Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai

Autorius: Dominykas

Daiktavardis
1. Pradinė daiktavardžio forma (vns. vard.).
2. Kalbos dalis (daiktavardis).
3. Skyrius (bendrinis ar tikrinis).
4. Giminė (mot. ar vyr.).
5. Linksniuotė, skaičius, linksnis.
6. Kuo eina sakinyje.

Būdvardis
1. Pradinė forma (vns. vard.).
2. Kalbos dalis (būdvardis).
3. Paprastasis ar Įvardžiuotinis.
4. Linksniuotė.
5. Laipsnis.
6. Giminė, skaičius, linksnis.
7. Kuo eina sakinyje.

Skaitvardis
1. Pradinė forma.
2. Kalbos dalis (skaitvardis).
3. Skyrius, jei kiekinis, tai nurodomas poskyris (kiekinis pagrindinis, kiekinis kuopinis).
4. Jei kaitomas, tai nurodoma giminė, skaičius, linksnis.
5. Kuo eina sakinyje.

Įvardis
1. Pradinė forma.
2. Kalbos dalis (įvardis).
3. Skyrius (asmeninis, savybinis, sangrąžinis, parodomasis, pažymimasis, klausiamasis, santykinis, nežymimasis).
4. Giminė, skaičius, linksnis (jei turi).
5. Kuo eina sakinyje.

Veiksmažodis
1. Pagrindinės formos.
2. Kalbos dalis (veiksmažodis).
3. Asmenuotė.
4. Nuosaka, laikas, skaičius, asmuo.
5. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei veiksmažodis sangrąžinis ar beasmenis, šitai nurodoma prieš asmenuotę.

Bendratis, kaip neasmenuojama forma, smulkiau nenagrinėjama.

Dalyvis
1. Pradinė forma.
2. Veiksmažodžio forma (dalyvis).
3. Rūšis.
4. Laikas.
5. Giminė, skaičius, linksnis.
6. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei dalyvis turi sangrąžinę ar įvardžiuotinę formą, tai nurodoma po rūšies.

Pusdalyvis
1. Pradinė forma.
2. Veiksmažodžio forma.
3. Giminė.
4. Skaičius.
5. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei pusdalyvis yra sangrąžinis, tai nurodoma prieš giminę.

Padalyvis
1. Veiksmažodžio forma.
2. Laikas.
3. Kuo eina sakinyje.
Pastaba Jei dalyvis turi sangrąžinę formą, tai ji nurodoma prieš laiką.

Prieveiksmis
1. Kalbos dalis.
2. Skyrius (pagal reikšmę ir pagal kilmę).
3. Laipsnis (jei laipsniuojamas).
4. Kuo eina sakinyje.

Rašykite komentarą

-->