Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Karalius ir gudrutis

Autorius: Karolina

Kartą važiuoja karalius per girią ir pamato kažkoks jaunikaitis guli ir svajoja , o karalius privažiuoja arčiau ir klausia :

– Kas tu esi ?

– Gudrutis – atsako tasai .

– O kuo tu dirbi ? –klausia karalius .

– Ūkininkauju – atsako Gudrutis .

– O kiek turi grūdų ?

– Du balionus miežių , vieną namą šiaudų ir stačiakampį kviečių –sako Gudrutis .

Karalius sako :

– Na gera ta tavo mįslė , pasakyk atsakymą ir aš tau duosiu du tūkstančius grašių , ar sutinki ?

– Sutinku , atsakymas toks : du kubikus miežių , vieną kluoną šiaudų ir lauką kviečių – atsako Gudrutis .

– Tu šitos mįslės atsakymo niekam nesakyk , kol manęs tūkstantį kartų nepamatysi – sako karalius .

– Gerai – atsakė Gudrutis .

Karalius nuvažiavo namo . Nuvažiavęs karalius paskelbė lažybas :kas atsakys mįslę , tas gaus tūkstantį grašių . Visi spėjo , bet neatspėjo .

Kartą ėjo mišku neturtingas žmogelis ir pamatė Gudrutį , paklausė jo mįslės įminimo už šimtą grašių . Gudrutis pasakė jam atsakymą . Jis nuvažiavo į dvarą ir laimėjo lažybas .
Rytojaus dieną atvažiavo Gudrutis į dvarą apsipirkti . Sutiko karalius Gudrutį ir sako :

– Juk sakiau , kad tūkstantį kartų mane pamatęs galėsi atsakyti mįslės atsakymą !

– Aš tave du tūkstančius šimtą kartų mačiau , nes ant kiekvieno pinigo esi nupieštas – sako Gudrutis .

Taip Gudrutis išsisuko iš karaliaus pinklių .

Rašykite komentarą

-->