Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Katrės likimas Žemaitės apsakyme “Marti”

Autorius: Juozas

Žemaitė – XXa. pr. rašytoja, kūrusi apsakymus, dažniausiai aprašydama sunkią moters dalią. Apsakyme „Marti“ iš ciklo „Laimė nutekėjimo“ taip pat atsispindi sunkus moters likimas.

Skaitant šį apsakymą negalėjau likti abejinga pagrindinės veikėjos Katrės gyvenimo istorijai. Su Katre susipažįstame iš Vingių, jos būsimų anytos ir šešuro, dialogo. Sužinome, kad ji turtinga, tvarkinga: tikra „cacka pacacka“, darbšti, kas Vingiams labai nepatinka. Man gaila Katrės, nes vos pradėjusi skaityti supratau, kad prieš savo valią ištekinta, naujoje šeimoje ji nebus laiminga. Jautri, švelni, nuolanki būtybė nepritaps prie storžievių Vingių. Jaudina marčios pastangos įtikti naujiesiems tėvams, ypač epizodas, kai Katrė, norėdama įtikti anytai ir šešurui, puolė jiems po kojų, bučiavo rankas, davė dovanų, o šie tik skaudžiai ją užgauliojo. Visos naujos šeiminkės pastangos įtikti savo vyrui, anytai ir šešurui, pakeisti jų žalingus įpročius, ėjo veltui. Nei marčios meilumas, nei darbštumas nesukėlė Vingiams gailesčio.

Bėgant lakui, o Vingių kandumui neblėstant, pradėjo keistis pati Katrė. Mane labai nustebino marčios charakterio pasikeitimai. Ankščiau buvusi švelni, nuolanki, ji tapo pikta, kandi, „dantinga“ kaip ir Vingiai. Katrė jau drįso ir atsikirsti anytos užgauliojimams, ir pareikalauti. Barniai ir riksmai Vingių namuose tapo kasdienybe. Net kaimynės pastebėjo – „kertasi kaip kirvis su akmeniu“.

Skaitydama šį apsakymą neįsivaizdavau, kad Katrės likimas bus toks liūdnas. Abejingumu stebina epizodas, kai šienapjūtės metu, artėjant audrai, Katrė iškrito iš vežimo, o Vingiai, net nepriėję prie jos išvažiavo namo. Tačiau labiausiai nežmoniškumu šiurpina, kai marti sunkiai suserga ir niekas neskuba jai padėti. Net kai žmona atsiduria prie mirties slenksčio, tiek Jonas, tiek ir kiti Vingiai mieliau „siubčioja degtinėlę“, nei kviečia daktarą ir Katrės tėvus. Apsakymas baigiamas labai liūdnai – Katrės mirtimi. Katrės likimas mane labai sujaudino, nes ji pati nebuvo kalta dėl liūdnos savo dalios, tik pateko į nedorų žmonių draugiją.

Rašykite komentarą

-->