Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kanceliarinė kalba

Autorius: Rūta

,, Kalba- tautos protas, jos plakanti širdis, jos praeitis, dabartis ir ateitis.” J.Pikčilingis
,, Kalba yra didžiausias mūsų tėvų palikimas. ” J. Balčikonis
Kanceliarinė kalba- tai kanceliarijos (lietuviškai sakant- raštinės) ir čia rengiamų dokumentų kalba. Ja rašomi valdžios įstaigų administraciniai ir tarnybiniai, įvairūs tvarkomieji ir šiaip reikalų raštai. Kartais tiesiog ir vadinama reikalų raštų kalba.

Dirbu buhaltere ir kiekvieną darbo dieną vartoju k a n c e l i a r i n ę k a l b ą. Bet kol nepateko į mano rankas knyga ,, Kanceliarinės Kalbos patarimai” (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002 m.), niekada nepagalvojau ar vartoju taisyklingus žodžius. Pradėdama ją skaityti pastebėjau, kad darau nemažai klaidu, pvz.

Mano pažįstamas dirba ant dviejų etatų- Mano pažįstamas dirba dviem etatais.
Mano tikslas- surasti savo klaidas ir ne tik jas ištaisyti bet ir išmokti taisyklingai vartoti žodžių formas, kad vykstant patikrinimams man nebūtų gėda.

Mano tikslas padės man bendrauti su žmonėmis ir vartoti taisyklingus žodžius. Jeigu ir nemokėsiu rašyti taisyklingai žodyje ū ar u, y ar i, bet visada pasakysiu tinkamą žodį.

Specialiai surašomas dokumentas, patvirtinantis tam tikrus faktus ar įvykį: patikrinimo aktas, sandėlio perdavimo aktas, perdavimo- priėmimo aktas, materialinių vertybių nurašymo aktas.

Akto antraštė, kuria nusakomas jo turinys, paprastai susilieja su dokumento pavadinimu ir reiškiama ne prielinksnio dėl konstrukcija, o kilmininku:
Aktas dėl parduotuvės patikrinimo.-Parduotuvės patikrinimo aktas.

Aktas dėl materialinių vertybių nurašymo- Materialinių vertybių nurašymo aktas.

Aktas dėl perdavimo-priėmimo- Perdavimo- priėmimo aktas.
Surašyti aktą (ne sustatyti)- kiekvienu atveju surašomi (ne sustatomi) aktai;
Sustatė sandėlio perdavimo aktą.-Surašė sandėlio perdavimo aktą.
Bylos ir dokumentai perduodami pagal aktą; čia netinka įnagininkas: perduoti aktu; Panaši reikšmė pagal sąrašą, pagal sąskaitą, pagal paraišką;
Dokumentai perduoti pagal aktą- Dokumentai perduoti aktu.

Nutarimas įformintas pagal protokolą- Nutarimas įformintas protokolu.
K a n c e l i a r i n e i k a l b a i aktualios dvi protokolo reikšmės:

1) Dokumentas, fiksuojantis kokį nors įvykį ar atsitikimą (dažniausiai nusižengimą): Šis protokolas yra sutarties priedas.

2) Dokumentas, kuriame fiksuojama posėdžio ar kito renginio (pasitarimo, susirinkimo) eiga ir nutarima Protokolą rašo kolegialaus organo sekretorius arba specialiai tam išrinktas (paskirtas) asmuo. Į protokolą įrašoma posėdžio darbotvarkė.

3) Yra dar viena protokolo reikšmė- oficialaus diplomatų bendravimo tvarka: Pagal protokolą numatytas svečio susitikimas su užsienio reikalų ministru;
Susirinkimo eiga užfiksuota protokole- Susirinkimo eiga užfiksuota protokolu.
Įsakymas- įstaigos ar įmonės vadovo leidžiamas tvarkomasis dokumentas vidaus veiklos ar tvarkos klausimais. Įsakymų sprendžiamasis teiginys pasakomas vienaskaitos pirmojo asmens forma įsakau, komandiruoju, skiriu arba sprendimas gali būti tiesiog pasakomas bendratimi skirti, komandiruoti.

Įsakymo antraštė nusakoma su prielinksniu dėl :
Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.

Įsakymas dėl priėmimo į darbą.
Rengti dokumentą- reiškia rinkti medžiagą, rašyti ir įforminti dokumentą:
Komisija ruošia nutarimo projektą.- Komisija rengia nutarimo projektą.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->