Studijoms.lt

Referatai, konspektai

KELIONIŲ VADOVO PAREIGOS PASIEKUS KELIONĖS TIKSLĄ

Autorius: Erikas

Kelionių vadovo pareigos pasiekus kelionės tikslą

1. Įvadas

2. Apgyvendinimas

3. Kvalifikuotumas teikiant informaciją

4. K.V. pasirengimas nenumatytam atvejui

5. Remiantis praktika K.V.elgesys ir pareigos su grupe (kaip kavinėje užsisakyti valgius, kaip ir kur išsikeisti pinigus ir t.t.,)

6. Apibendrinimas

REMIANTIS PRAKTIKA K.V. ELGESYS SU GUPE

Kelionių vadovas su grupe turi elgtis oficialiai, nes šios grupės narius vienija veiklos turinys (pažintinė kelionė), taigi tarp jų egzistuoja dalykiški santykiai. Tačiau čia negali būti griežto pavaldumo, o turi vyrauti draugiški, malonūs santykiai.


Jau tik įlipus į autobusą ,iš išvykimo vietos, kelionių vadovas užmezga kontaktą su grupe, pagrindęs tai bendra veikla. Taip grupei tampa reikšmingi vadovo siekiai ir indėlis į bendrą veiklą. Ir taip susidaro vieninga grupė, kurios narius vienija bendri veiklos tikslai ir uždaviniai . Tikslus savanoriškai realizuoja grupės nariai , kuriems būdingas sutelktumas, tarpusavio santykių principingumas ir nuoširdumas.

Kelionių vadovas turi būti nuolat dėmesingas. Tai ne tik sugebėjimas atidžiai dirbti,bet ir santykis su kitais žmonėmis, pasireiškiantis jautrumu, mokėjimu pastebėti kito susidomėjimu.

Kad nuosekliai vyktų kelionė, būtinas atidumas, pagarba kitam, paslaugumas ir žinoma punktualumas. Atvykus į kelionės vietą, dažnai vadovas skiria laisvą laiką, o nurodytą valandą visi privalo susirinkti į sutartą vietą.

Susitikimo vieta turi būti patogi, po stogu. Kelionių vadovas turi ateiti anksčiau už turistus, net 1 valanda. Įlaipinimo / susitikimo vietoje turi būti telefonas, tualetas, baras.

Taip pat vadovas privalo tikrinti kelis kartus; susirinkus, autobuse, tarpiniame taške.

Kelionių vadovas atsako, kad grupė nevėluotų, tai yra jis turi išaiškinti, kur ir kada rinktis, pakartoti šimtą kartų. Iš anksto galima susitarti su grupe dėl elgesio vėluojantis kam nors.

Kelionių vadovas turi labai gerai paaiškinti labai tiksliai ir aiškiai , ką jis daro dabar, kai kas nors vėluoja, sakyti apie visus savo veiksmus, kad grupė galėtų patvirtinti, jog buvo stengtasi rasti ir sulaukti vėluojančio.Prašyti savo veiksmus patvirtinti kokios nors įstaigos įvykio vietoje antspaudu, kad ieškojote. Palikti matomiausioje vietoje žinutę ant firminio ar kokio ypatingo lapo. Pirmai progai pasitaikius, skambinti į agentūrą, pranešti, kas nutiko. Nuvažiuojant pažiūrėti, ar nesiveja.

Atminti, kad nuomonės grupėje dėl laukimo visada išsiskirs: tuo metu ar net vėliau.

Geriausia vėluojančių profilaktika.

Visais kelionės momentais įsitikinti, kad darbas padarytas, turistai jiems skirtoje vietoje ir pan. (pvz., įsikūrė numeriuose, gavo valgyti ir t.t ) ir tik tuomet imtis savo asmeninių ar organizacinių reikalų.

Ryte surasti visus miegančius savo, svetimose lovose, vėluojančius ir girtus, pastariesiems palikti raštą,kur būsite.Mat net nedidelis pavėlavimas jau yra netaktas. Tai svarbu nuolat turėti omenyje, nes neretai nuo vieno žmogaus punktualumo daug kas priklauso.Juk dėl vieno vėluojančio gali sugriūti visi kelionės planai.

Iš to, kaip žmonės elgiasi mitybos įstaigoje, galima suprasti ir apie jo gyvenimo būdą namuose.Tad vadovas privalo įspėti turistinę grupę apie mitybos įstaigoje esančias taisykles. Tarkim restorane yra patiekiamas bendras pusryčių stalas, taigi būtina įspėti kiek ir ko galima paimti vienam asmeniui, kad liktų kitam. Taip išvengiama nesusipratimų. Dar būtina žinoti ar pavalgius palikti indus ant stalo ar nusinešti į tam skirtą vietą.Juk svetima vieta yra ir mitybos įstaiga (restoranas, valgykla, kavinė), kurioje galioja tam tikros nerašytos, bet žinomos taisyklės.Pasitaiko , kad patiekiamas patiekalas,

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->