Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kanceliarinės kalbos patarimai

Autorius: Ugnė

Visuomeniniai, politiniai ir ekonominiai pokyčiai turi įtakos ne vien socialiniam, kultūriniam žmogaus gyvenimui. Besiplečiantis bendradarbiavimas ir skirtingų tautų bendravimas keičia ir žmogaus sąmonę, ir kalbą. Sparčiai plintančios naujosios technologijos gerina gyvenimo sąlygas, bet kartu teršia gimtąją kalbą. Primityviau mąstantys žmones tiesiogiai perima iš kitos kalbos atėjusius terminus nesigilindami į lietuvių kalbos tradicijas, nesistengdami kurti naujadarus, atitinkančius kalbos dėsnius, ir turtinti savo kalbą.

Graži ir taisyklinga kalba yra ne tik lituanistų rūpestis. Kalbos problemos turi rūpėti ir bet kurios srities specialistams, administracijos darbuotojams, tarnautojams. Terminai taip pat priklauso kalbai, taigi jų negalima išskirti, nes jų kūrimo ir vartojimo taisyklės yra tos pačios kaip ir bet kurio kito žodžio.

Specialistas vartoja ne vien tik savo dalykinės srities terminus, bet ir kitus žodžius bei sąvokas. Jam būtina gerai išmanyti terminų reikšmes ir tinkamai bei taisyklingai juos vartoti, todėl yra svarbu puoselėti taisyklingą kalbą. Jau yra pasirodę finansininkams, ekonomistams, buhalteriams skirtų žodynų, kuriais specialistas turėtų remtis sąmoningai įvertinęs sudėtingesnių terminų vartojimo kontekstą. Atsirandančius naujadarus irgi reikia derinti su lietuvių kalbos darybos tradicijomis, o ne paraidžiui perimti tik pridėjus lietuvišką galūnę. Visiems turi būti suprantama, apie ką rašo ar kalba specialistas.

Taigi kiekvienam specialistui pravartu pasklaidyti Kanceliarinės kalbos patarimus. Ši knyga padės geriau suvokti bendruosius kalbos reikalavimus, logiškai ir tiksliai dėstyti mintis, taisyklingai vartoti terminus ir sąvokas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ji naudinga tik tiems darbuotojams, kurie tvarko įstaigų dokumentus. Įsigilinusi į knygos turinį, supranti, kad joje daug patarimų gali rasti ir įvairių sričių specialistai. Taip pat apstu ir finansinės srities terminų. Iš jų galima paminėti: administruoti, administruoti mokesčius, agentas, akcija, akcininkas, akcinis, alga, antraeilininkas ir t. t. Čia paminėjau tik tuos terminus, kurie randami pirmuosiuose knygos puslapiuose, taigi visų ir neišvardyti. Mėginau suskaičiuoti, tačiau labai sunku apibrėžti žodį kaip terminą, juk ne visos sąvokos, perteikiamos kalba, yra terminai. Žodis, atsidūręs dalykinėje srityje, virsta terminu. Be tikrai specifinių terminų, ir finansininkai, ir buhalteriai, vartoja labai daug įprastų bendrinės kalbos žodžių. Jų taisyklingas vartojimas aiškinamas Kanceliarinės kalbos patarimuose.

YDINGOSIOS KLAIDOS
Kanceliarinės kalbos patarimai naudingi ne tik rašant raštus, juose kiekvienas gali rasti naudingų patarimų iš savo srities. Specialistas, pateikdamas jam reikalingą informaciją, turi rašyti taisyklinga kalba. Todėl Kanceliarinės kalbos patarimai suteikia galimybę pasitikrinti, ar tinkamai pavartotas linksnis, ar tam tikras žodis vartojamas reikalinga reikšme.

Kanceliarinės kalbos patarimų studijavimas skatina įdėmiai skaityti bet kurį tekstą, tuo labiau specialųjį, ir gilintis, ar tinkamai vartojami žodžiai. Labai pravartu bet kurios srities specialistui retkarčiais pasklaidyti Kanceliarinės kalbos patarimus, nes čia surinkti ir abėcėlės tvarka surašyti žodžiai leidžia pasitikrinti, ar tinkamai vartojamas tas ar kitas žodis. Nebūtinai nurodomi ir klaidingi variantai. Pvz., finansininkams labai aktualūs žodžiai apmokestinimas, atlygis. Čia pateikiama jo taisyklingo vartojimo pavyzdžių.

Puslapiai: 1 2 3 4

Rašykite komentarą

-->