Studijoms.lt

Referatai, konspektai

JURIDINIO ASMENS PABAIGA IR PERSITVARKYMAS

Autorius: Audrius

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Juridinių asmenų reorganizavimo ypatumai 4

3. Juridinių asmenų pertvarkymas 6

4. Juridinių asmenų likvidavimo ypatumai 7

5. Privačiųjų juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 9

5.1. Bendrovių reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 9

5.2. Individualių įmonių pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas 19

5.3. Žemės ūkio bendrovių reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 20

5.4. Kredito unijos reorganizavimas ir likvidavimas 24


6. Viešųjų juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 26

6.1. Asociacijų pertvarkymo ir pabaigos ypatumai 26

6.2.Profesinių sąjungų veiklos sustabdymas ar nutraukimas 27

6.3. Religinės bendruomenės, bendrijos ar centro veiklos sustabdymas arba nutraukimas 27

6.4. Daugiabučių bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas 28

6.5. Valstybės ir savivaldybės įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas 30

6.6. Biudžetinių įstaigų reorganizavimas ir likvidavimas 34

6.7. Viešosios įstaigos pertvarkymas ir likvidavimas 36

6.8. Sodininkų bendrijos pertvarkymas ir pabaiga 38

6.9. Politinių partijų pertvarkymas ir pabaiga 40

7. Išvados 42

8. Literatūra 43

9. Kursinio darbo recenzija 45


1. ĮVADAS

Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius.

Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.).

Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus.

Valstybė ir savivaldybės yra juridiniai asmenys.

Valstybės ir savivaldybių institucijos, kurių buvimą numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, yra juridiniai asmenys įstatymų nustatytais atvejais.

Valstybė, savivaldybė ir jų institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai.

Valstybė ir savivaldybės įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas valstybės ir savivaldybių valdymo institucijas.

Tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos yra juridiniai asmenys. Kitos religinės bendruomenės ir bendrijos įgyja juridinio asmens teises LR civilinio kodekso V skyriuje nustatytais atvejais ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Profesinės sąjungos yra juridiniai asmenys, jeigu yra įvykdytos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

Juridiniai asmenys pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu. Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro.


2. JURIDINIŲ ASMENŲ REORGANIZAVIMO YPATUMAI

Sprendimą reorganizuoti juridinį asmenį priima juridinio asmens dalyviai arba teismas įstatymų nustatytais atvejais.

Juridinio asmens, prie kurio prijungiamas kitas juridinis asmuo, sprendimą dėl reorganizavimo prijungimo būdu gali priimti ir juridinio asmens valdymo organai tam tikrais atvejais. Sprendimas dėl juridinio asmens reorganizavimo priimamas kvalifikuota balsų dauguma. Ją nustato steigimo dokumentai ir ji negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų. Sprendimu dėl juridinio asmens reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji steigimo dokumentai.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rašykite komentarą

-->