Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kodėl gyvenimas pavirto į niekšybių kamuolį…

Autorius: Erikas

Bitė Vilimaitė yra ryškiausia lakoniškos novelės atstovė. Jos novelėse mes galime pamatyti labai kasdieniškas situacijas, daug iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų gyvenimo momentų. Bet kai perskaitai kūrinį iki galo, pradedi suprasti jo prasmę ir jame slypintį pamokslą. Visi nereikšmingi momentai įgauna kitokią esmę ir kiekvienas jų slepia savyje gilią dramą.
Viena iš B. Vilimaitės novelių, „Draugystės anatomija“, pasakoja mums apie dvi moteris, Vilę ir Norą, kurias suartino panaši šeimyninė padėtis: abi artėjo prie skyrybų ribos ir abiejų šeimos buvo nelaimingos. Skaitant kūrinį atrodo, kad jos yra labai panašios: abi lanko prancūzų kalbos kursus (kad turėtų priežastį vakarais nebūti namie), abi pradėjo remontuoti savo butus, kiekviena turi sūnų. Galime pastebėti dar labai daug panašumų, bet jeigu įsižiūrėsime giliau į šias moteris, pamatysime ir pakankamai daug skirtumų.
Pirmiausia jos skiriasi savo išvaizda: Nora – aukšta ir liesa, Vylė – mažutė ir apvali. Abi nerimauja dėl šeimyninės padėties, bet Nora jaučiasi vertesne už Vylę, nes žino, kad jos padėtis yra sunkesnė. Norai suteikdavo malonumą Vylės problemos, ji stengėsi parodyti jai, kad visai nežada skirtis. Draugyste tokius santykius nepavadinsi.
Apžvelkime kitą B. Vilimaitės novelę – „Namai“. Joje vaizduojama šeima, kuri, mano manymu, greitai bus sugriauta. Novelėje vaizduojami namai, kuriuose visos smulkmenos parodo mums, kad čia būtą nesutarimų. Ir visi jie kilo dėl „Jos“- pagrindinės herojes, kuriai autorė nesuteikė vardo, parodydama tuo, kad tik dėl jos kaltės griūva namai ir kenčia visi šeimos nariai. Jei neturi vardo, esi tarsi šešėlis, nereikalingas daiktas, bereikšmis menkniekis. „Ji“ nesirūpina namais, šeimos nariais ir savo išvaizda, jos veide amžinas pyktis ir nepasitenkinimas viskuo aplinkui.
Šios novelės yra panašios savo herojais: visos trys moterys yra nelaimingos, nors ir dėl visai skirtingų priežasčių. Nelaimingi yra ir jas supantys žmonės. Vylė ir Nora tiek įsigilino į savo problemas bei rūpesčius, kad visai pamiršo apie savo vaikus. Nelaimingos jos yra dėl to, kad jų šeimose abipusė meilė nebuvo labai stipri ir išblėso ganėtinai greitai, o santuoka be meilės nieko neverta. Nors jos ir stengėsi kažką ištaisyti, bet joms nieko neišėjo: išsiskyrė Vylė, išsiskirs, mano manymu, ir Nora…
Novelės „Namai“ herojė yra nelaiminga dėl to, kad nesutaria su savo mama – amžina vaikų ir tėvų problema. Tie nesutarimai labai veikia kitus šeimos narius, jų nuotaiką bei dvasinę būseną. Bet vos tik „Ji“ palieka namus atsiranda daug juoko, kalbų ir bloga atmosfera akimirksniu išsisklaido. Manau, kad išsaugoti šią šeimą yra vienintelė išeitis – „Ji“ su savo šeima turi gyventi atskirai nuo mamos.
Iš šių novelių galime daug ko pasimokyti. Kai kurie mūsų jau patyrė gyvenimą yrančioje šeimoje ir dabar supranta, kad šeima – didžiausia vertybė, o gyventi yrančioje šeimoje labai sunku, ten sunku suvokti save.

Rašykite komentarą

-->