Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kodėl žmonės skaito fantastines knygas?

Autorius: Steponas

Norint atsakyti į šį klausimą, pirmiausia reikia pamąstyti, kodėl žmonės apskritai skaito. Pirmiausia todėl, kad nori pajausti įsivaizdavimo grožį, malonų dvasinį nusiteikimą, susidomėjimą, giedrą palaimingą būseną skaitant bei apmąstant tai, kas perskaityta. Be to, tai puikus būdas praleisti laisvalaikį, atsipalaiduoti. Fantastines knygas daugelis skaito norėdami jaustis esą geresni už jose pavaizduotus personažus bei lavinti mąstymą. Akylesnis skaitytojas fantastinėse knygose randa ir iš ko pasijuokti.

PRANAŠUMO JAUSMAS
Skaitydamas žmogus gali pajausti, kad yra pats geriausias, pats protingiausias, pats – pats – pats… Žodžiu, vertingesnis už visus kitus. Ne žmones, bet padarus, kurių nematė ir galbūt niekuomet nepamatys, už bet kokias galimas kitos padermės mąstančias („nemąstančių“ net minėti neverta) būtybes. Tokių apstu fantastinės knygose. Čia visokiais būdais įrodinėjamas mūsų – „mąstančių žmonių“ – pranašumas bet kokių kitų sutvėrimų atžvilgiu. Jeigu jie protingesni už mus – tai jiems būtinai stinga jautrumo, arba atlaidumo, arba humoro jausmo, arba (geriausiu atveju) tai tokia sena civilizacija, kad patiems jos atstovams net gyventi nebesinori – jie viską sužinojo, viską patyrė ir mirtinai pavargo nuo savo žinojimo bei patirties naštos, tad, nepaisant jų išminties, turime teisę žvelgti į tokius nukaršėlius iš aukšto. Jeigu jie jautrūs ir geri – tai tokie primityvūs, kad net graudu. Bet graudulys – ne priežastis atsisakyti mūsų kelionių į jų planetas.

Beveik visiems mokslinės fantastikos kūriniams būdingas šūkis: „Jei kitų planetų gyventojai civilizuoti, jie mūsų neskriaus, o jei necivilizuoti – neįstengs nuskriausti!“ Todėl lyg ir norėtųsi daryti išvadą: „… užtat mes galime daryti su jais kas tik mums į galvą šaus!“

Štai kodėl žmonėms patinka mokslinė fantastika! Nepaprastai malonu žinoti, kad priklausai rasei, kurios atstovas – tegu ir pats menkiausias, nieko nevertas net saviškių požiūriu – yra geresnis už bet kurį iš gausybės visos Visatos atstovų. O dar maloniau turėti teisę į visa tai, kas šiaip gal ir priklausytų tiems tolimiems, tačiau neabejotinai bent keletu atžvilgių menkesniems už mus – vadinasi, ir už MANE – padarams!

PROTO „MANKŠTA“
Mokslinė fantastika labiau patinka į tiksliuosius mokslus linkusiems žmonėms. Juk į kosmosą ar kitas erdves keliaujama įspūdingomis mašinomis. Neretai pasakojimas apie jų gamybą užima keliolika knygos puslapių. Ypač dažnai minima kvantinė mechanika ir jos atmainos: kvantinė teleportacija, kvantiniai kompiuteriai bei kitos. Mėgstantiems gerai įtempti smegenis, fantastinės knygos- tai puikūs moksliniai požiūriai į Visatą ir virtualią realybę.

LEIDYKLOS IR KNYGOS
Lietuvoje populiariausia fantastinių knygų leidykla – „Eridanas“. Nemažai fantastinių knygų išleido „Vaga“, „Alma littera“ bei „Vyturys“. Populiariausias autorius – Stivenas Kingas. Į lietuvių kalbą išleista 41 šio rašytojo knyga. Galima paminėti GYVULĖLIŲ KAPINĖS, ZALĖS VALDA, DVIKOVA, DŽERALDO ŽAIDIMAS, TAMSIOJI PUSĖ, MIZERĖ bei kitas.
BEŽDŽIONIŲ PLANETA
Autorius – Pierre Boulle …Žemiečių ekspedicija, atvykusi į Betelgeizės sistemos Sororos planetą, nustebo ir apstulbo: viskas būtų kaip Žemėje, yra net ir humanoidinių būtybių, biologiškai visiškai atitinkančių žmones, tik jos nekalba, nesijuokia, nesuvokia ir bijo visko, kas susiję su civilizacija: drabužių, technikos, daiktų. Kodėl? Ogi todėl, kad šioje planetoje intelektas atiduotas beždžionėms, tad į jų nelaisvę pakliuvusiam ir vieninteliam likusiam gyvam žemiečiui Ulisui Meru teks išlieti daug prakaito įrodinėjant, kad jis ne smirdantis žmogpadaris, o protą spinduliuojanti būtybė.

JUOKAI
Fantastinių knygų personažai ne vien klausinėja, patarinėja ar diskutuoja filosofinėmis temomis – jie dar ir juokiasi. Kartais šiaip, kartais – iš anekdotų. Kartais ir patys patenka į anekdotiškas situacijas.

Vienas klausytojų klausia lektoriaus:

– Na, o jūs pats – ar jūs tikite, kad vaiduoklių būna?

– Suprantama, netikiu, – atsakė lektorius ir lėtai ištirpo ore.
Ponia Džons spokso į kortelę, kurią automatinės svarstyklės išmetė jos vyrui. Ji sako:

– Čia parašyta, Džordžai, kad tu švelnus, protingas, įžvalgus, darbštus ir patrauklus moterims.

Pažiūri į kitą kortelės pusę ir priduria:

– Tavo svorį taip pat neteisingai nustatė.

Rašykite komentarą

-->