Studijoms.lt

Referatai, konspektai

referatas

Napoleonas Bonapartas

Kategorija: Istorija, referatas |

XVIII a. didelės Europos gyventojų dalies gyvenimo sąlygos yra sunkios. Suvokdama, kad dėl skurdo gali kilti maištų, valdančioji klasė nukreipia žvilgsnį į mokymą, kaip būdą padėčiai pagerinti. Gyventojų švietimo lygis apskritai labai žemas.

Skaityti visą »

1830-1831m. sukilimas Lietuvoje

Kategorija: Istorija, referatas |

1830-1831 m. sukilimas Lenkijos Karalystėje ir Lietuvoje buvo carizmo pavergtų tautų kova dėl laisvės. Sukilimas Lietuvoje turėjo ne tik tautinį, bet ir socialinį pobūdį, ir jis daug kuo skyrėsi nuo sukilimo Lenkijos Karalystėje. Jame dalyvavo taip pat dalis Vakarų Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos gyventojų.

Skaityti visą »

Lietuvos – Lenkijos padalijimai

Kategorija: Istorija, referatas |

Mirus Augustui III , nutrūko Lietuvos – Lenkijos unija su Saksais . Per naujo karaliaus rinkimus Čartoriskiai bandė padaryti pakeitimų krašto santvarkoje . Jiems pasisekė suvaržyti „liberum veto“ , šiek tiek sustiprinti karaliaus valdžią , sumažinti bajorų savivalę .

Skaityti visą »

Žydų mokyklos tarpukario Lietuvoje

Kategorija: Istorija, referatas |

Vilniuje valstybinės mokyklos veikė šešias dienas per savaitę, mokymas vyko septyniomis arba aštuoniomis pakopomis. Vilniaus ir jo regiono žydų mokyklose atsispindėjo žydų visuomenės ideologiniai siekiai ir nesutarimai; čia veikė sionistų, hebrajistų, vienas ortodoksų ir vienas jidišistų mokyklų tinklas

Skaityti visą »

Lietuva tarpukario metais

Kategorija: Istorija, referatas |

Valstybės Taryba 1918 metų lapkričio mėnesio 2 d.atšaukė Uracho išrinkimą Lietuvos karalium , valdymo formos klausimą ji paliko spręsti steigiamajam seimui.Tą pačią dieną V.Taryba priėmė „Laikinės konstitucijos pamatinius dėsnius“,kuriais ji pasiėmė suvereninės Lietuvos galią .

Skaityti visą »

Pirmasis kryžiaus žygis

Kategorija: Istorija, referatas |

Bažnyčia – žygiu į rytus organizatorė. Įsigiti naujų žemių Rytose svajojo ir dvasininkija. Romos popežius norėjo dar labiau sustiprinti savo valdžią ir padidinti savo pajamas, privertęs paklusti Rytų šalis.

Skaityti visą »

Lietuvos miestų augimas ir architektūra

Kategorija: Istorija, referatas |

Architektūra- materialiosios aplinkos ir emocijų formavimo menas- yra kartu epochų atspindys ir epochų realybė. Ji materializuoja socialinę visuomenės patirtį, utilitarinius poreikius, technines ir ekonomines galimybes, estetinius idealus.

Architektūra- materialiosios aplinkos ir emocijų formavimo menas- yra kartu epochų atspindys ir epochų realybė. Ji materializuoja socialinę visuomenės patirtį, utilitarinius poreikius, technines ir ekonomines

Skaityti visą »

Žana d’Ark istorijoje ir mene

Kategorija: Istorija, referatas |

Žana d`Ark arba Joana Arkietė, Orleano mergelė, Prancūzų tautos didvyrė. Per šimtametį karą ji vadovavo Prancūzijos tautos išsivadavimo kovai prieš anglus. Dievo ir šventųjų regėjimų vedama 1429m., gavusi audienciją pas Prancūzijos dofiną Karolį, įtikino jį pradėti karo veiksmus.

Skaityti visą »

Holokausto vaikai

Kategorija: Istorija, referatas |

Žydų atveju nėra atskirų nusikaltėlių, kaip kitose tautose. Visa žydų tauta yra išaugusi iš nusikalstamumo šaknų ir dėl to kalta iš prigimties.

Skaityti visą »

Gladiatoriai

Kategorija: Istorija, referatas |

Gladiatoriai (lotynų kalboje gladiatores) buvo profesionalūs, senovės Romos kovotojai, kurie kovojo žiūrovų malonumui vienas prieš kitą ar prieš laukinius žvėris, dažnai iki mirties. Kovos vykdavo arenose, kurios buvo daugelyje Romos imperijos miestų.

Skaityti visą »