Techninių priemonių įtakojimas
Įrengtos techninės priemonės leidžia greitai įsijungti į darbą ir skatina be baimės išbandyti visas sistemos funkcijas   Taip

Ilgalaikis atidumas
Mano darbas prie displėjaus reikalauja pastovaus atidumo                    Taip

10.12. Baigiamosios pastabos (darbo apiforminimo daliai)

Baigiamosios pastabos
Ar darbo užduočių apiforminimas sutvarkytas taip, kad sudaro sąlygas dirbti maloniai ir saugiai?          Taip

Pastabos
Netgi jei į paskutinį klausimą atsakėte “Taip”, nurodykite, ką Jūsų manymu darbo užduočių apiforminimo atžvilgiu reikėtų pagerinti?  Užduočių išsamų paaiškinimą.

11. Darbos vietos išdėstymo schema

ergonominis-planas

Išvados: Ištyrę darbo vietos ergonomiškumą darome išvadą, kad atsižvelgiant į patalpą, darbo vieta yra pakankamai ergonomiška. Kadangi darbo vieta yra bendrabutis tai reikia atsižvelgti į kitų gyvenančiųjų kambaryje poreikius. Kadangi patalpa yra senos statybos, tai nebuvo atsižvelgta projektuojant, kad bus trys kompiuterinės darbo vietos. Kiti ergonomiškumui kenkiantys veiksniai yra lengvai ištaisomi, pavyzdžiui, įsigyjant patogesnę kėdę ar dagiau sukimosi laipsnių turintį monitorių.

Rašykite komentarą

-->